Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Balík Slovenčina 3-B

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina 3-B

Balík Slovenčina 3-B je popri tituloch Slovenský jazyk 3 - pracovný zošit a pracovný zošit Hravá čítanka pre 3. ročník doplnený o učebnicu Slovenský jazyk 3. 

Slovenský jazyk 3 - učebnica

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 120

Slovenský jazyk 3 - pracovný zošit

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 64

Hravá čítanka 3

Autori: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová 

Počet strán: 56

  • 7.80 € viac ako 5 ks
  • 10.40 € menej ako 5 ks
  • 9.20 € viac ako 5 ks
  • Cena:
  • 10.40 € menej ako 5 ks
  • 7.80 € viac ako 5 ks

Počet kusov

Obsah

Slovenský jazyk 3 - učebnica

V učebnici sa nachádza rozpracovaný obsah učiva podľa iŠVP, no najväčší dôraz je kladený na učivo o vybraných slovách, s ktorým mávajú deti problémy. Pre lepšie pochopenie významu vybraných slov je publikácia doplnená o veľké množstvo výstižných fotografií a motivačných textov. Vybrané slová sú zoradené systematicky, podľa tém, takže sa deťom ľahšie osvojujú. Pri výbere vybraných slov sme vychádzali z aktívnej slovnej zásoby detí i požiadaviek, ktoré budú na ne kladené vo vyšších ročníkoch. Učebnica je tiež doplnená o diktáty, ktoré sú v súlade s počtom a ich zameraním stanoveným v iŠVP. Diktáty tvoria ucelený príbeh a vyskytujú sa v ňom len gramatické javy, ktoré už majú deti v tomto období osvojené. 

Slovenský jazyk 3 - pracovný zošit

Pracovný zošit z novej edície vzdelávacích titulov Nezábudka obsahuje množstvo rôznorodých úloh, pri riešení ktorých sa môžu deti zahrať na pedagógov a hľadať chyby v textoch, dopĺňať chýbajúce písmená do jedálneho lístka, vyfarbovať obrázky z plôšok podľa zadania, riešiť viacsmerovky, krížovky i úlohy rozvíjajúce kritické myslenie, triediť slová do skupín podľa vopred určených podmienok, hľadať cestu v bludiskách a labyrintoch, dopĺňať chýbajúce slová do komiksu a podobne. Na obálke pracovného zošita sa nachádza návod a šablóna na výrobu papierového 3D modelu myšky, hlavnej postavy učebnice aj pracovného zošita, ktorý bude lákadlom pre každé dieťa a zároveň odmenou za prácu počas celého školského roka. Na vystrihnutie slúži aj prehľadná tabuľka učiva tretieho ročníka na posledných stranách obálky. V súlade s iŠVP a zmenami, ktoré priniesol. 

Hravá čítanka 3 - pracovný zošit 

Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu, rozvíjajú tvorivosť žiakov s využitím tvorivých metód a foriem práce, prepájajú medzipredmetové vzťahy, integrujú prierezové témy a finančnú gramotnosť. Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie