Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Geografia v súvislostiach 7 - učebnica
Geografia v súvislostiach 7 - učebnica
 • 8.00 € 15 ks a viac
 • 9.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.50 € menej ako 15 ks
 • 8.00 € 15 ks více

Počet kusov

Geografia v súvislostiach 7 - učebnica

Skladom - zasielame ihneď!

Geografia v súvislostiach 7 - učebnica

N O V Á  EDÍCIA!  

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Geografia v súvislostiach 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom vytvárala možnosti hľadať, skúmať a objavovať, nielen predkladala hotové poznatky, ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať.

Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Viete že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami.

Učebný výklad dopĺňajú geografické čítanky, nechýbajú QR kódy s internetovými odkazmi, názorné mapy s najzákladnejšími geografickými údajmi, prehľadové tabuľky k jednotlivým regiónom, grafy, informácie o pamiatkach UNESCO a mnoho iného. Atraktívny grafický dizajn, celofarebné obrázky a infografika žiakom bezprostrednejšie priblížia učivo a umožnia im lepšie pochopiť špecifiká nášho svetadielu.

Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7. Môžete si ich zakúpiť v spoločnom balíku za zvýhodnenú cenu.

Autori: Mgr. Bernard Brisuda, RNDr. Peter Scholtz, Mgr. Mariana Svoradová Lacinová, Mgr. Jana Tomašovičová, PaedDr. Milan Trnka
Rozsah: 96 strán
Formát: A4

 • 8.00 € 15 ks a viac
 • 9.50 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 9.50 € menej ako 15 ks
 • 8.00 € 15 ks více

Počet kusov

N O V Á  EDÍCIA!  

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica Geografia v súvislostiach 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Je vypracovaná v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom vytvárala možnosti hľadať, skúmať a objavovať, nielen predkladala hotové poznatky, ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať.

Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Viete že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami.

Učebný výklad dopĺňajú geografické čítanky, nechýbajú QR kódy s internetovými odkazmi, názorné mapy s najzákladnejšími geografickými údajmi, prehľadové tabuľky k jednotlivým regiónom, grafy, informácie o pamiatkach UNESCO a mnoho iného. Atraktívny grafický dizajn, celofarebné obrázky a infografika žiakom bezprostrednejšie priblížia učivo a umožnia im lepšie pochopiť špecifiká nášho svetadielu.

Učebnica nadväzuje na pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7. Môžete si ich zakúpiť v spoločnom balíku za zvýhodnenú cenu.

Autori: Mgr. Bernard Brisuda, RNDr. Peter Scholtz, Mgr. Mariana Svoradová Lacinová, Mgr. Jana Tomašovičová, PaedDr. Milan Trnka
Rozsah: 96 strán
Formát: A4

Obsah

V učebnici Geografia 7 v súvislostiach pokračujú žiaci regionálnou geografiou a zoznámia sa podrobnejšie so svetadielom Európa, spoznajú strednú, západnú, juhozápadnú, južnú, juhovýchodnú, východnú a severnú Európu. Dozvedia sa viac o polohách, povrchu, podnebí, vodstve, pôde, rastlinstve, živočíšstve a aj o obyvateľoch a celkovej spoločnosti týchto oblastí.

Prvá časť učebnice sa venuje všeobecným údajom o svetadiele. Na príkladoch najdôležitejších faktov a informácií si žiaci uvedomia rozmanitosť nášho svetadielu.

V druhej časti sa podrobnejšie preberú jednotlivé regióny Európy, pričom sa kladie dôraz na podobné a rozličné znaky jednotlivých štátov oblasti.

V učebnici nechýba prehľadné zhrnutie celoročného učiva a tabuľka so základnými údajmi o jednotlivých štátoch. Súčasťou kapitol je krátke zhrnutie najdôležitejšieho učiva a úlohy na samostatnú alebo skupinovú prácu. Na konci učebnice sa nachádzajú obrysové mapy, na ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti.

Obsah:

 1. Vitajte v Európe
 2. Európa - príroda
 3. Európa - ľudia a spoločnosť
 4. Oblasti Európy
 5. Stredná Európa
 6. Západná Európa
 7. Južná Európa
 8. Juhovýchodná Európa
 9. Východná Európa
 10. Severná Európa
 11. Zhrnutie
 12. Zoznam štátov Európy
 13. Vybrané naj Európy
 14. Mapy Európy
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!