Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Literatúra 4 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit
Literatúra 4 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit
 • 6.30 € 15 ks a viac
 • 7.80 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 7.80 € menej ako 15 ks
 • 6.30 € 15 ks více

Počet kusov

Literatúra 4 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Literatúra 4 - pre stredné školy a gymnáziá - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Spoznajte prelomové obdobie súčasných dejín z pohľadu literárnej tvorby!

Pracovný zošit Literatúra 4 Vám predstaví dôležité literárne diela a osobnosti z 2. polovice minulého storočia. Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencií študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Náročnosť úloh zohľadňuje nielen systémové požiadavky, ale aj potreby každodennej školskej praxe. Učitelia i študenti ocenia i rozmanitosť úloh - stretnú sa s tajničkami, osemsmerovkami, doplňovačkami, testovými úlohami i kreatívnymi úlohami, v ktorých žiaci vytvárajú vlastné texty, či argumentujú a vyjadrujú vlastný názor (Na základe prečítaného textu definujte spojenie železná opona… Je možné, aby sa obdobie kultu osobnosti zopakovalo?... Akými cestami vznikala na Slovensku samizdatová literatúra?) Súčasťou pracovného zošita je i množstvo rozmanitých ukážok literárnych diel s k nim zodpovedajúce úlohy zamerané na preverenie schopnosti čítať s porozumením. Pracovný zošit zohľadňuje potreby rôznych typov škôl.

Autori: PhDr. Adriana Hlavinková, PhDr. Jana Hűblerová, Doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD., Mgr. Dominika Kriššáková, Mgr. Patrícia Molnárová, Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 88 strán
Formát: A4


 • 6.30 € 15 ks a viac
 • 7.80 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 7.80 € menej ako 15 ks
 • 6.30 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Spoznajte prelomové obdobie súčasných dejín z pohľadu literárnej tvorby!

Pracovný zošit Literatúra 4 Vám predstaví dôležité literárne diela a osobnosti z 2. polovice minulého storočia. Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencií študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Náročnosť úloh zohľadňuje nielen systémové požiadavky, ale aj potreby každodennej školskej praxe. Učitelia i študenti ocenia i rozmanitosť úloh - stretnú sa s tajničkami, osemsmerovkami, doplňovačkami, testovými úlohami i kreatívnymi úlohami, v ktorých žiaci vytvárajú vlastné texty, či argumentujú a vyjadrujú vlastný názor (Na základe prečítaného textu definujte spojenie železná opona… Je možné, aby sa obdobie kultu osobnosti zopakovalo?... Akými cestami vznikala na Slovensku samizdatová literatúra?) Súčasťou pracovného zošita je i množstvo rozmanitých ukážok literárnych diel s k nim zodpovedajúce úlohy zamerané na preverenie schopnosti čítať s porozumením. Pracovný zošit zohľadňuje potreby rôznych typov škôl.

Autori: PhDr. Adriana Hlavinková, PhDr. Jana Hűblerová, Doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD., Mgr. Dominika Kriššáková, Mgr. Patrícia Molnárová, Mgr. Anna Viglašová
Rozsah: 88 strán
Formát: A4


Obsah

Pracovný zošit Literatúra 4 je skvelým sprievodcom na ceste za slobodou slova. Cez dôležité literárne diela predstavuje zásadné udalosti od konca 2. svetovej vojny až po súčasnosť. Žánrové usporiadanie pracovných listov zasadených do historického kontextu vytvára priestor na rozvoj kľúčových kompetencií. Najmä na vytváranie a zdokonaľovanie schopnosti interakcie, kooperácie, kritického myslenia a sebavyjadrovania študentov ústnou i písomnou formou. Rôznorodá typológia úloh má za cieľ výučbu literatúry zefektívniť i zatraktívniť. Na tvorbe pracovného zošita sa podieľal autorský tím zložený zo skúsených stredoškolských pedagógov. Pracovný zošit kladie dôraz na rozvoj čitateľských, analytických a interpretačných zručností v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu. Je vhodným doplnkom pri príprave na maturitnú skúšku. Pracovný zošit rešpektuje obsahový vzdelávací štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe.
Obsah:

 • Svetová literatúra po roku 1945
 • Svetová literatúra po roku 1960
 • Slovenská literatúra po roku 1945
 • Slovenská literatúra po roku 1968
 • Slovenská literatúra po roku 1989
 • Testy na prácu s  povinnými dielami
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!