Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Precvičovanie pravopisu pre 1. stupeň

Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník

Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník

3.70 € 15 ks a viac 3.90 € menej ako 15 ks

Počet kusov

Kusy

Bonus na každých 15ks získavate 1ks Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník.

Precvičovanie pravopisu pre 3. ročník

Precvičovanie pravopisu pre 3. ročník

3.70 € 15 ks a viac 3.90 € menej ako 15 ks

Počet kusov

Kusy

Bonus na každých 15ks získavate 1ks Precvičovanie pravopisu pre 3. ročník.

Precvičovanie pravopisu pre 4. ročník

Precvičovanie pravopisu pre 4. ročník

3.70 € 15 ks a viac 3.90 € menej ako 15 ks

Počet kusov

Kusy

Bonus na každých 15ks získavate 1ks Precvičovanie pravopisu pre 4. ročník.


Séria publikácií Precvičovanie pravopisu bola vyvinutá s dôrazom na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v daných ročníkoch - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások, osvojenie si dvojhlások, delenie slov na slabiky alebo precvičovanie abecedy. Systematickou prípravou a neustálym precvičovaním si žiaci zlepšujú svoj písomný prejav a “zautomatizujú” pravopisné návyky. Pri písaní diktátu tak nebudú musieť premýšľať nad tým, aké i/y v slove napísať. Zošity môžu žiaci využívať aj doma a pracovať samostatne, nájdu v nich správne riešenia všetkých úloh. V tejto edícii nájdete pracovné zošity určené pre druhý, tretí a štvrtý ročník. TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!