Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit
Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit
 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 je v súlade s iŠVP a nadväzuje na učebnicu slovenského jazyka. Plnofarebné spracovanie zošita je nielen pútavé a atraktívne, ale umožňuje zaradenie zaujímavejších a rôznorodejších úloh pre deti. Nájdu tu obľúbené krížovky, viacsmerovky, doplňovačky, rébusy, úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, úlohy na tvorbu viet a iné. Všetky úlohy sú zostavené tak, aby si v nich deti utvrdili a overili vedomosti čo možno najzábavnejšou a nenásilnou formou. Úlohy je možné zadávať aj v rámci domácich úloh, dieťa ich riešenie bez problémov zvládne. Názvy jednotlivých tém v pracovnom zošite sú totožné s názvami v učebnici, vďaka čomu si dieťa rýchlo nájde potrebnú kapitolu a stranu, ktorú ide vypracovávať.


Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 si môžete výhodne zakúpiť v Balíku Slovenčina Nezábudka 4, Balíku Slovenčina Nezábudka 4-A, Balíku Slovenčina Nezábudka 4 - B a v Balíku pre 4. ročník.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 je v súlade s iŠVP a nadväzuje na učebnicu slovenského jazyka. Plnofarebné spracovanie zošita je nielen pútavé a atraktívne, ale umožňuje zaradenie zaujímavejších a rôznorodejších úloh pre deti. Nájdu tu obľúbené krížovky, viacsmerovky, doplňovačky, rébusy, úlohy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, úlohy na tvorbu viet a iné. Všetky úlohy sú zostavené tak, aby si v nich deti utvrdili a overili vedomosti čo možno najzábavnejšou a nenásilnou formou. Úlohy je možné zadávať aj v rámci domácich úloh, dieťa ich riešenie bez problémov zvládne. Názvy jednotlivých tém v pracovnom zošite sú totožné s názvami v učebnici, vďaka čomu si dieťa rýchlo nájde potrebnú kapitolu a stranu, ktorú ide vypracovávať.


Pracovný zošit Slovenský jazyk 4 si môžete výhodne zakúpiť v Balíku Slovenčina Nezábudka 4, Balíku Slovenčina Nezábudka 4-A, Balíku Slovenčina Nezábudka 4 - B a v Balíku pre 4. ročník.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


Obsah


Prečo používať pracovný zošit Slovenský jazyk 4 od Taktiku:

 • dostatok rôznorodých a atraktívnych úloh. V pracovnom zošite sa nachádzajú rôzne typy úloh, doplňovačky, viacsmerovky, tajničky, krížovky, kvízové úlohy a mnoho ďalších. Ich rozmanitosť a kreatívnosť je motivujúcim prvkom pre žiakov. Zároveň dostatočne preveria znalosť daného učiva.
 • motivačné texty a básne priamo vytvorené pre daný edukačný materiál. Vďaka tomu dôkladne precvičia a upevnia vedomosti presne o tých gramatických javoch, ktoré žiaci práve preberajú. Texty a situácie sú žiakom blízke, čo zaručí, že textu porozumejú a budú s ním vedieť ďalej pracovať. Okrem toho si môžu vyskúšať aj rolu učiteľa a to napríklad v úlohách, kde majú vyhľadať a opraviť chyby v texte.
 • úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Vo všeobecnosti majú žiaci najväčší problém nájsť v texte požadované informácie a správne interpretovať význam textu. Pracovný zošit obsahuje dostatok úloh, v ktorých si tieto znalosti precvičia, čo im pomôže aj pri Testovaní 5.
 • kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí a množstvo fotografií korešpondujúcich s textom, podporujúcich pochopenie učiva. Plnofarebné fotografie a ilustrácie dopĺňajú úlohy a pomáhajú vysvetliť daný gramatický jav alebo majú žiaci k fotografiám vymyslieť vhodnú vetu tak, aby obsahovala preberaný gramatický jav.


Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:


Obsah:
 • Opakovanie z 3. ročníka
 • Vybrané slová
  Vybrané slová po b
  Vybrané slová po m
  Vybrané slová po p
  Vybrané slová po r
  Vybrané slová po s
  Vybrané slová po v
  Vybrané slová po z
  Vybrané slová - opakovanie
 • Tvorenie slov predponami
  Slabičné a neslabičné predpony
  Opakovanie
 • Znelé a neznelé hlásky
  Spodobovanie
  Spodobovanie na konci slova
  Spodobovanie vo vnútri slova
  Spodobovanie na hranici slov
  Spodobovanie spoluhlásky v
  Opakovanie
 • Priama reč
 • Slovné druhy
  Ohybné a neohybné slovné druhy
 • Podstatné mená
  Všeobecné a vlastné podstatné mená
  Rod podstatných mien
  Číslo podstatných mien
  Pád podstatných mien
  Podstatné mená - opakovanie
 • Prídavné mená
  Rod prídavných mien
  Číslo prídavných mien
  Pád prídavných mien
  Prídavné mená - opakovanie
 • Zámená
  Osobné zámená
  Privlastňovacie zámená
 • Číslovky
  Základné číslovky
  Radové číslovky
 • Slovesá
  Neurčitok
  Osoba slovies
  Osoba a číslo slovies
  Čas slovies
  Prítomný čas slovies
  Čas slovies
  Slovesá - opakovanie
 • Ohybné slovné druhy - opakovanie
 • Neohybné slovné druhy
  Príslovky
  Predložky
  Spojky
  Častice
  Citoslovcia
  Neohybné slovné druhy - opakovanie
 • Opakovanie zo 4. ročníka


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 pracovný zošit (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 učebnica (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!