Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit
Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit
 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 5.20 € menej ako 15 ks
 • 4.40 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.20 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit priamo nadväzuje na preberané učivo v učebnici Slovenský jazyk 2 - Nezábudka. Zodpovedá tomu i prehľadné radenie a názvy jednotlivých kapitol, ktoré korešpondujú s názvami v učebnici. Rôznorodé úlohy v pracovnom zošite hlbšie upevňujú prebraté učivo (tajničky, doplňovačky, prešmyčky, vymýšľanie krátkych príbehov, vyfarbovanie podľa zadania, čítanie zrkadlovo napísaných slov, bludiská, labyrinty…). Všetky úlohy sú v súlade s iŠVP.

Pracovný zošit nakúpite výhodne v rámci Balíka Slovenčina Nezábudka 2, Balíka Slovenčina Nezábudka 2-A, Balíka Slovenčina Nezábudka 2-B, Balíka pre 2. ročník - dotovaný alebo Balíka pre 2. ročník.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Rozsah: 64 strán
Formát: A4

 • 3.70 € 15 ks a viac
 • 5.20 € menej ako 15 ks
 • 4.40 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.20 € menej ako 15 ks
 • 3.70 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit priamo nadväzuje na preberané učivo v učebnici Slovenský jazyk 2 - Nezábudka. Zodpovedá tomu i prehľadné radenie a názvy jednotlivých kapitol, ktoré korešpondujú s názvami v učebnici. Rôznorodé úlohy v pracovnom zošite hlbšie upevňujú prebraté učivo (tajničky, doplňovačky, prešmyčky, vymýšľanie krátkych príbehov, vyfarbovanie podľa zadania, čítanie zrkadlovo napísaných slov, bludiská, labyrinty…). Všetky úlohy sú v súlade s iŠVP.

Pracovný zošit nakúpite výhodne v rámci Balíka Slovenčina Nezábudka 2, Balíka Slovenčina Nezábudka 2-A, Balíka Slovenčina Nezábudka 2-B, Balíka pre 2. ročník - dotovaný alebo Balíka pre 2. ročník.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Rozsah: 64 strán
Formát: A4

Obsah


Prečo používať pracovný zošit Slovenský jazyk 2 od Taktiku: 

 • dostatok rôznorodých a atraktívnych úloh. Tajničky, doplňovačky, labyrinty, vyfarbovanie, spájanie, zrkadlové písmo, hľadanie synoným či slov začínajúcich na rovnaké písmeno. Množstvo kreatívnych a hravých úloh dokonale precvičí a upevní znalosť daného javu. 
 • kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí a množstvo fotografií korešpondujúcich s textom, podporujúcich pochopenie učiva. Výhodou a motivujúcim prvkom pracovného zošita je plnofarebné spracovanie s množstvom ilustrácií a fotografií, ktoré umožňujú zaradenie typovo rozmanitých úloh. Napríklad hľadanie správneho pomenovania, ktoré obsahuje požadovaný jav, popis fotografie i tajničky či doplňovačky, ktoré nadväzujú na ilustrácie. 
 • podpora rozvíjania medzipredmetových vzťahov. Použité texty majú náučný charakter a obsahujú napríklad poznatky z prírodovedy či vlastivedy, čím sa rozvíjajú vedomosti žiakov aj z týchto predmetov. 
 • úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Zadania k úlohám sa vzťahujú na jednotlivé texty a sú formulované tak, aby žiaci vyhľadávali určitú informáciu priamo v texte alebo odpovedali na otázky o obsahu textu. Rozvíja sa tak schopnosť čítať s porozumením, s čím majú žiaci vo všeobecnosti problémy.


Na obálke nájdete návod a šablónu na výrobu modelu sovičky, ktorá je hlavnou postavou a sprievodcom učebnice aj pracovného zošita. Na obálke na konci zošita sa nachádza užitočná pomôcka - prehľadná tabuľka učiva druhého ročníka: Delenie hlások, Slovenská abeceda, Samohláska ä, Dvojhláska ô, Slová s y/ý po spoluhláske L, Vety a ich druhy.Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:


Obsah:
 • Opakovanie z 1. ročníka
 • Hláska a písmeno
 • Abeceda
 • Rozlišovacie znamienka a ich funkcia
 • Delenie hlások (samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky)
 • Slabiky
 • Rozdeľovanie slov na konci riadka
 • Vety (oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie)
 • Opakovanie

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!