Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

O nás

Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., pôsobí v oblasti školstva a vzdelávania. Do portfólia spoločnosti patria publikácie pokrývajúce široké spektrum vyučovacích predmetov, ako aj medzipredmetové učebné a vzdelávacie pomôcky pre žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom.

Dynamika spoločnosti sa prispôsobuje aktuálnym potrebám moderného vzdelávania. Pri svojej činnosti vydavateľstvo úzko spolupracuje so skúsenými a renomovanými pedagógmi z praxe, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe obsahu vydávaných učebných a vzdelávacích pomôcok podľa požiadaviek platného Štátneho vzdelávacieho programu. Dôraz na kvalitný obsah, pútavý dizajn a inovatívne grafické spracovanie titulov vytvára koncept moderných pracovných zošitov a učebníc. 

Zárukou vysokej odbornej kvality a súladu s obsahovými a výkonovými štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu je aj udelenie odporúčacích doložiek a zaradenie vydaných publikácií do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O kvalite titulov svedčí aj spolupráca vydavateľstva s viac ako 1 600 školami v rámci celého Slovenska.

V roku 2016 sa vydavateľstvo rozhodlo rozšíriť svoju činnosť aj nad rámec vzdelávania. Portfólio vydavateľstva sa tak rozšírilo o ponuku beletrie z autorskej dielne slovenských spisovateľov. Do rúk čitateľov sa dostali originálne detské tituly, ale aj beletria pre dospelých. Naša prvá novinka z oblasti detskej beletrie, knižka edukačných rozprávok Škriatok v pyžamku, sa hneď po vydaní stala bestsellerom a svoj post si udržiava aj v súčasnosti. Svojich čitateľov si našli aj ďalšie pôvodné dobrodružné príbehy pre deti i spoločenské romány pre dospelých.