Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Slovenčina Nezábudka 3-B
Balík Slovenčina Nezábudka 3-B
  • 13.80 € 5 ks a viac
  • 14.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 14.70 € menej ako 5 ks
  • 13.80 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Slovenčina Nezábudka 3-B

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Slovenčina Nezábudka 3-B

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík Slovenčina 3 - B okrem učebnice Slovenský jazyk 3 obsahuje dva pracovné zošity: Slovenský jazyk 3 a Hravá čítanka 3.

Učebnica Slovenský jazyk 3 pre žiakov tretieho ročníka je spracovaná v súlade s iŠVP. Veľký dôraz je na učive o vybraných slovách, s ktorými zvyknú mať žiaci problémy. Priamo na učebnicu nadväzuje pracovný zošit Slovenský jazyk 3. Nachádzajú sa v ňom rôzne typy úloh. Ich rozmanitosť a kreatívnosť je motivujúcim prvkom pre žiakov. Zároveň však dostatočne preveria znalosť daného učiva. Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Úlohy sú primárne zamerané na rozvoj čítania s porozumením.

Slovenský jazyk 3 - učebnica a pracovný zošit
Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah učebnice: 120 strán
Rozsah pracovného zošita: 64 strán
Formát: A4

Hravá čítanka 3
Autorky: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 56 strán
Formát: A4

  • 13.80 € 5 ks a viac
  • 14.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 14.70 € menej ako 5 ks
  • 13.80 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Balík Slovenčina 3 - B okrem učebnice Slovenský jazyk 3 obsahuje dva pracovné zošity: Slovenský jazyk 3 a Hravá čítanka 3.

Učebnica Slovenský jazyk 3 pre žiakov tretieho ročníka je spracovaná v súlade s iŠVP. Veľký dôraz je na učive o vybraných slovách, s ktorými zvyknú mať žiaci problémy. Priamo na učebnicu nadväzuje pracovný zošit Slovenský jazyk 3. Nachádzajú sa v ňom rôzne typy úloh. Ich rozmanitosť a kreatívnosť je motivujúcim prvkom pre žiakov. Zároveň však dostatočne preveria znalosť daného učiva. Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Úlohy sú primárne zamerané na rozvoj čítania s porozumením.

Slovenský jazyk 3 - učebnica a pracovný zošit
Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah učebnice: 120 strán
Rozsah pracovného zošita: 64 strán
Formát: A4

Hravá čítanka 3
Autorky: Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Jaroslava Ďuricová
Rozsah: 56 strán
Formát: A4

Obsah


Slovenský jazyk 3 - učebnica   


Veľkou výhodou učebnice Slovenský jazyk 3 je rozdelenie na gramatickú na slohovú časť, čo pedagógom umožňuje pracovať flexibilnejšie a pristupovať ku každej zložke samostatne. Veľký dôraz sa kladie na preberanie vybraných slov, s ktorými zvyknú mať žiaci problémy. V tejto učebnici je učivo o nich doplnené výstižnými fotografiami a motivačnými textami, vďaka ktorým žiaci môžu lepšie pochopiť ich význam a taktiež si ich ľahšie zapamätajú, keďže si tak v pamäti vytvoria aj významové, prípadne vizuálne prepojenie.Slovenský jazyk 3 - pracovný zošit

Na učebnicu nadväzuje pracovný zošit Slovenský jazyk 3. Zodpovedá tomu i prehľadné radenie a názvy jednotlivých kapitol, ktoré spolu korešpondujú. Obsahuje množstvo typovo rozmanitých a kreatívnych úloh, ktoré pôsobia motivujúco, ale zároveň dostatočne preveria znalosť osvojovaného učiva. Na posledných stranách obálky nájdete aj prehľadnú tabuľku učiva tretieho ročníka, ktorú si žiaci môžu vystrihnúť. Pracovný zošit e v súlade s iŠVP. 

Hravá čítanka 3 - pracovný zošit 

Úlohy v pracovnom zošite Hravá čítanka 3 nadväzujú na texty platne čítanky pre 3. ročník ZŠ. Sú zamerané na rozvoj schopnosti čítať s porozumením, avšak sú spracované kreatívnym a motivujúcim spôsobom. Žiaci nielen odpovedajú na otázky, ktoré priamo vyplývajú z textu, ale riešia úlohy, v ktorých majú potvrdiť správnosť alebo nesprávnosť výroku, vyjadrujú vlastný názor na text či diskutujú o jeho téme.

Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Slovenčina Nezábudka 3-B na každých 15ks získavate 1ks Balík Slovenčina Nezábudka 3-B
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 učebnica (na 1 rok)
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 3 pracovný zošit (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!