Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Geografia v súvislostiach 8
Balík Geografia v súvislostiach 8
 • 11.90 € 5 ks a viac
 • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Geografia v súvislostiach 8

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Geografia v súvislostiach 8

Učebnica a pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 8. ročník základných škôl a terciu GOŠ. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Učebná sada Geografia v súvislostiach 8 žiakom poodhalí informácie o Slovensku. Dozvedia viac o jeho histórií, hospodárstve, životnom prostredí aj charakteristikách a zaujímavostiach jednotlivých krajov. 

Edícia sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. 

 • 11.90 € 5 ks a viac
 • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Učebnica a pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 8. ročník základných škôl a terciu GOŠ. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Učebná sada Geografia v súvislostiach 8 žiakom poodhalí informácie o Slovensku. Dozvedia viac o jeho histórií, hospodárstve, životnom prostredí aj charakteristikách a zaujímavostiach jednotlivých krajov. 

Edícia sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. 

Obsah

Učebnica Geografia 8 v súvislostiach je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom vytvárala možnosti hľadať, skúmať a objavovať, nielen predkladala hotové poznatky, ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať. Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Každú kapitolu ukončuje krátke zhrnutie najdôležitejšieho učiva a úlohy na samostatnú alebo skupinovú prácu. Súčasťou učebnice sú geografické čítanky, ktoré pútavo dopĺňajú učivo o rôzne zaujímavosti, nechýbajú QR kódy s internetovými odkazmi, názorné mapy s najzakladanejšími geografickými údajmi, prehľadové tabuľky k jednotlivým regiónom, grafy a mnoho iného.

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 ponúka rozmanité úlohy na precvičenie vedomostí a znalostí o Slovensku. Na úvodných stranách sa zoznámia s polohou a susednými štátmi Slovenska. Spoznajú Geologickú stavbu aj nerastné suroviny, ktoré sa u nás ťažia. Vysvetlia vplyv Atlantického oceánu na podnebie a počasie SR. Zaiste podnetné a poučné sú úlohy zamerané na tému vodstva, pôdy, rastlinstva a živočíšstvo. Osobitný priestor je venovaný histórii našej krajiny - významným míľnikom aj osobnostiam. Kapitola venovaná obyvateľstvu sa o. i. zameriava na prirodzený a migračný pohyb obyvateľstva a predkladá zloženie obyvateľstva Slovenska za niekoľko rokov. Vďaka úlohám v kapitole Hospodárstvo sa ôsmaci zoznámia s poľnohospodárstvom, lesným a vodným hospodárstvom. V pracovnom zošite aj spoznajú spôsoby dopravy na Slovensku aj špecifiká nášho cestovného ruchu. Osobitnú pozornosť by mali žiaci venovať kapitole zameranej na životné prostredie a jeho problémy. Podstatná časť pracovného zošita je venovaná jednotlivým krajom Slovenska. Pracovný zošit obsahuje niekoľko opakovacích testov. Záverečné strany patria slepým mapám. 

Obsah: 

 • Príroda
 • Z histórie
 • Ľudia a ich sídla
 • Hospodárstvo
 • Životné prostredie
 • Kraje Slovenska


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Geografia v súvislostiach 8 na každých 15ks získavate 1ks Balík Geografia v súvislostiach 8
Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 8 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!