Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Hravá biológia 8 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá biológia 8 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Úlohy v Hravej biológii 8 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá biológia 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník!

V súlade s inovovaným ŠVP.

Autori: RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hakalová, Mgr. Matúš Magera, Mgr. Anna Melišíková

Rozsah: 60 strán

  • 3.00 € 15 ks a viac
  • 3.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 3.50 € menej ako 15 ks
  • 3.00 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!  

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO! 

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Úlohy v Hravej biológii 8 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti. Objednajte si pracovný zošit Hravá biológia 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník!

V súlade s inovovaným ŠVP.

Autori: RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hakalová, Mgr. Matúš Magera, Mgr. Anna Melišíková

Rozsah: 60 strán

Obsah


V rámci prvej kapitoly Hravej biológie 8 budú žiaci skúmať životné procesy organizmov - výživu, dýchanie, rozmnožovanie, rast, pohyb a dráždivosť. Spoznajú základné rozdiely medzi fotosyntézou a dýchaním, pomenujú časti rozmnožovacích orgánov rastliny aj spôsoby jej rozmnožovania. Naučia sa identifikovať jednoročné, dvojročné a trváce rastliny. ďalej si žiaci doplnia vedomosti o štruktúre rastlinnej a živočíšnej bunky a spoznajú jej základné životné procesy. Podľa odlišnosti chrupu budú schopní prideliť lebku k bylinožravcovi, mäsožravcovi alebo hlodavcovi. Rozlíšia prejavy a správanie zvierat zapríčinené podmienenými aj nepodmienenými reflexmi a oboznámia sa aj s ich zmyslovým vnímaním, pohybom, rozmnožovaním a vývinom. V ďalšej kapitole Hravej biológie 8 sa ôsmaci bližšie oboznámia s pozoruhodnou témou dedičnosti. Zoznámia sa s významnými vedcami a lekármi, ktorí ovplyvnili rozvoj tejto problematiky, ako aj so základnými pojmami, ktoré s ňou súvisia (vloha, genetika, jadro, gén...), spoznajú charakteristiky dedičnej a nededičnej premenlivosti a dedičné ochorenia. 


Aká je kvalita životného prostredia v jednotlivých regiónoch Slovenska? Odpoveď na túto otázku ôsmaci zistia v poslednej kapitole Hravej biológie 8. Žiaci spoznajú druhy alternatívnej energie i znečisťujúce látky. Osvoja si pojmy ako národný park, chránená krajinná oblasti, chránený areál, prírodná rezervácia a pamiatka. Spolužiakom predstavia slovenské národné parky aj sprístupnené jaskyne. Označia tatranské endemity a zistia spoločenskú hodnotu vybraných chránených druhov rastlín a živočíchov.


Obsah:

  • I. Základné životné procesy organizmov
  • II. Organizácia živej hmoty organizmov
  • III. Dedičnosť a premenlivosť organizmov
  • IV. Životné prostredie organizmov a človekaHravé biológie od Taktiku poskytujú nevšedný a kreatívny pohľad na svet živej a neživej prírody. Aké úlohy nájdeme v jednotlivých zošitoch?


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!