Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit
Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit
 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Slovenský jazyk 3 nadväzuje na učebnicu Slovenský jazyk 3 a obsahuje množstvo rôznorodých úloh, vďaka ktorým si žiaci ešte viac upevnia nadobudnuté vedomosti. Pri riešení sa môžu zahrať na pedagógov a hľadať chyby v textoch, dopĺňať chýbajúce písmená do jedálneho lístka, vyfarbovať obrázky z plôšok podľa zadania, riešiť viacsmerovky, krížovky i úlohy rozvíjajúce kritické myslenie, triediť slová do skupín podľa vopred určených podmienok, hľadať cestu v bludiskách a labyrintoch, dopĺňať chýbajúce slová do komiksu a podobne.

Názvy tém v pracovnom zošite korešpondujú s názvami uvedenými v učebnici, čo umožňuje rýchlu orientáciu v zošite a vyhľadávanie príslušnej pracovnej strany.

Objednajte si pracovný zošit a učebnicu Slovenský jazyk 3 výhodne v Balíku Slovenčina 3-A, Balíku Slovenčina 3-B a v Balíku Slovenčina Nezábudka 3.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


 • 5.20 € 15 ks a viac
 • 5.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.50 € menej ako 15 ks
 • 5.20 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Slovenský jazyk 3 nadväzuje na učebnicu Slovenský jazyk 3 a obsahuje množstvo rôznorodých úloh, vďaka ktorým si žiaci ešte viac upevnia nadobudnuté vedomosti. Pri riešení sa môžu zahrať na pedagógov a hľadať chyby v textoch, dopĺňať chýbajúce písmená do jedálneho lístka, vyfarbovať obrázky z plôšok podľa zadania, riešiť viacsmerovky, krížovky i úlohy rozvíjajúce kritické myslenie, triediť slová do skupín podľa vopred určených podmienok, hľadať cestu v bludiskách a labyrintoch, dopĺňať chýbajúce slová do komiksu a podobne.

Názvy tém v pracovnom zošite korešpondujú s názvami uvedenými v učebnici, čo umožňuje rýchlu orientáciu v zošite a vyhľadávanie príslušnej pracovnej strany.

Objednajte si pracovný zošit a učebnicu Slovenský jazyk 3 výhodne v Balíku Slovenčina 3-A, Balíku Slovenčina 3-B a v Balíku Slovenčina Nezábudka 3.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


Obsah

Prečo používať pracovný zošit Slovenský jazyk 3 od Taktiku:

 • dostatok rôznorodých a atraktívnych úloh. V pracovnom zošite sa nachádzajú rôzne typy úloh, doplňovačky, viacsmerovky, tajničky, krížovky, kvízové úlohy a mnoho ďalších. Ich rozmanitosť a kreatívnosť je motivujúcim prvkom pre žiakov. Zároveň však dostatočne preveria znalosť daného učiva. 
 • výber vybraných slov opierajúci sa o aktívnu slovnú zásobu detí. Úlohy sú zostavené tak, aby vybrané slová, ktoré sa majú žiaci naučiť, vedeli aj prakticky použiť v správnom kontexte. Slová, ktorým nerozumejú sú zase vysvetlené na konkrétnom príklade, aby si žiak vytvoril správnu súvislosť. Úlohy sa dostatočne zrozumiteľne vysvetľujú pravopis vybraných a príbuzných slov, ktoré rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný význam aj pravopis (napr. byť – biť, pisk - pysk, rým - Rím).
 • podpora rozvíjania medzipredmetových vzťahov. V pracovnom zošite nájdete aj kvízové úlohy, kde žiaci využijú poznatky z iných predmetov, napríklad poznatky z prírodovedy či vlastivedy. ú
 • lohy zamerané na čítanie s porozumením. Zadania k úlohám sa vzťahujú na jednotlivé texty a sú formulované tak, aby žiaci vyhľadávali určitú informáciu priamo v texte alebo odpovedali na otázky o obsahu textu. Rozvíja sa tak schopnosť čítať s porozumením, s čím majú žiaci vo všeobecnosti problém. 
 • kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí a množstvo fotografií korešpondujúcich s textom, podporujúcich pochopenie učiva. Plnofarebný pracovný zošit formátu A4 ponúka množstvo rozmanitých úloh pre deti, určených na overenie si a utvrdenie získaných poznatkov z učebnice slovenského jazyka. Množstvo úloh sa vzťahuje priamo na fotografiu, napríklad na základe javu na fotografii má žiak nájsť vhodné pomenovanie, ktoré je vybraným slovom. Niekedy slúžia fotografie aj ako pomôcka na vysvetlenie zložitejšieho javu.Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:


Obsah:

 • Opakovanie učiva z 2. ročníka
 • Abeceda 
 • Slabikotvorné spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ
 • Obojaké spoluhlásky
 • Vybrané slová po b
 • Vybrané slová po m
 • Vybrané slová po p
 • Vybrané slová po r
 • Vybrané slová po s
 • Vybrané slová po v
 • Vybrané slová po z
 • Slovné druhy
 • Podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Slovesá
 • Slová podobného významu (synonymá)
 • Slová opačného významu (antonymá)
 • Číslovky
 • Zámená
 • Opakovanie
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 pracovný zošit (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 učebnica (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!