Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

O nás

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. je slovenské vydavateľstvo s vyše 10-ročnou históriou a medzinárodným pôsobením (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko). Za svoje pôsobenie sme sa vypracovali na jedno z najúspešnejších slovenských vydavateľstiev v oblasti tvorby školských a vzdelávacích pomôcok a osvedčeného partnera vyše 1700 základných škôl na Slovensku.


Naše portfólio tvoria publikácie pokrývajúce široké spektrum vyučovacích predmetov, ako aj medzipredmetové učebné a vzdelávacie pomôcky pre žiakov materských, základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom. V roku 2019 sme prenikli na trh stredoškolských publikácií trojicou úspešných prípravných titulov Úspešná maturita.


V roku 2016 sme sa rozhodli rozšíriť svoju činnosť aj nad rámec vzdelávania - naše portfólio sme obohatili o ponuku beletrie z dielne slovenských autorov. Do rúk čitateľov sa dostali originálne detské tituly (Škriatok v pyžamku, Víla zo šatôčky, Tajomný prípad agenta Bananyho, Dobrodružstvá ducha Fridolína), ale aj spoločenské a psychologické romány pre dospelých (Nechcem počuť tvoj plač, Prenasledovaná). 

Kniha edukačných rozprávok Škriatok v pyžamku sa takmer okamžite stala bestsellerom a svoje postavenie si udržiava aj v súčasnosti s vyše 13 000 predanými výtlačkami.


Prioritou TAKTIK vydavateľstva je flexibilne reagovať na požiadavky, trendy a dynamiku moderného vzdelávania a reflektovať našimi titulmi na dopyt učiteľov po kvalitných a aktuálnych publikáciách. V súlade s našou filozofiou tvorby publikácií “od učiteľov pre učiteľov” aktívne spolupracujeme so skúsenými a renomovanými pedagógmi z praxe, ktorí sa podieľajú na tvorbe učebných a vzdelávacích pomôcok podľa požiadaviek platného Štátneho vzdelávacieho programu. Dôrazom na kvalitný odborný obsah, atraktívny dizajn a inovatívne grafické spracovanie titulov vytvárame originálny, osobitý koncept pracovných zošitov a učebníc súčasnosti. Rovnaký dôraz kladieme i na vysokú odbornú i technickú úroveň našich e-learningových produktov, čím sa zaraďujeme k špičke interaktívnych didaktických pomôcok na slovenskom trhu. 


Zárukou vysokej odbornej kvality a súladu s obsahovými a výkonovými štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu sú odporúčacie doložky a zaradenie vydaných publikácií do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Naším koncovým zákazníkom sú “budúce generácie”, preto je kľúčovým cieľom TAKTIK vydavateľstva konštantný progres a rozvoj vzdelávania na Slovensku, edukácia verejnosti a aktívna podpora legislatívnej zmeny v oblasti decentralizácie učebnicového trhu (online petícia Slobodné učebnice). Spektrum našich aktivít je koncipované tak, aby nasledovalo požiadavky moderného vzdelávania a bolo oporou učiteľov a žiakov v časoch diskutovanej kvality štátnych vzdelávacích pomôcok. 

Ing. Miroslav Tokarčík, riaditeľ TAKTIK vydavateľstva                                                              teambuilding Tokaj, 2018          


  tlačová konferencia O. Žarnaya k novele zákona o otvorení učeb. trhu                     vzdelávací seminár Nezábudka pre 1. stupeň ZŠ  
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!