Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Balík 5. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Balík 5. ročník

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 5. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 5. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 5, Hravá slovenčina 5, Hravá literatúra 5, Hravá geografia 5, Hravá biológia 5, Hravá história 5, Hravá technika 5. Zakúpte si výhodný Balík pre 5. ročník a ušetríte až 3,20 € (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).

 • 18.90 € 5 ks a viac
 • 22.10 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 22.10 € menej ako 5 ks
 • 18.90 € 5 ks více

Počet kusov

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 5. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 5. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 5, Hravá slovenčina 5, Hravá literatúra 5, Hravá geografia 5, Hravá biológia 5, Hravá história 5, Hravá technika 5. Zakúpte si výhodný Balík pre 5. ročník a ušetríte až 3,20 € (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).

Obsah

Balík pre 5. ročník ZŠ obsahuje tituly:

 • Hravá matematika 5
 • Hravá slovenčina 5
 • Hravá literatúra 5
 • Hravá geografia 5
 • Hravá biológia 5
 • Hravá história 5
 • Hravá technika 5


Pracovný zošit Hravá matematika 5  je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.

Pracovný zošit Hravá slovenčina 5 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 5 výhodne v Balíku Hravá slovenčina 5 a Hravá literatúra 5!

Pracovný zošit Hravá literatúra 5 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií. Objednajte si pracovný zošit Hravá literatúra 5 výhodne v Balíčku Hravá slovenčina 5 a Hravá literatúra 5!


Pracovný zošit Hravá geografia 5 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti.

Pracovný zošit Hravá biológia 5 napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu.
Pracovný zošit Hravý dejepis 5 sme premenovali na pracovnú učebnicu Hravá história 5, aby názov lepšie vystihoval obsah tejto originálnej učebnej pomôcky. Obsah publikácie zostáva nezmenený - pracovná učebnica je pripravená v súlade s inovovaným ŠVP! Hravá história 5 je koncipovaná tak, aby žiakov naučila nielen množstvo historických faktov, ale aj súvislosti medzi nimi, ich príčiny a následky a vplyv na našu súčasnosť. Prostredníctvom zaujímavých úloh sa žiaci naučia orientovať na časovej priamke, spoznajú mnohé ľudové zvyky a tradície aj ich pôvod, zoznámia sa s ľudovými remeslami i niektorými bohmi, ktorým sa v minulosti pripisovalo pôsobenie prírodných živlov. 


Vitajte v školskej dielni! Pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí sa zoznamujú s novým predmetom - technikou -  máme skvelého pomocníka. Pracovný zošit Hravá technika 5 ich prevedie pravidlami, ako sa správať v školskej dielni, ako technika pomáha človeku, rozdiel medzi úžitkovými a darčekovými predmetmi a čo je technická dokumentácia. Súčasťou pracovného zošita sú aj rôzne projekty a praktické úlohy zamerané na rozvoj kreativity, technického myslenia a zručností. 
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!