Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Slovenčina Nezábudka 4-B
Balík Slovenčina Nezábudka 4-B
 • 11.70 € 5 ks a viac
 • 14.70 € menej ako 5 ks
 • 13.80 € 5 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 14.70 € menej ako 5 ks
 • 11.70 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Slovenčina Nezábudka 4-B

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina Nezábudka 4-B

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  

Balík obsahuje okrem učebnice Slovenský jazyk 4 aj dva pracovné zošity: Slovenský jazyk 4 a Hravá čítanka 4. Všetky sú vypracované v súlade s iŠVP.

Učebnica je na základe požiadaviek učiteľov z praxe prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a gramatických kategóriách. Texty, s ktorými žiaci pracujú, boli vytvorené priamo pre učebnicu. Obsahujú tak konkrétny jav, ktorý si majú osvojiť alebo precvičiť.

Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 nadväzuje na učebnicu slovenského jazyka. Názvy jednotlivých tém v pracovnom zošite sú totožné s názvami v učebnici, vďaka čomu si dieťa rýchlo nájde potrebnú stranu, ktorú ide vypracovávať.

Pracovný zošit Hravá čítanka 4 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 4. ročník ZŠ. Úlohy sú primárne zamerané na rozvoj čítania s porozumením, avšak vedú žiakov nielen k tomu, aby vyhľadávali  informácie, ktoré priamo vyplývajú z textu, ale aby vnímali aj širšie súvislosti a uvažovali nad textom.

Učebnica a pracovný zošit Slovenský jazyk 4
Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah učebnice: 120 strán
Rozsah pracovného zošita: 64 strán
Formát: A4

Hravá čítanka 4
Autori: Mgr. Eva Kollerová, Mgr. Vladimíra Turčanová, Mgr. Jolana Vámosová, Mgr. Zuzana Bergendiová
Rozsah: 60 strán
Formát: A4

 • 11.70 € 5 ks a viac
 • 14.70 € menej ako 5 ks
 • 13.80 € 5 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 14.70 € menej ako 5 ks
 • 11.70 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  

Balík obsahuje okrem učebnice Slovenský jazyk 4 aj dva pracovné zošity: Slovenský jazyk 4 a Hravá čítanka 4. Všetky sú vypracované v súlade s iŠVP.

Učebnica je na základe požiadaviek učiteľov z praxe prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a gramatických kategóriách. Texty, s ktorými žiaci pracujú, boli vytvorené priamo pre učebnicu. Obsahujú tak konkrétny jav, ktorý si majú osvojiť alebo precvičiť.

Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 nadväzuje na učebnicu slovenského jazyka. Názvy jednotlivých tém v pracovnom zošite sú totožné s názvami v učebnici, vďaka čomu si dieťa rýchlo nájde potrebnú stranu, ktorú ide vypracovávať.

Pracovný zošit Hravá čítanka 4 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 4. ročník ZŠ. Úlohy sú primárne zamerané na rozvoj čítania s porozumením, avšak vedú žiakov nielen k tomu, aby vyhľadávali  informácie, ktoré priamo vyplývajú z textu, ale aby vnímali aj širšie súvislosti a uvažovali nad textom.

Učebnica a pracovný zošit Slovenský jazyk 4
Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah učebnice: 120 strán
Rozsah pracovného zošita: 64 strán
Formát: A4

Hravá čítanka 4
Autori: Mgr. Eva Kollerová, Mgr. Vladimíra Turčanová, Mgr. Jolana Vámosová, Mgr. Zuzana Bergendiová
Rozsah: 60 strán
Formát: A4

ObsahSlovenský jazyk 4 - učebnica  

Učebnica Slovenský jazyk 4 obsahuje všetky témy stanovené v iŠVP, ale na základe požiadaviek učiteľov z praxe je prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a gramatických kategóriách. Veľkou výhodou je rozdelenie na gramatickú a slohovú časť. Pedagóg si tak môže naplánovať preberanie učiva podľa potreby. Úlohy v gramatickej časti sú prevažne zamerané na precvičovanie daného javu. V slohovej časti sú úlohy zamerané aj na diskusiu medzi žiakmi, premýšľanie nad textom, vyjadrenie vlastného názoru a čítanie s porozumením.
Slovenský jazyk 4 - pracovný zošit

Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 nadväzuje na učebnicu slovenského jazyka. Žiaci tu nájdu obľúbené krížovky, viacsmerovky, doplňovačky, rébusy, úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, úlohy na tvorbu viet a iné. Všetky úlohy sú zostavené tak, aby si v nich deti utvrdili a overili vedomosti čo možno najzábavnejšou a nenásilnou formou. Úlohy je preto možné zadávať aj v rámci domácich úloh, dieťa ich riešenie bez problémov zvládne. Texty boli vytvorené priamo pre pracovný zošit, čo zaručí, že žiaci textu porozumejú a budú s ním vedieť ďalej pracovať.

Hravá čítanka 4 - pracovný zošit 

Pracovný zošit Hravá čítanka 4 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 4. ročník ZŠ. Úlohy sú zamerané na rozvoj schopnosti čítať s porozumením a sú spracované kreatívnym a motivujúcim spôsobom, rozvíjajú tvorivosť žiakov s využitím tvorivých metód a foriem práce, prepájajú medzipredmetové vzťahy, integrujú prierezové témy a finančnú gramotnosť. Žiaci vlastnými slovami prerozprávajú príbeh alebo hlavnú myšlienku textu. Mnohé úlohy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, žiaci vymýšľajú rýmy, hľadajú vhodné slová s opačným významom alebo slová podobne znejúce, ale s odlišným významom, vysvetľujú význam porekadiel alebo interpretujú poučenie z bájky.

Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Slovenčina Nezábudka 4-B na každých 15ks získavate 1ks Balík Slovenčina Nezábudka 4-B
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 pracovný zošit (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 učebnica (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!