Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Matematika ZŠ do vrecka
Matematika ZŠ do vrecka
 • 3.50 €
 • Cena:
 • 3.50 €

Počet kusov

Matematika ZŠ do vrecka

Skladom - zasielame ihneď!

Matematika ZŠ do vrecka

Prehľad matematických pojmov a vzťahov v publikácii do vrecka!

Užitočný pomocník Matematika ZŠ do vrecka obsahuje prehľad matematických pojmov a vzťahov, ktoré sa učia žiaci na základných školách - množiny i rímske číslice, prirodzené i desatinné čísla, mocniny a odmocniny, geometria, ale i pravdepodobnosť a štatistika. Celé učivo je stručne a prehľadne zhutnené do brožúrky formátu A6. Objednajte si Matematiku ZŠ do vrecka v rámci balíka Výhodne do vrecka 6.

Autorka: Mgr. Éva Csala
Rozsah: 42 strán
Formát: A6

 • 3.50 €
 • Cena:
 • 3.50 €

Počet kusov

Prehľad matematických pojmov a vzťahov v publikácii do vrecka!

Užitočný pomocník Matematika ZŠ do vrecka obsahuje prehľad matematických pojmov a vzťahov, ktoré sa učia žiaci na základných školách - množiny i rímske číslice, prirodzené i desatinné čísla, mocniny a odmocniny, geometria, ale i pravdepodobnosť a štatistika. Celé učivo je stručne a prehľadne zhutnené do brožúrky formátu A6. Objednajte si Matematiku ZŠ do vrecka v rámci balíka Výhodne do vrecka 6.

Autorka: Mgr. Éva Csala
Rozsah: 42 strán
Formát: A6

Obsah

Pútavo a zároveň zrozumiteľne a prehľadne spracovaná Matematika ZŠ do vrecka uľahčí nielen učenie sa, ale aj opakovanie učiva matematiky základnej školy. Ak si potrebujete rýchlo spomenúť na Pytagorovu vetu, základné štatistické pojmy ako súbor a jednotka alebo nepriamu úmernosť, rozhodne siahnite po Matematike do vrecka.Obsah brožúrky

 • Číselné množiny. Rímske číslice
 • Prirodzené čísla
 • Desatinné čísla
 • Zlomky
 • Celé čísla
 • Percentá, promile. Úrokovanie
 • Pomer. Priama a nepriama úmernosť
 • Premenná, výraz, rovnica
 • Mocniny a odmocniny
 • Lineárne rovnice a nerovnice
 • Lineárna funkcia
 • Kombinatorika
 • Pravdepodobnosť a štatistika
 • Geometria a meranie
 • Obdĺžnik a štvorec
 • Kruh a kružnica
 • Uhol. Operácie s uhlami
 • Rovnobežníky
 • Trojuholník
 • Pytagorova veta
 • Hranoly
 • Objem a povrch telies
 • Súmernosť v rovine
 • Grafické znázornenie závislosti

Spoznajte našich šikovných pomocníkov Do vrecka:


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!