Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenčina ZŠ do vrecka
Slovenčina ZŠ do vrecka
 • 5.50 €
 • Cena:
 • 5.50 €

Počet kusov

Slovenčina ZŠ do vrecka

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina ZŠ do vrecka

Zrozumiteľný a jasný prehľad o slovenskom jazyku? V Slovenčine ZŠ do vrecka nájdete prakticky a stručne spracované pravidlá jeho používania.

Poznatky sú prehľadne rozdelené do jednotlivých jazykových rovín - jazykoveda, hláskoslovie, pravopis, náuka o slove, tvaroslovie, skladba a náuka o slohu. Grafické spracovanie a tzv. pojmové mapy umožňujú rýchle a efektívne učenie sa a upevnenie vedomostí. Objednajte si Slovenčinu ZŠ do vrecka v rámci balíka Výhodne do vrecka 6.

Rozsah: 52 strán
Formát: A6

 • 5.50 €
 • Cena:
 • 5.50 €

Počet kusov

Zrozumiteľný a jasný prehľad o slovenskom jazyku? V Slovenčine ZŠ do vrecka nájdete prakticky a stručne spracované pravidlá jeho používania.

Poznatky sú prehľadne rozdelené do jednotlivých jazykových rovín - jazykoveda, hláskoslovie, pravopis, náuka o slove, tvaroslovie, skladba a náuka o slohu. Grafické spracovanie a tzv. pojmové mapy umožňujú rýchle a efektívne učenie sa a upevnenie vedomostí. Objednajte si Slovenčinu ZŠ do vrecka v rámci balíka Výhodne do vrecka 6.

Rozsah: 52 strán
Formát: A6

Obsah
Dejiny slovenského jazyka, ako funguje spodobovanie, vzťahy medzi slovami, slovné druhy, skladbu viet a jednotlivé vetné členy i slohové postupy nájdete v prehľade slovenského jazyka Slovenčina ZŠ do vrecka. Všetky pravidlá a poznatky sú usporiadané do farebných grafických máp, ktoré potešia nielen oko, ale uľahčia aj učenie.


Obsah:
 • Jazyk, reč, písmo
 • Pôvod slovenského jazyka
 • Národný jazyk
 • Dejiny slovenského jazyka
 • Hláska a písmeno
 • Spodobovanie
 • Rytmické krátenie
 • Prozodické vlastnosti reči
 • Veľké písmená
 • Vybrané slová
 • Samohláska „ä“
 • Rozdeľovanie slov
 • Interpunkčné znamienka
 • Členenie slovnej zásoby
 • Rozširovanie slovnej zásoby
 • Vzťahy medzi slovami
 • Jazykové slovníky
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
 • Príslovky
 • Predložky
 • Spojky
 • Častice
 • Citoslovcia
 • Komplexný morfologický rozbor
 • Druhy viet
 • Vetné členy
 • Vetné sklady
 • Komplexný vetný rozbor
 • Jazykový štýl
 • Slohový postup

Spoznajte našich šikovných pomocníkov Do vrecka:


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!