Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica
Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica
 • 6.90 € 15 ks a viac
 • 8.30 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.30 € menej ako 15 ks
 • 6.90 € 15 ks více

Počet kusov

Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Literatúra 2 - pre stredné školy a gymnáziá - učebnica

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Učebnica je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Od Goetheho cez Schillera, od velikánov romantizmu Puškina, Huga či Stendhala, cez baladickú tvorbu Janka Kráľa až po romány Balzaca či poviedky Gogoľa. Nazriete do tvorby P. O. Hviezdoslava a zabavíte sa nad činohrami J. G. Tajovského.

Učebnica Literatúra 2 je koncipovaná tak, aby na pozadí spoločenského a historického kontextu predstavila študentom kľúčové diela slovenskej aj svetovej literatúry. Výkladové časti jednotlivých kapitol v stručnosti predstavujú biografiu jednotlivých autorov a pomocou zrozumiteľného výkladu literárnej teórie pomáhajú študentom pochopiť kontext významných literárnych diel. Učebnica disponuje ukážkami reprezentatívnych umeleckých textov, prostredníctvom ktorých zdokonaľuje čitateľské kompetencie študentov. Kladie dôraz na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením, preveruje schopnosť analýzy a interpretácie textu. Rôznorodá typológia úloh podnecuje k diskusii, preveruje argumentačné schopnosti a nabáda študentov ku kritickému mysleniu. Učebnica primerane rozvíja medzipredmetové vzťahy. Pútavou formou prepája literatúru s výtvarným umením, architektúrou, hudbou a filmom. Jednotlivé tematické celky sú ukončené testom. Záver učebnice je obohatený o slovník literárnovedných pojmov v abecednom poradí.

Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá

Autorky: PhDr. Jana Hűblerová, doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD., PaedDr. Edita Eva Príhodová, PhD., Mgr. Petra Ščibranová, PhD., Mgr. Patrícia Molnárová, PhD., Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 140 strán
Formát: A4

 • 6.90 € 15 ks a viac
 • 8.30 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 8.30 € menej ako 15 ks
 • 6.90 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 
Učebnica je pripravená v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Od Goetheho cez Schillera, od velikánov romantizmu Puškina, Huga či Stendhala, cez baladickú tvorbu Janka Kráľa až po romány Balzaca či poviedky Gogoľa. Nazriete do tvorby P. O. Hviezdoslava a zabavíte sa nad činohrami J. G. Tajovského.

Učebnica Literatúra 2 je koncipovaná tak, aby na pozadí spoločenského a historického kontextu predstavila študentom kľúčové diela slovenskej aj svetovej literatúry. Výkladové časti jednotlivých kapitol v stručnosti predstavujú biografiu jednotlivých autorov a pomocou zrozumiteľného výkladu literárnej teórie pomáhajú študentom pochopiť kontext významných literárnych diel. Učebnica disponuje ukážkami reprezentatívnych umeleckých textov, prostredníctvom ktorých zdokonaľuje čitateľské kompetencie študentov. Kladie dôraz na prehĺbenie schopnosti čítať s porozumením, preveruje schopnosť analýzy a interpretácie textu. Rôznorodá typológia úloh podnecuje k diskusii, preveruje argumentačné schopnosti a nabáda študentov ku kritickému mysleniu. Učebnica primerane rozvíja medzipredmetové vzťahy. Pútavou formou prepája literatúru s výtvarným umením, architektúrou, hudbou a filmom. Jednotlivé tematické celky sú ukončené testom. Záver učebnice je obohatený o slovník literárnovedných pojmov v abecednom poradí.

Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá

Autorky: PhDr. Jana Hűblerová, doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD., PaedDr. Edita Eva Príhodová, PhD., Mgr. Petra Ščibranová, PhD., Mgr. Patrícia Molnárová, PhD., Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 140 strán
Formát: A4

Obsah

Učebnica Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá rešpektuje rôzne typy škôl. Študenti aplikujú nadobudnuté teoretické poznatky pri analýze a interpretácii textu. Každá kapitola zvyčajne začína uvedením študentov do historického kontextu daného literárneho obdobia. Stručný výklad ozrejmuje základné historické súvislosti, ktoré ovplyvňovali aj dobový literárny vývin. Študenti aj učitelia ocenia vecne a jasne definované znaky literatúry v danom období. Každá podkapitola disponuje typickou ukážkou literárneho diela, ktorá je východiskom pre jeho analýzu a interpretáciu. Výkladové časti o diele oboznamujú s obsahom preberaných literárnych diel. Rôznorodá typológia úloh rozvíja a zdokonaľuje kľúčové kompetencie študentov.

Cvičenia zamerané na tvorbu vlastného textu (zdramatizujte dozvuky Wertherovej smrti podľa ukážky, transformujte ukážku do podoby krátkeho prozaického textu, pokúste sa vytvoriť štvorveršovú báseň s využitím sylabického veršového systému, prirovnania, anafory či metafory.)., efektívne prepájajú literárnu a jazykovú zložku predmetu, čím sa vytvára optimálny priestor ku komplexnej príprave na maturitnú skúšku.

Obsah:

 • Európska preromantická literatúra
 • Európska romantincká literatúra
 • Slovenská romantická literatúra a postromantizmus v slovenskej literatúre
 • Európska realistická literatúra
 • Slovenská realistická literatúra
 • Slovník literárnovedných pojmov podľa ŠVP
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!