Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 8 - pracovný zošit
Hravá matematika 8 - pracovný zošit

Hravá matematika 8 - pracovný zošit

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Hravá matematika 8 - pracovný zošit

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Imrich Faguľa, Mgr. Veronika Kopancová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Andrea Naďová, Mgr. Zuzana Petriláková, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková 

Rozsah: 124 strán

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Imrich Faguľa, Mgr. Veronika Kopancová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Andrea Naďová, Mgr. Zuzana Petriláková, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková 

Rozsah: 124 strán

ObsahV úvodnej kapitole si žiaci zopakujú matematické operácie so zlomkami, priamu a nepriamu úmernosť i kombinatoriku a jej metódy riešenia. Následne sa naučia, čo je to opačné číslo a načo slúži číselná os. Osvoja si štyri pravidlá súčtu, tri pravidlá násobenia aj rozdielu a štvoricu pravidiel delenia. Zapamätajú si, že nulou NIKDY nedelíme! 
V rámci zaujímavých praktických úloh vyrátajú dĺžku ponorenej základne sopky Manua Kea aj pohyb vagónov na vlakovej stanici. Spoznajú význam matematického pojmu výraz a premenná a naučia sa vypočítať skúšku správnosti. Budú zisťovať objem 20 kg vzduchu i spotrebu benzínu pri 400 km ceste po diaľnici. V rámci nových geometrických poznatkov si osvoja výpočet obsahu a obvodu jednotlivých typov rovnobežníkov (štvorec, obdĺžnik, kosoštvorec a kosodĺžnik), trojuholníka a lichobežníka. Naučia sa narysovať plán pozemku supermarketu v požadovanej mierke aj vyrátať spotrebu pletiva na oplotenie záhrady uja Jara. Dozvedia sa, že kruh a kružnica sú dva odlišné útvary a množiny bodov. Zoznámia sa aj s pojmami ako medzikružie, kruhový výsek a odsek a kružnicový oblúk. Bez problémov vypočítajú priemer prierezu kmeňa stromu či počet otáčok kolesa auta na ceste dlhej 18,84 km. 
Hranol – kocka – kváder - čo majú spoločné a v čom sa odlišujú? Aj na to nájdu ôsmaci odpoveď v Hravej matematike 8. Na záver spoznajú ďalšie matematické disciplíny – pravdepodobnosť a štatistiku. Dokonca sa naučia určiť pravdepodobnosť vyvolania pred tabuľu :)


Obsah:
  • I. Opakovanie učiva zo 7. ročníka
  • II. Kladné a záporné čísla, celé a desatinné čísla, racionálne čísla
  • III. Premenná,výraz
  • IV. Rovnobežník, lichobežník, trojuholník, obvod a obsah
  • VI. Kruh, kružnica
  • VII. Hranol
  • VIII. Pravdepodobnosť, štatistika
Kruh, kružnica a slovné úlohy z Hravej matematiky 8 v podaní YouTubera a učiteľa MaTYkára:Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá matematika 8 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá matematika 8 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Matematika 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 8 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!