Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Precvičovanie pravopisu pre 4. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Precvičovanie pravopisu pre 4. ročník

Súbor precvičovacích pracovných zošitov sa zameriava na zopakovanie a precvičovanie rôznych gramatických javov. Precvičovacie zošity tematicky vychádzajú z preberaného učiva zo slovenského jazyka a sú pripravené v súlade s iŠVP. Každá kapitola obsahuje veľké množstvo doplňovačiek do slov, slovných spojení či viet. Pracovný zošit zostavil odborný tím pedagógov a lektorov na základe praktických skúseností s vyučovaním na 1. stupni.

Autori: Mgr. Ivana Bartovičová, PaedDr. Gabriela Janoviaková, Mgr. Monika Malá, Mgr. Lenka Mráziková

Počet strán: 56 formát A5


 • 1.90 € viac ako 15 ks
 • 2.50 € menej ako 15 ks
 • 2.20 € viac ako 15 ks
 • Cena:
 • 2.50 € menej ako 15 ks
 • 1.90 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Pri systematickej príprave si žiaci zlepšia svoj písomný prejav a upevnia pravopisné návyky. Zošity sú vhodné aj na samostatnú prípravu – nájdete v nich správne riešenia všetkých úloh.

Obsah:

 • Opakovanie tretieho ročníka
 • Tvorenie slov predponami
  • slabičné predpony, neslabičné predpony,
  • rozdeľovanie slov predponami
 • Pravopis vybraných slov
 • Spodobovanie
 • Podstatné mená
  • vlastné mená, gramatické kategórie podstatných mien
 • Prídavné mená
  • gramatické kategórie podstatných mien
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
  • časovanie slovies, gramatické kategórie slovies
 • Neohybné slovné druhy
 • Riešenia

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie