Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit
Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit
 • 6.30 € 15 ks a viac
 • 7.80 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 7.80 € menej ako 15 ks
 • 6.30 € 15 ks více

Počet kusov

Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Byron, Janko Kráľ, Dostojevskij, Hviezdoslav, Kukučín! 

Pracovný zošit Literatúra 2 vám predstaví nestarnúce diela i autorov európskeho a slovenského romantizmu či realizmu. Je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencií študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Náročnosť úloh zohľadňuje nielen systémové požiadavky, ale aj potreby každodennej školskej praxe. Učitelia i študenti ocenia i rozmanitosť úloh - stretnú sa s tajničkami, osemsmerovkami, doplňovačkami, testovými úlohami i kreatívnymi úlohami, v ktorých žiaci vytvárajú vlastné texty, či argumentujú a vyjadrujú vlastný názor (Pomocou internetu zistite, aký význam mal spolok Živena v minulosti a diskutujte, aký je jeho význam v súčasnosti…. Vyberte si ľubovoľné štvorveršie a prebásnite ho neutrálnou slovnou zásobou tak, aby bola použitá pravidelná slabičnosť a pravidelný rým….) Súčasťou pracovného zošita je i množstvo rozmanitých ukážok literárnych diel s k nim zodpovedajúce úlohy zamerané na preverenie schopnosti čítať s porozumením. Pracovný zošit zohľadňuje potreby rôznych typov škôl.

Autori: PhDr. Adriana Hlavinková, PhDr. Jana Hűblerová, PhDr. Stanislav Kamenčík, Mgr. Štefan Kohári, Mgr. Patrícia Molnárová, Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 96 strán
Formát: A4


 • 6.30 € 15 ks a viac
 • 7.80 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 7.80 € menej ako 15 ks
 • 6.30 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Byron, Janko Kráľ, Dostojevskij, Hviezdoslav, Kukučín! 

Pracovný zošit Literatúra 2 vám predstaví nestarnúce diela i autorov európskeho a slovenského romantizmu či realizmu. Je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencií študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Náročnosť úloh zohľadňuje nielen systémové požiadavky, ale aj potreby každodennej školskej praxe. Učitelia i študenti ocenia i rozmanitosť úloh - stretnú sa s tajničkami, osemsmerovkami, doplňovačkami, testovými úlohami i kreatívnymi úlohami, v ktorých žiaci vytvárajú vlastné texty, či argumentujú a vyjadrujú vlastný názor (Pomocou internetu zistite, aký význam mal spolok Živena v minulosti a diskutujte, aký je jeho význam v súčasnosti…. Vyberte si ľubovoľné štvorveršie a prebásnite ho neutrálnou slovnou zásobou tak, aby bola použitá pravidelná slabičnosť a pravidelný rým….) Súčasťou pracovného zošita je i množstvo rozmanitých ukážok literárnych diel s k nim zodpovedajúce úlohy zamerané na preverenie schopnosti čítať s porozumením. Pracovný zošit zohľadňuje potreby rôznych typov škôl.

Autori: PhDr. Adriana Hlavinková, PhDr. Jana Hűblerová, PhDr. Stanislav Kamenčík, Mgr. Štefan Kohári, Mgr. Patrícia Molnárová, Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 96 strán
Formát: A4


Obsah

Pracovný zošit Literatúra 2 je skvelým sprievodcom pri zoznamovaní sa s dielami i autormi zlatého fondu európskeho i slovenského romantizmu a realizmu. Žánrové usporiadanie pracovných listov zasadených do historického kontextu vytvára priestor na rozvoj kľúčových kompetencií. Najmä na vytváranie a zdokonaľovanie schopnosti interakcie, kooperácie, kritického myslenia a sebavyjadrovania študentov ústnou i písomnou formou. Rôznorodá typológia úloh má za cieľ výučbu literatúry zefektívniť i zatraktívniť. Na tvorbe pracovného zošita sa podieľal autorský tím zložený zo skúsených stredoškolských pedagógov. Pracovný zošit kladie dôraz na rozvoj čitateľských, analytických a interpretačných zručností v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu. Je vhodným doplnkom pri príprave na maturitnú skúšku. Pracovný zošit rešpektuje obsahový vzdelávací štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe.
Obsah:
 • Európska preromantická literatúra
 • Európska romantická literatúra
 • Slovenská romantická literatúra
 • Európska realistická literatúra
 • Slovenská realistická literatúra

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!