Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Slovenčina ZŠ do vrecka

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina ZŠ do vrecka

Publikácia obsahuje prehľadne spracované poznatky z oblasti jazykovedy, hláskoslovia, pravopisu, náuky o slove, tvaroslovia, vetnej skladby a náuky o slohu. Pojmové mapy umožňujú rýchle a efektívne nadobudnutie a upevnenie vedomostí. Publikácia je určená pre všetkých, ktorí chcú mať prehľad o slovenskom jazyku a pravidlách jeho používania v praxi. Objednajte si Slovenčinu ZŠ do vrecka v rámci balíka Výhodne do vrecka 5 

 • 1.50 €
 • Cena:
 • 1.50 €

Počet kusov

Obsah

Publikácia obsahuje prehľadne spracované poznatky z oblasti jazykovedy, hláskoslovia, pravopisu, náuky o slove, tvaroslovia, vetnej skladby a náuky o slohu. Pojmové mapy umožňujú rýchle a efektívne nadobudnutie a upevnenie vedomostí. Publikácia je určená pre všetkých, ktorí chcú mať prehľad o slovenskom jazyku a pravidlách jeho používania v praxi. 


Obsah:

 • Jazyk, reč, písmo
 • Pôvod slovenského jazyka
 • Národný jazyk
 • Dejiny slovenského jazyka
 • Hláska a písmeno
 • Spodobovanie
 • Rytmické krátenie
 • Prozodické vlastnosti reči
 • Veľké písmená
 • Vybrané slová
 • Samohláska „ä“
 • Rozdeľovanie slov
 • Interpunkčné znamienka
 • Členenie slovnej zásoby
 • Rozširovanie slovnej zásoby
 • Vzťahy medzi slovami
 • Jazykové slovníky
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Zámená
 • Číslovky
 • Slovesá
 • Príslovky
 • Predložky
 • Spojky
 • Častice
 • Citoslovcia
 • Komplexný morfologický rozbor
 • Druhy viet
 • Vetné členy
 • Vetné sklady
 • Komplexný vetný rozbor
 • Jazykový štýl
 • Slohový postup

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie