Nezabudnite na darčeky pre deti k MDD so zľavou!

>>  15% ZĽAVA s kódom MDD15  <<

Posledná šanca výhodného nákupu do polnoci 26.5.

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Literatúra 1 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica
Literatúra 1 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica
 • 6.90 € 15 ks a viac
 • 8.30 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.30 € menej ako 15 ks
 • 6.90 € 15 ks více

Počet kusov

Literatúra 1 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Literatúra 1 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Učebnica je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Od Eposu o Gilgamešovi cez Homéra, stredoveké legendy, nádherné sonety humanistických autorov Shakespeara a Petrarcu, klasické komédie od Moliéra až po slovenské Kocúrkovo od Jána Chalupku. 

Učebnica Literatúra 1 je koncipovaná tak, aby na pozadí spoločenského a historického kontextu predstavila študentom kľúčové diela slovenskej aj svetovej literatúry. Výkladové časti jednotlivých kapitol v stručnosti predstavujú biografiu jednotlivých autorov a pomocou zrozumiteľného výkladu literárnej teórie pomáhajú študentom pochopiť kontext významných literárnych diel. Učebnica disponuje ukážkami typických umeleckých textov, prostredníctvom ktorých zdokonaľuje čitateľské kompetencie študentov. Kladie dôraz na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením, preveruje schopnosť analýzy a interpretácie textu. Rôznorodá typológia úloh podnecuje k diskusii, preveruje argumentačné schopnosti a nabáda študentov ku kritickému mysleniu. Učebnica primerane rozvíja medzipredmetové vzťahy. Pútavou formou prepája literatúru s výtvarným umením, architektúrou, hudbou a filmom. Jednotlivé tematické celky sú ukončené testom. Záver učebnice je obohatený o slovník literárnovedných pojmov v abecednom poradí.

Autorky: PhDr. Jana Hűblerová, Mgr. Zuzana Pagáčová, PaedDr. Edita Eva Príhodová, PhD., Mgr. Petra Ščibranová, PhD., Mgr. Patrícia Molnárová, PhD., Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 124 strán
Formát: A4


 • 6.90 € 15 ks a viac
 • 8.30 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.30 € menej ako 15 ks
 • 6.90 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Učebnica je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Od Eposu o Gilgamešovi cez Homéra, stredoveké legendy, nádherné sonety humanistických autorov Shakespeara a Petrarcu, klasické komédie od Moliéra až po slovenské Kocúrkovo od Jána Chalupku. 

Učebnica Literatúra 1 je koncipovaná tak, aby na pozadí spoločenského a historického kontextu predstavila študentom kľúčové diela slovenskej aj svetovej literatúry. Výkladové časti jednotlivých kapitol v stručnosti predstavujú biografiu jednotlivých autorov a pomocou zrozumiteľného výkladu literárnej teórie pomáhajú študentom pochopiť kontext významných literárnych diel. Učebnica disponuje ukážkami typických umeleckých textov, prostredníctvom ktorých zdokonaľuje čitateľské kompetencie študentov. Kladie dôraz na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením, preveruje schopnosť analýzy a interpretácie textu. Rôznorodá typológia úloh podnecuje k diskusii, preveruje argumentačné schopnosti a nabáda študentov ku kritickému mysleniu. Učebnica primerane rozvíja medzipredmetové vzťahy. Pútavou formou prepája literatúru s výtvarným umením, architektúrou, hudbou a filmom. Jednotlivé tematické celky sú ukončené testom. Záver učebnice je obohatený o slovník literárnovedných pojmov v abecednom poradí.

Autorky: PhDr. Jana Hűblerová, Mgr. Zuzana Pagáčová, PaedDr. Edita Eva Príhodová, PhD., Mgr. Petra Ščibranová, PhD., Mgr. Patrícia Molnárová, PhD., Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 124 strán
Formát: A4


Obsah

Učebnica Literatúra 1 pre stredné školy a gymnáziá rešpektuje rôzne typy škôl. Študenti aplikujú nadobudnuté teoretické poznatky pri analýze a interpretácii textu. Každá kapitola zvyčajne začína uvedením študentov do historického kontextu daného literárneho obdobia. Stručný výklad ozrejmuje základné historické súvislosti, ktoré ovplyvňovali aj dobový literárny vývin. Študenti aj učitelia ocenia vecne a jasne definované znaky literatúry v danom období. Každá podkapitola disponuje typickou ukážkou literárneho diela, ktorá je východiskom pre jeho analýzu a interpretáciu. Výkladové časti o diele oboznamujú s obsahom preberaných literárnych diel. Rôznorodá typológia úloh rozvíja a zdokonaľuje kľúčové kompetencie študentov. Cvičenia zamerané na tvorbu vlastného textu (Prebásnite ukážku o Gilgamešovi, Napíšte vyznanie lásky svojej (budúcej) priateľke / (budúcemu) priateľovi, Napíšte úvahu o hodnotách a myslení stredovekého človeka. Porovnajte ho s hodnotami človeka v súčasnosti a i.)., efektívne prepájajú literárnu a jazykovú zložku predmetu, čím sa vytvára optimálny priestor ku komplexnej príprave na maturitnú skúšku.

Obsah: 

 • Úvod do literatúry
 • Staroveká literatúra
 • Antická grécka literatúra
 • Antická rímska literatúra
 • Stredoveká orientálna literatúra
 • Stredoveká európska literatúra
 • Stredoveká literatúra na našom území
 • Humanistická a renesančná literatúra v Európe
 • Humanistická a renesančná literatúra na našom území
 • Baroková európska literatúra
 • Baroková literatúra na našom území
 • Klasicistická európska literatúra
 • Klasicizmus a osvietenstvo v literatúre na našom území
 • Slovníček literárnovedných pojmov podľa ŠVP


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!