Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Slovenčina Nezábudka 4
Balík Slovenčina Nezábudka 4
 • 10.80 € 5 ks a viac
 • 11.40 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 11.40 € menej ako 5 ks
 • 10.80 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Slovenčina Nezábudka 4

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina Nezábudka 4

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnicová sada Nezábudka je koncepčne je postavená na tradičných princípoch vyučovania, ale s unikátnym spracovaním a s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. Nezábudka vznikla ako odpoveď na dopyt učiteľov po kvalitných a moderných tituloch zo slovenského jazyka a neustále sa podľa požiadaviek učiteľov aktualizuje. Jej autorkou je učiteľka z praxe.

Balík obsahuje:

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Učebnica:
Rozsah: 120 strán
Formát: A4

Pracovný zošit:
Rozsah: 64 strán
Formát: A4

 • 10.80 € 5 ks a viac
 • 11.40 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 11.40 € menej ako 5 ks
 • 10.80 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnicová sada Nezábudka je koncepčne je postavená na tradičných princípoch vyučovania, ale s unikátnym spracovaním a s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. Nezábudka vznikla ako odpoveď na dopyt učiteľov po kvalitných a moderných tituloch zo slovenského jazyka a neustále sa podľa požiadaviek učiteľov aktualizuje. Jej autorkou je učiteľka z praxe.

Balík obsahuje:

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Učebnica:
Rozsah: 120 strán
Formát: A4

Pracovný zošit:
Rozsah: 64 strán
Formát: A4

Obsah

Prečo používať učebnicu Slovenčinu - Nezábudka 4 od Taktiku: 

 • oddelená gramatická a slohová vložka. Toto spracovanie vychádza z požiadaviek pedagógov z praxe, ktorí uprednostňujú takéto usporiadanie. Pedagóg môže pracovať flexibilnejšie a pristupovať ku každej zložke samostatne a podľa potreby. Úlohy v gramatickej časti sú prevažne zamerané na precvičovanie daného javu. V slohovej časti sú úlohy zamerané aj na diskusiu medzi žiakmi, premýšľanie nad textom, vyjadrenie vlastného názoru a čítanie s porozumením.
 • dôraz na rozširovanie slovnej zásoby detí. V učebnici sa nachádzajú aj úlohy, v ktorých majú žiaci vysvetliť význam určitých slov, aj za pomoci slovníka prípadne internetu. Následne slová používajú vo vete, čím si potvrdia ich správne pochopenie a v kontexte si jednoduchšie zapamätajú ich význam. 
 • motivačné texty a básne vytvorené špeciálne pre túto učebnicu. Vďaka tomu obsahujú presne tie javy, ktoré si žiaci majú osvojiť alebo precvičiť. Keďže sú texty zostavené “na mieru”, obsahujú situácie, s ktorými sa aj žiaci bežne stretávajú, sú im blízke a zaručujú, že im porozumejú a budú s nimi vedieť ďalej pracovať. 
 • počet a zameranie diktátov rešpektujúce požiadavky iŠVP. V učebnici nájdete 10 diktátov zamerané na precvičenie javov stanovených iŠVP. Diktáty boli vytvorené špeciálne pre učebnicu. 
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností. Učebnica obsahuje aj úlohy určené pre dvojice a väčšie skupiny, taktiež rôzne edukačné hry. Riešenia úloh následne deti prezentujú pred spolužiakmi. Žiaci si tak okrem gramatiky precvičia aj komunikáciu a prezentačné zručnosti. 
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva. Plnofarebné fotografie a ilustrácie dopĺňajú niektoré úlohy a pomáhajú vysvetliť daný gramatický jav alebo majú žiaci k fotografiám vymyslieť vhodnú vetu tak, aby obsahovala preberaný gramatický jav.Prečo používať pracovný zošit Slovenčina - Nezábudka 4 od Taktiku: 


 • dostatok rôznorodých a atraktívnych úloh. V pracovnom zošite sa nachádzajú rôzne typy úloh, doplňovačky, viacsmerovky, tajničky, krížovky, kvízové úlohy a mnoho ďalších. Ich rozmanitosť a kreatívnosť je motivujúcim prvkom pre žiakov. Zároveň dostatočne preveria znalosť daného učiva.
 • motivačné texty a básne priamo vytvorené pre daný edukačný materiál. Vďaka tomu dôkladne precvičia a upevnia vedomosti presne o tých gramatických javoch, ktoré žiaci práve preberajú. Texty a situácie sú žiakom blízke, čo zaručí, že textu porozumejú a budú s ním vedieť ďalej pracovať. Okrem toho si môžu vyskúšať aj rolu učiteľa a to napríklad v úlohách, kde majú vyhľadať a opraviť chyby v texte.
 • úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Vo všeobecnosti majú žiaci najväčší problém nájsť v texte požadované informácie a správne interpretovať význam textu. Pracovný zošit obsahuje dostatok úloh, v ktorých si tieto znalosti precvičia, čo im pomôže aj pri Testovaní 5.
 • kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí a množstvo fotografií korešpondujúcich s textom, podporujúcich pochopenie učiva. Plnofarebné fotografie a ilustrácie dopĺňajú úlohy a pomáhajú vysvetliť daný gramatický jav alebo majú žiaci k fotografiám vymyslieť vhodnú vetu tak, aby obsahovala preberaný gramatický jav.
Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Slovenčina Nezábudka 4 na každých 15ks získavate 1ks Balík Slovenčina Nezábudka 4
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 pracovný zošit (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 učebnica (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!