Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenčina Nezábudka 2 - učebnica
Slovenčina Nezábudka 2 - učebnica
 • 5.30 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.30 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenčina Nezábudka 2 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenčina Nezábudka 2 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Slovenský jazyk 2 z edície Nezábudka je vypracovaná v súlade s iŠVP. Koncepčne je postavená na tradičných princípoch vyučovania, spracovanie je ale pútavé, s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. V učebnici nájdete ľahko zapamätateľné básne či zaujímavé texty vytvorené špeciálne pre túto učebnicu, ktoré zrozumiteľne podávajú nové učivo. Na učebnicu priamo nadväzuje pracovný zošit - cez piktogramy v učebnici si jednoducho nájdu príslušnú tému a ďalšie cvičenia k nej v pracovnom zošite.

Učebnicu a pracovný zošit Slovenský jazyk 2 - Nezábudka si môžete objednať spolu vo výhodnom Balíku Slovenčina Nezábudka 2. Zároveň sú súčasťou iných zvýhodnených akciových balíčkov.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 120 strán
Formát: A4

 • 5.30 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks a viac

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 5.30 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Slovenský jazyk 2 z edície Nezábudka je vypracovaná v súlade s iŠVP. Koncepčne je postavená na tradičných princípoch vyučovania, spracovanie je ale pútavé, s ohľadom na to, aby si žiaci učivo osvojili natrvalo, a aby nadobudnuté poznatky vedeli aplikovať v praxi. V učebnici nájdete ľahko zapamätateľné básne či zaujímavé texty vytvorené špeciálne pre túto učebnicu, ktoré zrozumiteľne podávajú nové učivo. Na učebnicu priamo nadväzuje pracovný zošit - cez piktogramy v učebnici si jednoducho nájdu príslušnú tému a ďalšie cvičenia k nej v pracovnom zošite.

Učebnicu a pracovný zošit Slovenský jazyk 2 - Nezábudka si môžete objednať spolu vo výhodnom Balíku Slovenčina Nezábudka 2. Zároveň sú súčasťou iných zvýhodnených akciových balíčkov.

Autorka: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
Rozsah: 120 strán
Formát: A4

Obsah


Prečo používať učebnicu Slovenský jazyk 2 od Taktiku:

 • oddelená gramatická a slohová zložka. Učebnica je vypracovaná v súlade s iŠVP. Výhodou je prehľadné rozdelenie na gramatickú a slohovú časť, čo pedagógom umožňuje pracovať samostatne a pristupovať k týmto zložkám podľa potreby. V slohovej časti sú úlohy zamerané nielen na poznávanie jednotlivých slohových útvarov, ale aj na rozvoj slovnej zásoby, fantázie a kreativity pri vymýšľaní vlastných krátkych textov. Mnohé sú zamerané na čítanie s porozumením a vyhľadávanie dôležitých informácií v texte. V rámci každého preberaného učiva je v učebnici uvedený príslušný výkonový štandard, ktorého formulácia zodpovedá iŠVP. 
 • propedeutika práce so slovníkom. Na obálke nájdete “Malý slovník gramatiky/slohu druháka”, v ktorom si môžu žiaci ozrejmiť význam dôležitých pojmov, ktoré by mali na konci ročníka ovládať. 
 • dôraz je kladený na rozširovanie slovnej zásoby detí. Množstvo úloh v učebnici je formulovaných tak, aby žiaci vytvárali slová podobne znejúce, tvorili príbuzné slová alebo hľadali čo najviac slov začínajúcich sa rovnakým písmenom. 
 • motivačné texty a básne vytvorené špeciálne pre túto učebnicu. Tvorba textov špeciálne pre danú učebnicu zabezpečuje ich zameranie na konkrétne javy, ktoré si žiaci majú osvojiť, prípadne zopakovať.
  10 diktátov rešpektujúcich požiadavky ŠVP. V učebnici nájdete 10 diktátov zameraných na precvičenie javov stanovených iŠVP. Diktáty boli vytvorené špeciálne pre učebnicu. 
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností. Úlohy v učebnici sú formulované tak, aby žiakov nabádali k ústnej odpovedi, tvorbe súvetí, prípadne krátkych príbehov podľa situácií zobrazených na obrázkoch a fotografiách. Napríklad: “Prezri si fotografie, povedz, kto na nich vyslovuje alebo počúva hlásky”, prípadne “tvor vety o tom, čo čítajú ľudia na fotografiách”.
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva. Motivujúcim prvkom pre žiakov sú aj nádherné ilustrácie a fotky, na ktoré sa viažu aj zadania niektorých úloh. Žiaci hľadajú vhodné slovo, ktoré vystihuje ilustráciu alebo fotografiu prípadne ju popisujú alebo k nej vymýšľajú krátky príbeh.

Pozrite sa, ako sme Nezábudky vylepšili:


Obsah:
Slovenský jazyk:
 • Opakovanie z 1. ročníka
 • Hláska a písmeno
 • Abeceda
 • Rozlišovacie znamienka a ich funkcia 
 • Delenie hlások (samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky)
 • Slabiky
 • Rozdeľovanie slov na konci riadka
 • Vety (oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie, neúplné 
 • Opakovanie

Slohová časť:

 • Opakovanie z 1. ročníka
 • Pozdravy
 • Privítanie, rozlúčenie
 • Poďakovanie, prosba
 • Ospravedlnenie
 • Tykanie a vykanie
 • Adresa bydliska
 • Ústne a písomné blahoželanie
 • Súkromný list
 • Rozprávanie vlastného zážitku
 • Rozprávanie obsahu z prečítaného textu
 • Rozprávanie príbehu podľa série obrázkov
 • Rozprávanie deja príbehu
 • Nadpis
 • Opis predmetu a ilustrácie
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Slovenčina Nezábudka 2 - učebnica na každých 15ks získavate 1ks Slovenčina Nezábudka 2 - učebnica
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 učebnica (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 učebnica (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!