Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Matematika ZŠ do vrecka

Skladom - zasielame ihneď!

Matematika ZŠ do vrecka

Publikácia obsahuje prehľad matematických pojmov a vzťahov. Obsahom publikácie sú základné poznatky o premennej, rovniciach a nerovniciach, mocninách a odmocninách, lineárnej funkcii, kombinatorike a štatistike, ako aj informácie o rovinných a priestorových geometrických útvaroch. Obsah publikácie nadväzuje na učivo matematiky na základných školách. Objednajte si Matematiku ZŠ do vrecka v rámci balíka Výhodne do vrecka 5

 • 1.50 €
 • Cena:
 • 1.50 €

Počet kusov

Obsah

Publikácia obsahuje prehľad matematických pojmov a vzťahov. Obsahom publikácie sú základné poznatky o premennej, rovniciach a nerovniciach, mocninách a odmocninách, lineárnej funkcii, kombinatorike a štatistike, ako aj informácie o rovinných a priestorových geometrických útvaroch. Obsah publikácie nadväzuje na učivo matematiky na základných školách. 


 • Obsah brožúrky
 • Číselné množiny. Rímske číslice
 • Prirodzené čísla
 • Desatinné čísla
 • Zlomky
 • Celé čísla
 • Percentá, promile. Úrokovanie
 • Pomer. Priama a nepriama úmernosť
 • Premenná, výraz, rovnica
 • Mocniny a odmocniny
 • Lineárne rovnice a nerovnice
 • Lineárna funkcia
 • Kombinatorika
 • Pravdepodobnosť a štatistika
 • Geometria a meranie
 • Obdĺžnik a štvorec
 • Kruh a kružnica
 • Uhol. Operácie s uhlami
 • Rovnobežníky
 • Trojuholník
 • Pytagorova veta
 • Hranoly
 • Objem a povrch telies
 • Súmernosť v rovine
 • Grafické znázornenie závislosti

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie