Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre 8. ročník C - dotovaný
Balík pre 8. ročník C - dotovaný
 • 31.00 € 5 ks a viac
 • 33.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 33.30 € menej ako 5 ks
 • 31.00 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre 8. ročník C - dotovaný

Skladom - zasielame ihneď!

Balík pre 8. ročník C - dotovaný

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 8. ročník C predstavuje sadu pracovných zošitov pre 8. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 8
 • Hravá biológia 8
 • Hravá geografia 8
 • Hravá slovenčina 8
 • Hravá literatúra 8
 • Hravá technika 8 
 • Hravý dejepis 8
 • 31.00 € 5 ks a viac
 • 33.30 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 33.30 € menej ako 5 ks
 • 31.00 € 5 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!
Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 8. ročník C predstavuje sadu pracovných zošitov pre 8. ročník ZŠ: 

 • Hravá matematika 8
 • Hravá biológia 8
 • Hravá geografia 8
 • Hravá slovenčina 8
 • Hravá literatúra 8
 • Hravá technika 8 
 • Hravý dejepis 8
Obsah

Pracovný zošit Hravá matematika 8 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. 


Úlohy v Hravej biológii 8 sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Taktiež ponúka úlohy zamerané na výberovú tému, na ústne precvičenie učiva, na podporu digitálnej kompetencie a na nájdenie „cudzieho“ pojmu v skupine pojmov. Súhrnné testy na konci kapitol precvičia nadobudnuté poznatky a vedomosti.


Pracovný zošit Hravá geografia 8 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti.


Pracovný zošit Hravá slovenčina 8 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby.


Pracovný zošit Hravá literatúra 8 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií.


Aká je funkcia tranzistora v elektrickom obvode, schéma zapojenia svorkovnice, návrh vtáčej búdky či výroba svietiaceho vianočného stojana? S pracovným zošitom Hravá technika 8 to bude hračka! Žiaci sa v pracovnom zošite bližšie oboznámia s domácimi elektrickými spotrebičmi, ktoré nám uľahčujú každodenný život, preniknú do tajov technickej elektroniky, rozšíria si poznatky v oblasti technickej tvorby a zo sveta práce - zamerajú sa na analýzu svojej osobnosti a výber budúceho povolania.


Vďaka pracovnému zošitu Hravý dejepis 8 nahliadnu žiaci do víru revolučnej Európy. Stanú sa svedkami formovania moderných národov, spolu s našimi dejateľmi prejdú neľahkú cestu formovania slovenského národa a svoje putovanie zavŕšia v Rakúsko-Uhorsku. Spestrením pracovného zošita sú historické zaujímavosti, ku ktorým sa žiaci dopracujú po vyriešení úloh a rôznych krížoviek. Množstvo motivačných úloh, graficky pútavé spracovanie či ilustrované portréty historických osobností podporujú záujem žiakov o poznanie dôležitých medzníkov v dejinách ľudstva.

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre 8. ročník C - dotovaný na každých 15ks získavate 1ks Balík pre 8. ročník C - dotovaný
Interaktívny zošit Hravá Matematika 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 8 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Geografia 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Geografia 8 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Biológia 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Biológia 8 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravý Dejepis 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravý Dejepis 8 (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Technika pre 8. ročník (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Technika pre 8. ročník (na 1 rok)
Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 8 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!