Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Hravá matematika 8 iŠVP - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 8 iŠVP - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Imrich Faguľa, Mgr. Veronika Kopancová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Andrea Naďová, Mgr. Zuzana Petriláková, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková 

Rozsah: 132 strán

 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 5.00 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 5.00 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 8 výhodne v rámci Balíka pre 8. ročník.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Imrich Faguľa, Mgr. Veronika Kopancová, Mgr. Andrea Lakyová, Mgr. Andrea Naďová, Mgr. Zuzana Petriláková, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Zuzana Račková 

Rozsah: 132 strán

Obsah


V úvodnej kapitole si žiaci zopakujú matematické operácie so zlomkami, priamu a nepriamu úmernosť i kombinatoriku a jej metódy riešenia. Následne sa naučia, čo je to opačné číslo a načo slúži číselná os. Osvoja si štyri pravidlá súčtu, tri pravidlá násobenia aj rozdielu a štvoricu pravidiel delenia. Zapamätajú si, že nulou NIKDY nedelíme! 
V rámci zaujímavých praktických úloh vyrátajú dĺžku ponorenej základne sopky Manua Kea aj pohyb vagónov na vlakovej stanici. Spoznajú význam matematického pojmu výraz a premenná a naučia sa vypočítať skúšku správnosti. Budú zisťovať objem 20 kg vzduchu i spotrebu benzínu pri 400 km ceste po diaľnici. V rámci nových geometrických poznatkov si osvoja výpočet obsahu a obvodu jednotlivých typov rovnobežníkov (štvorec, obdĺžnik, kosoštvorec a kosodĺžnik), trojuholníka a lichobežníka. Naučia sa narysovať plán pozemku supermarketu v požadovanej mierke aj vyrátať spotrebu pletiva na oplotenie záhrady uja Jara. Dozvedia sa, že kruh a kružnica sú dva odlišné útvary a množiny bodov. Zoznámia sa aj s pojmami ako medzikružie, kruhový výsek a odsek a kružnicový oblúk. Bez problémov vypočítajú priemer prierezu kmeňa stromu či počet otáčok kolesa auta na ceste dlhej 18,84 km. 
Hranol – kocka – kváder - čo majú spoločné a v čom sa odlišujú? Aj na to nájdu ôsmaci odpoveď v Hravej matematike 8. Na záver spoznajú ďalšie matematické disciplíny – pravdepodobnosť a štatistiku. Dokonca sa naučia určiť pravdepodobnosť vyvolania pred tabuľu :)


Obsah:
 • I. Opakovanie učiva zo 7. ročníka
 • II. Kladné a záporné čísla, celé a desatinné čísla, racionálne čísla
 • III. Premenná, výraz
 • IV. Rovnobežník, lichobežník, trojuholník, obvod a obsah
 • VI. Kruh, kružnica
 • VII. Hranol
 • VIII. Pravdepodobnosť, štatistika


Kruh, kružnica a slovné úlohy z Hravej matematiky 8 v podaní YouTubera a učiteľa MaTYkára:

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!