Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Slovenčina Nezábudka 3-A
Balík Slovenčina Nezábudka 3-A
  • 7.80 € 5 ks a viac
  • 9.00 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 9.00 € menej ako 5 ks
  • 7.80 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Slovenčina Nezábudka 3-A

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina Nezábudka 3-A

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík Slovenčina  3-A obsahuje pracovný zošit Slovenský jazyk 3 a pracovný zošit Hravá čítanka 3 určené pre tretí ročník základných škôl.

Pracovný zošit Slovenský jazyk 3 nadväzuje na učebnicu a obsahuje množstvo rôznorodých úloh, vďaka ktorým si žiaci ešte viac upevnia nadobudnuté vedomosti. Pri riešení sa môžu zahrať na pedagógov a hľadať chyby v textoch, riešiť viacsmerovky, krížovky i úlohy rozvíjajúce kritické myslenie. Názvy tém v pracovnom zošite korešpondujú s názvami uvedenými v učebnici, čo umožňuje rýchlu orientáciu v zošite a vyhľadávanie príslušnej pracovnej strany.

Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Úlohy sú primárne zamerané na rozvoj čítania s porozumením, avšak žiakov vedú nielen  vyhľadávaniu zrozumiteľných informácií, ktoré priamo vyplývajú z textu, ale aj k vnímaniu širších súvislostí a uvažovaniu nad textom.

Slovenský jazyk 3 - pracovný zošit
Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 64 strán
Formát: A4

Hravá čítanka 3
Autori: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 56 strán
Formát: A4


  • 7.80 € 5 ks a viac
  • 9.00 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 9.00 € menej ako 5 ks
  • 7.80 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík Slovenčina  3-A obsahuje pracovný zošit Slovenský jazyk 3 a pracovný zošit Hravá čítanka 3 určené pre tretí ročník základných škôl.

Pracovný zošit Slovenský jazyk 3 nadväzuje na učebnicu a obsahuje množstvo rôznorodých úloh, vďaka ktorým si žiaci ešte viac upevnia nadobudnuté vedomosti. Pri riešení sa môžu zahrať na pedagógov a hľadať chyby v textoch, riešiť viacsmerovky, krížovky i úlohy rozvíjajúce kritické myslenie. Názvy tém v pracovnom zošite korešpondujú s názvami uvedenými v učebnici, čo umožňuje rýchlu orientáciu v zošite a vyhľadávanie príslušnej pracovnej strany.

Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Úlohy sú primárne zamerané na rozvoj čítania s porozumením, avšak žiakov vedú nielen  vyhľadávaniu zrozumiteľných informácií, ktoré priamo vyplývajú z textu, ale aj k vnímaniu širších súvislostí a uvažovaniu nad textom.

Slovenský jazyk 3 - pracovný zošit
Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 64 strán
Formát: A4

Hravá čítanka 3
Autori: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 56 strán
Formát: A4


Obsah


Slovenský jazyk 3 - pracovný zošit 

V pracovnom zošite Slovenský jazyk 3 sa nachádzajú rôzne typy úloh, pri riešení ktorých sa môžu deti zahrať na pedagógov hľadať chyby v textoch, ale aj doplňovačky, viacsmerovky, tajničky, krížovky, kvízové úlohy a mnoho ďalších. Ich rozmanitosť a kreatívnosť je motivujúcim prvkom pre žiakov. Zároveň však dostatočne preveria znalosť daného učiva. Pracovný zošit je v súlade s iŠVP.
Hravá čítanka 3 - pracovný zošit 

Úlohy v pracovnom zošite Hravá čítanka 3 sú zamerané na rozvoj schopnosti čítať s porozumením, avšak sú spracované kreatívnym a motivujúcim spôsobom. Žiaci nielen odpovedajú na otázky, ktoré priamo vyplývajú z textu, ale riešia úlohy, v ktorých majú potvrdiť správnosť alebo nesprávnosť výroku, vyjadrujú vlastný názor na text či diskutujú o jeho téme. Mnohé úlohy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, žiaci vymýšľajú rýmy, hľadajú vhodné príbuzné slová či objasňujú význam zastaraných slov.
Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!