S TAKTIKom na dovolenku 2024

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenčina Nezábudka 4 - učebnica
Slovenčina Nezábudka 4 - učebnica
 • 6.20 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenčina Nezábudka 4 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina Nezábudka 4 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
 

Učebnica Slovenský jazyk 4 obsahuje všetky témy stanovené v iŠVP. Na základe požiadaviek učiteľov z praxe je prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a gramatických kategóriách. Texty, s ktorými žiaci pracujú boli vytvorené priamo pre učebnicu. Obsahujú tak presne ten jav, ktorý si majú osvojiť alebo precvičiť. Na texty nadväzujú rôznorodé úlohy zamerané nielen na precvičenie daného javu, ale aj na čítanie s porozumením či premýšľanie o danej téme, utváranie vlastných záverov a otvárajú priestor aj na vzájomnú diskusiu žiakov a pedagóga. Množstvo úloh je určených na prácu v dvojiciach alebo vo väčších skupinách, označené sú piktogramom. 10 diktátov, ktoré sú v súlade s iŠVP tvorí ucelený príbeh a obsahujú len tie gramatické javy, ktoré už žiaci v tomto období ovládajú. Pomôckou pre učiteľov alebo i rodičov (pre domácu kontrolu) sú výkonové štandardy uvedené v spodnej časti strán.

Témy v učebnici korešpondujú s témami v pracovnom zošite 4 - Nezábudka.

Učebnicu Slovenského jazyka 4 si môžete výhodne zakúpiť v Balíku Slovenčina Nezábudka 4, Balíku Slovenčina Nezábudka 4 - B alebo Balíku pre 4. ročník

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 120 strán
Formát: A4


 • 6.20 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
 

Učebnica Slovenský jazyk 4 obsahuje všetky témy stanovené v iŠVP. Na základe požiadaviek učiteľov z praxe je prioritne zameraná na preberanie učiva o slovných druhoch a gramatických kategóriách. Texty, s ktorými žiaci pracujú boli vytvorené priamo pre učebnicu. Obsahujú tak presne ten jav, ktorý si majú osvojiť alebo precvičiť. Na texty nadväzujú rôznorodé úlohy zamerané nielen na precvičenie daného javu, ale aj na čítanie s porozumením či premýšľanie o danej téme, utváranie vlastných záverov a otvárajú priestor aj na vzájomnú diskusiu žiakov a pedagóga. Množstvo úloh je určených na prácu v dvojiciach alebo vo väčších skupinách, označené sú piktogramom. 10 diktátov, ktoré sú v súlade s iŠVP tvorí ucelený príbeh a obsahujú len tie gramatické javy, ktoré už žiaci v tomto období ovládajú. Pomôckou pre učiteľov alebo i rodičov (pre domácu kontrolu) sú výkonové štandardy uvedené v spodnej časti strán.

Témy v učebnici korešpondujú s témami v pracovnom zošite 4 - Nezábudka.

Učebnicu Slovenského jazyka 4 si môžete výhodne zakúpiť v Balíku Slovenčina Nezábudka 4, Balíku Slovenčina Nezábudka 4 - B alebo Balíku pre 4. ročník

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 120 strán
Formát: A4


Obsah

Prečo používať učebnicu Slovenský jazyk 4 od Taktiku: 

 • oddelená gramatická a slohová vložka. Toto spracovanie vychádza z požiadaviek pedagógov z praxe, ktorí uprednostňujú takéto usporiadanie. Pedagóg môže pracovať flexibilnejšie a pristupovať ku každej zložke samostatne a podľa potreby. Úlohy v gramatickej časti sú prevažne zamerané na precvičovanie daného javu. V slohovej časti sú úlohy zamerané aj na diskusiu medzi žiakmi, premýšľanie nad textom, vyjadrenie vlastného názoru a čítanie s porozumením. 
 • dôraz na rozširovanie slovnej zásoby detí. V učebnici sa nachádzajú aj úlohy, v ktorých majú žiaci vysvetliť význam určitých slov, aj za pomoci slovníka prípadne internetu. Následne slová používajú vo vete, čím si potvrdia ich správne pochopenie a v kontexte si jednoduchšie zapamätajú ich význam. 
 • motivačné texty a básne vytvorené špeciálne pre túto učebnicu. Vďaka tomu obsahujú presne tie javy, ktoré si žiaci majú osvojiť alebo precvičiť. Keďže sú texty zostavené “na mieru”, obsahujú situácie, s ktorými sa aj žiaci bežne stretávajú, sú im blízke a zaručujú, že im porozumejú a budú s nimi vedieť ďalej pracovať. 
 • počet a zameranie diktátov rešpektujúce požiadavky iŠVP. V učebnici nájdete 10 diktátov zamerané na precvičenie javov stanovených iŠVP. Diktáty boli vytvorené špeciálne pre učebnicu.
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností. Učebnica obsahuje aj úlohy určené pre dvojice a väčšie skupiny, taktiež rôzne edukačné hry. Riešenia úloh následne deti prezentujú pred spolužiakmi. Žiaci si tak okrem gramatiky precvičia aj komunikáciu a prezentačné zručnosti. 
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva. Plnofarebné fotografie a ilustrácie dopĺňajú niektoré úlohy a pomáhajú vysvetliť daný gramatický jav alebo majú žiaci k fotografiám vymyslieť vhodnú vetu tak, aby obsahovala preberaný gramatický jav.

Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:

Obsah:

 • Opakovanie z 3. ročníka
  Vybrané slová po b
  Vybrané slová po m
  Vybrané slová po p
  Vybrané slová po r
  Vybrané slová po s
  Vybrané slová po v
  Vybrané slová po z
  Vybrané slová - opakovanie
 • Tvorenie slov predponami
  Slabičné a neslabičné predpony
  Tvorenie slov predponami - opakovanie
 • Znelé a neznelé hlásky - spodobovanie
  Spodobovanie na konci slova
  Spodobovanie vo vnútri slova
  Spodobovanie na hranici slov
  Spodobovanie spoluhlásky v
  Znelé a neznelé hlásky - opakovanie
 • Priama reč
 • Slovné druhy - ohybné a neohybné
 • Podstatné mená - všeobecné a vlastné
  Rod podstatných mien
  Číslo podstatných mien
  Pád podstatných mien
  Podstatné mená - opakovanie
 • Prídavné mená
  Rod prídavných mien
  Číslo prídavných mien
  Pád prídavných mien
  Prídavné mená - opakovanie
 • Zámená
  Osobné zámená
  Privlastňovacie zámená
 • Číslovky
  Základné číslovky
  Radové číslovky
 • Slovesá
  Neurčitok slovies
  Osoba slovies
  Osoba a číslo slovies
  Čas slovies
  Prítomný čas slovies
  Čas slovies
  Prítomný čas slovies
  Minulý čas slovies
  Budúci čas slovies
  Slovesá - opakovanie
 • Ohybné slovné druhy - opakovanie
 • Neohybné slovné druhy
  Príslovky
  Predložky
  Pravopis a výslovnosť predložiek
  Spojky
  Častice
  Citoslovcia
  Neohybné slovné druhy - opakovanie
 • Opakovanie zo 4. ročníka
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Slovenčina Nezábudka 4 - učebnica na každých 15ks získavate 1ks Slovenčina Nezábudka 4 - učebnica
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 4 učebnica (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!