Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Výhodne Do vrecka 6
Výhodne Do vrecka 6
  • 8.00 €
  • Cena:
  • 8.00 €

Počet kusov

Výhodne Do vrecka 6

Akcia
Zľava 11%
9.00 €
8 €
Výhodne Do vrecka 6

Skladom - zasielame ihneď!

Výhodne Do vrecka 6

Užitoční pomocníci do každého vrecka!

V balíku Výhodne do vrecka 6 nájdete okrem praktických brožúrok z predmetov fyzika, geografia, chémia, matematika a slovenský jazyk, ktoré pomôžu s učením a opakovaním učiva základných škôl aj niečo pre stredoškolákov - Literatúru do vrecka!


  • 8.00 €
Zľava 11%
8 €
9.00 €
  • Cena:
  • 8.00 €

Počet kusov

Užitoční pomocníci do každého vrecka!

V balíku Výhodne do vrecka 6 nájdete okrem praktických brožúrok z predmetov fyzika, geografia, chémia, matematika a slovenský jazyk, ktoré pomôžu s učením a opakovaním učiva základných škôl aj niečo pre stredoškolákov - Literatúru do vrecka!


Obsah

Poznatky z jednotlivých predmetov sú v publikáciách zostručnené, usporiadané do prehľadných kapitol. Atraktívne je i grafické a farebné rozlíšenie a pojmové mapy, ktoré taktiež pomáhajú pri lepšom osvojovaní učiva.

Malý pomocník Literatúra do vrecka obsahuje chronologický prehľad literárnych období aj s ich charakteristickými znakmi. Stručne predstavuje najvýznamnejších autorov a ich diela aj s informáciami o obsahu, o tom ako a kedy vznikali a aká je ich hlavná myšlienka.

Matematika ZŠ do vrecka pomôže, ak si potrebujete rýchlo spomenúť na Pytagorovu vetu, základné štatistické pojmy ako súbor a jednotka alebo nepriamu úmernosť, alebo na akýkoľvek poznatok z matematiky základnej školy.

Fyzika ZŠ do vrecka prehľadne vysvetľuje fyzikálne veličiny, štruktúru a vlastnosti látok, elektrický prúd a napätie, silu, pohyb a ďalšie.

V Slovenčine ZŠ do vrecka nájdete kapitoly o dejinách slovenského jazyka, ako funguje spodobovanie, vzťahy medzi slovami, slovné druhy, skladba viet a jednotlivé vetné členy i slohové postupy.

V stručných a prehľadných kapitolách vysvetľuje publikácia Chémia ZŠ do vrecka  zloženie látok, chemické reakcie, výpočty, ale i chémiu bežného života.

Brožúrka Geografia ZŠ do vrecka obsahuje prehľad poznatkov o planéte Zem a jej postavení v slnečnej sústave, všeobecné poznatky o jej povrchu, prírode, obyvateľstve a hospodárstve, ale aj jednotlivých kontinentoch a svetadieloch. Samostatná kapitola je venovaná Slovensku.


Spoznajte našich šikovných pomocníkov Do vrecka:Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!