Nezabudnite na darčeky pre deti k MDD so zľavou!

>>  15% ZĽAVA s kódom MDD15  <<

Posledná šanca výhodného nákupu do polnoci 26.5.

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - učebnica
Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - učebnica
 • 6.20 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks více

Počet kusov

Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Slovenský jazyk pre stredné školy a gymnáziá 1 - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Učebnica Slovenský jazyk 1 vznikla na základe dopytu stredoškolských učiteľov slovenského jazyka po edukačnom materiáli, ktorý by zohľadňoval systémové požiadavky aj potreby každodennej školskej praxe. Je koncipovaná tak, aby vo vyučovacom procese pripravila žiakom podnety a pomáhala vytvárať poznatky a získavať vedomosti, nielen predkladala hotové poznatky na zapamätanie. Učebnica je rozdelená do 6 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového učiva a 3 praktických kapitol s tipmi na písanie slohových prác, úlohami na prácu s textom a gramatickými a pravopisnými cvičeniami, určenými na fixovanie prebratých poznatkov. Učebný výklad dopĺňajú pripomenutia, ktoré oživujú poznatky osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, upozornenia na dôležité pojmy a zaujímavosti, ktoré obohacujú preberanú tému. Učebnica prináša množstvo ukážok, ktoré na konkrétnych príkladoch demonštrujú teoretické poznatky. Moderný dizajn a množstvo fotografií podporia motiváciu a kreativitu študentov.

Autori: Mgr. Martin Anderko, PhDr. Mária Bušiková, PhD., Mgr. Jana Majirošová, Mgr. Andrea Marchevková, Mgr. Ľudmila Martičková, Mgr. Viera Sabová
Rozsah: 94 strán
Formát: A4

 • 6.20 € 15 ks a viac
 • 6.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 6.50 € menej ako 15 ks
 • 6.20 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Učebnica Slovenský jazyk 1 vznikla na základe dopytu stredoškolských učiteľov slovenského jazyka po edukačnom materiáli, ktorý by zohľadňoval systémové požiadavky aj potreby každodennej školskej praxe. Je koncipovaná tak, aby vo vyučovacom procese pripravila žiakom podnety a pomáhala vytvárať poznatky a získavať vedomosti, nielen predkladala hotové poznatky na zapamätanie. Učebnica je rozdelená do 6 kapitol, zameraných na prezentáciu a osvojenie nového učiva a 3 praktických kapitol s tipmi na písanie slohových prác, úlohami na prácu s textom a gramatickými a pravopisnými cvičeniami, určenými na fixovanie prebratých poznatkov. Učebný výklad dopĺňajú pripomenutia, ktoré oživujú poznatky osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, upozornenia na dôležité pojmy a zaujímavosti, ktoré obohacujú preberanú tému. Učebnica prináša množstvo ukážok, ktoré na konkrétnych príkladoch demonštrujú teoretické poznatky. Moderný dizajn a množstvo fotografií podporia motiváciu a kreativitu študentov.

Autori: Mgr. Martin Anderko, PhDr. Mária Bušiková, PhD., Mgr. Jana Majirošová, Mgr. Andrea Marchevková, Mgr. Ľudmila Martičková, Mgr. Viera Sabová
Rozsah: 94 strán
Formát: A4

Obsah

Učebnica Slovenský jazyk 1 pre stredné školy a gymnáziá dodržiava vzdelávací štandard definovaný Štátnym vzdelávacím programom a zároveň reflektuje aktuálne témy – environmentálnu gramotnosť, hodnotové a postojové otázky a pod. Výklad v súvislých vetách sa strieda s výkladom v odrážkach. Dôležité pojmy sú zvýraznené. Každá podkapitola sa začína aktivizujúcou úlohou, ktorá študentov uvedie do preberaného učiva a zároveň vytvorí priestor pre rozširovanie vedomostí v rámci prierezových tém. Dôležitou súčasťou sú rôzne typy úloh, ktoré podnecujú k diskusii, preverujú argumentačné schopnosti, nabádajú študentov ku kritickému mysleniu. Do publikácie sú pre lepšiu prehľadnosť zaradené schémy a pojmové mapy, ktoré možno účinne využiť pri opakovaní a upevňovaní základných teoretických pojmov. Učebnica kladie dôraz na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením, preveruje schopnosť analýzy a interpretácie textu. Rôznorodá typológia úloh podnecuje k diskusii, preveruje argumentačné schopnosti a nabáda študentov ku kritickému mysleniu. Záver učebnice je obohatený o vecný register pojmov v abecednom poradí. Súčasťou učebnice je kľúč so správnymi odpoveďami.

Obsah: 

 • Práca s informáciami
 • Jazyk a komunikácia
 • Všeobecné poznatky o slohu
 • Hovorový štýl
 • Lexikológia
 • Administratívny štýl
 • Prílohy: Tipy na písanie slohových prác, Úlohy na prácu s textom, Gramatické a pravopisné cvičenia
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!