Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Slovenčina Nezábudka 2-B
Balík Slovenčina Nezábudka 2-B
  • 13.80 € 5 ks a viac
  • 14.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 14.70 € menej ako 5 ks
  • 13.80 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Slovenčina Nezábudka 2-B

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina Nezábudka 2-B

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Balík Slovenčina 2-B obsahuje učebnicu Slovenský jazyk 2 a dva pracovné zošity - Slovenský jazyk 2 a Hravá čítanka 2. Všetky boli vypracované v súlade s iŠVP. 

Obsah v učebnici Slovenský jazyk 2 je spracovaný pútavým spôsobom s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. V učebnici nájdu ľahko zapamätateľné básne či zaujímavé texty vytvorené špeciálne pre túto učebnicu, ktoré zrozumiteľne podávajú nové učivo. Učebnica obsahuje aj piktogramy, ktoré odkazujú na strany a úlohy v pracovnom zošite, vďaka čomu si žiaci rýchlo vyhľadajú príslušnú stranu. Pracovný zošit priamo nadväzuje na preberané učivo v učebnici. Zodpovedá tomu i prehľadné radenie a názvy jednotlivých kapitol, ktoré spolu korešpondujú. Hravá čítanka 2 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 2. ročník ZŠ. Úlohy sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením, pričom vychádzajú zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu.

Slovenský jazyk 2 - učebnica  a pracovný zošit:
Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 
Rozsah učebnice: 120 strán
Rozsah pracovného zošita: 64 strán
Formát: A4

Hravá čítanka 2:  
Autori: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová 
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


  • 13.80 € 5 ks a viac
  • 14.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 14.70 € menej ako 5 ks
  • 13.80 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Balík Slovenčina 2-B obsahuje učebnicu Slovenský jazyk 2 a dva pracovné zošity - Slovenský jazyk 2 a Hravá čítanka 2. Všetky boli vypracované v súlade s iŠVP. 

Obsah v učebnici Slovenský jazyk 2 je spracovaný pútavým spôsobom s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. V učebnici nájdu ľahko zapamätateľné básne či zaujímavé texty vytvorené špeciálne pre túto učebnicu, ktoré zrozumiteľne podávajú nové učivo. Učebnica obsahuje aj piktogramy, ktoré odkazujú na strany a úlohy v pracovnom zošite, vďaka čomu si žiaci rýchlo vyhľadajú príslušnú stranu. Pracovný zošit priamo nadväzuje na preberané učivo v učebnici. Zodpovedá tomu i prehľadné radenie a názvy jednotlivých kapitol, ktoré spolu korešpondujú. Hravá čítanka 2 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 2. ročník ZŠ. Úlohy sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením, pričom vychádzajú zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu.

Slovenský jazyk 2 - učebnica  a pracovný zošit:
Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 
Rozsah učebnice: 120 strán
Rozsah pracovného zošita: 64 strán
Formát: A4

Hravá čítanka 2:  
Autori: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová 
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


Obsah


Učebnica Slovenský jazyk 2


Veľkou výhodou učebnice Slovenský jazyk 2 je rozdelenie na gramatickú a slohovú časť, vďaka čomu si pedagóg môže naplánovať preberanie učiva podľa potreby. Učebnica je v súlade s iŠVP a zmenami, ktoré priniesol. Obsahuje preto aj témy ako abeceda, abecedné radenie slov či neúplné vety. Texty vytvorené špeciálne pre danú učebnicu zabezpečujú ich zameranie na konkrétne javy, ktoré si žiaci majú osvojiť, prípadne zopakovať.
Pracovný zošit Slovenský jazyk 2

Rôznorodé úlohy v pracovnom zošite Slovenský jazyk 2 hlbšie upevňujú prebraté učivo a slúžia na dostatočne precvičenie osvojovaného javu. Motivujúce sú rôzne typy úloh, s ktorými sa žiaci stretnú - tajničky, doplňovačky, prešmyčky, vymýšľanie krátkych príbehov, vyfarbovanie podľa zadania, čítanie zrkadlovo napísaných slov, bludiská, labyrinty...

Hravá čítanka 2

Úlohy v pracovnom zošite Hravá čítanka 2 sú primárne zamerané na rozvoj schopnosti čítať s porozumením, využívajú však rôzne atraktívne a motivujúce formy - doplňovačky, tajničky, testové úlohy, hľadanie prislúchajúcich úloh, rébusy či rekonštrukcia chronológie príbehu.

Spolu sú tieto tri tituly skvelým doplnkom na komplexné precvičenie učiva slovenského jazyka v druhom ročníku základných škôl.Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Slovenčina Nezábudka 2-B na každých 15ks získavate 1ks Balík Slovenčina Nezábudka 2-B
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 pracovný zošit (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 učebnica (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!