Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

NavigaceNavigácia 0

Slovenský jazyk 2 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenský jazyk 2 - učebnica

Učebnica je v súlade s iŠVP a zmenami, ktoré priniesol. Obsahuje preto aj témy ako abeceda, abecedné radenie slov či neúplné vety. Obsah učiva stanovený v iŠVP je spracovaný netradičným, pútavým spôsobom s ohľadom na trvalé a kvalitné osvojenie si preberanej témy deťmi. Nové učivo je často podané vo forme ľahko zapamätateľných básní, či zaujímavých východiskových textov. Deti si tak môžu napríklad jednoducho osvojiť písanie slov so slabikami ly, lý. Prehľadne je tiež spracované učivo o rozdeľovaní slov na konci riadka, či učivo o slabikách de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Sprievodnou postavičkou učebnice je sova, ktorá deti upozorňuje na všetky dôležité javy. Na obálke sa nachádza "Malý slovník gramatiky/slohu druháka", ktorý je možné využiť ako propedeutiku práce so slovníkom

Slovenský jazyk 2 výhodne v Balíku Slovenčina 2 B

Autor: Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová 

Počet strán: 120

 • 4.00 € viac ako 15 ks
 • 4.50 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 4.50 € menej ako 15 ks
 • 4.00 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Obsah

Rozdelenie učebnice na gramatickú a slohovú časť umožňuje pedagógom naplánovať si preberanie týchto dvoch zložiek slovenského jazyka podľa potreby. Na obálke sa nachádza "Malý slovník gramatiky/slohu druháka", ktorý je možné využiť ako propedeutiku práce so slovníkom. 

Slovenský jazyk 2 učebnica:

 • oddelená gramatická a slohová vložka
 • propedeutika práce so slovníkom (Malý slovník gramatiky/slohu druháka)
 • dôraz je kladený na rozširovanie slovnej zásoby detí
 • motivačné texty a básne vytvorené špeciálne pre túto učebnicu
 • počet a zameranie diktátov rešpektujúce požiadavky ŠVP
 • množstvo podnetov na rozvoj komunikačných zručností 
 • fotografie podporujúce pochopenie učiva 

Máte dotaz?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Recenzie
Hodnotenie
Na stiahnutie