Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Geografia v súvislostiach 7
Balík Geografia v súvislostiach 7
  • 11.90 € 5 ks a viac
  • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 13.70 € menej ako 5 ks
  • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Geografia v súvislostiach 7

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Geografia v súvislostiach 7

N O V Á  EDÍCIA!  

Učebnica a pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom vytvárali možnosti hľadať, skúmať a objavovať, nielen predkladať hotové poznatky, ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať.

Učebnica a pracovný zošit predstavujú Európu - žiaci podrobnejšie spoznajú strednú, západnú, juhozápadnú, južnú, juhovýchodnú, východnú a severnú Európu. Dozvedia sa viac o polohách, povrchu, podnebí, vodstve, pôde, rastlinstve, živočíšstve a aj o obyvateľoch týchto oblastí.

  • 11.90 € 5 ks a viac
  • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 13.70 € menej ako 5 ks
  • 11.90 € 5 ks více

Počet kusov

N O V Á  EDÍCIA!  

Učebnica a pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 7. ročník základných škôl a sekundu GOŠ. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom vytvárali možnosti hľadať, skúmať a objavovať, nielen predkladať hotové poznatky, ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať.

Učebnica a pracovný zošit predstavujú Európu - žiaci podrobnejšie spoznajú strednú, západnú, juhozápadnú, južnú, juhovýchodnú, východnú a severnú Európu. Dozvedia sa viac o polohách, povrchu, podnebí, vodstve, pôde, rastlinstve, živočíšstve a aj o obyvateľoch týchto oblastí.

Obsah

Učebnica Geografia v súvislostiach 7 sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Viete že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami.

Učebný výklad dopĺňajú geografické čítanky, nechýbajú QR kódy s internetovými odkazmi, názorné mapy s najzákladnejšími geografickými údajmi, prehľadové tabuľky k jednotlivým regiónom, grafy, informácie o pamiatkach UNESCO a mnoho iného. Atraktívny grafický dizajn, celofarebné obrázky a infografika žiakom bezprostrednejšie priblížia učivo a umožnia im lepšie pochopiť špecifiká nášho svetadielu.

 

 
Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7 žiakom bližšie predstaví Európu. Na prvých stranách spoznajú jej rozlohu, členitosť pobrežia, povrch a podnebie. Oboznámia sa s európskymi jazerami a riekami, rastlinstvom aj živočíšstvom. Kapitola Európska civilizácia a jej kultúra priblíži historický kontext formovania Európy (vplyv kresťanstva, zámorské objavy, európsky monarchovia...). Siedmaci sa dozvedia viac aj o sídlach a obyvateľoch tohto úchvatného svetadiela. Nemenej zaujímavé sú kapitoly zamerané na hospodárstvo. Pomerne veľký priestor je venovaný konkrétnym oblastiam Európy - Stredná Európa, Západná Európa, Južná Európa, Juhovýchodná Európa, Východná Európa a Severná Európa. Osobitná pozornosť je venovaná Európskej únii - jej vzniku a významu. 

Súčasťou pracovného zošita sú opakovacie otázky na preverenie vedomostí. V závere sú pre siedmakov prichystané slepé mapy.


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík Geografia v súvislostiach 7 na každých 15ks získavate 1ks Balík Geografia v súvislostiach 7
Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 7 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 7 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!