Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Geografia v súvislostiach 6 - pracovný zošit
Geografia v súvislostiach 6 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Geografia v súvislostiach 6 - pracovný zošit

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Geografia v súvislostiach 6 - pracovný zošit

N O V Á  EDÍCIA!  

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Geografia v súvislostiach 6 žiakom poodhalí informácie o dvoch svetadieloch. Na prvých stranách načrú do histórie objavovania Afriky. Následne spoznajú jej povrch a podnebie. Oboznámia sa s africkými jazerami a riekami, rastlinstvom aj živočíšstvom. Kapitola Ochrana prírody predstaví šiestakom africké národné parky a jedinečné zvieratá žijúce na Madagaskare. Dozvedia sa viac o sídlach aj obyvateľoch tohto úchvatného svetadiela. Posledné kapitoly sú venované hospodárstvu a oblastiam Afriky. 

Áziu začnú šiestaci objavovať vďaka vizitkám cestovateľov. Na ďalších stranách sa dozvedia viac o členitosti pobrežia a povrchu Ázie. Spoznajú ázijské podnebné pásma, rieky a jazerá, rastlinstvo a živočíšstvo, sídla, obyvateľstvo aj hospodárstvo. S pomocou atlasu sa oboznámia s oblasťami Ázie (Juhozápadná, Južná, Juhovýchodná, Východná, Severná a Stredná Ázia). Súčasťou pracovného zošita sú opakovacie otázky na preverenie vedomostí. 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 6 nadväzuje na novú učebnicu Geografia v súvislostiach pre 6. ročník. Môžete si ich zakúpiť v spoločnom balíku za zvýhodnenú cenu.

Autorky: Mgr. Milota Kamenská, Mgr. Gabriela Tabačková, Mgr. Marianna Tkáčová, PhD., PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 72 strán
Formát: A4

 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

N O V Á  EDÍCIA!  

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Geografia v súvislostiach 6 žiakom poodhalí informácie o dvoch svetadieloch. Na prvých stranách načrú do histórie objavovania Afriky. Následne spoznajú jej povrch a podnebie. Oboznámia sa s africkými jazerami a riekami, rastlinstvom aj živočíšstvom. Kapitola Ochrana prírody predstaví šiestakom africké národné parky a jedinečné zvieratá žijúce na Madagaskare. Dozvedia sa viac o sídlach aj obyvateľoch tohto úchvatného svetadiela. Posledné kapitoly sú venované hospodárstvu a oblastiam Afriky. 

Áziu začnú šiestaci objavovať vďaka vizitkám cestovateľov. Na ďalších stranách sa dozvedia viac o členitosti pobrežia a povrchu Ázie. Spoznajú ázijské podnebné pásma, rieky a jazerá, rastlinstvo a živočíšstvo, sídla, obyvateľstvo aj hospodárstvo. S pomocou atlasu sa oboznámia s oblasťami Ázie (Juhozápadná, Južná, Juhovýchodná, Východná, Severná a Stredná Ázia). Súčasťou pracovného zošita sú opakovacie otázky na preverenie vedomostí. 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 6 nadväzuje na novú učebnicu Geografia v súvislostiach pre 6. ročník. Môžete si ich zakúpiť v spoločnom balíku za zvýhodnenú cenu.

Autorky: Mgr. Milota Kamenská, Mgr. Gabriela Tabačková, Mgr. Marianna Tkáčová, PhD., PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 72 strán
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka úlohy rôznej obtiažnosti, primerané vekovej kategórii žiakov, pre ktorú je určený. Učitelia aj žiaci zaiste ocenia rozmanitosť úloh (utváranie dvojíc, doplňovačky, pexeso, štvorsmerovky, prešmyčky, práca s atlasom, pravdivosť/nepravdivosť tvrdení, tajnička a i.).

Ktorí moreplavci prispeli k objavovaniu Afriky? Na ktorom obrázku sa nachádza Gibraltársky prieliv a na ktorom Guinejský záliv? Aký je najvyšší vrch pohoria Atlas a aká je jeho nadmorská výška? Aké je najvyššie africké jazero? Nielen takéto úlohy budú riešiť šiestaci v pracovnom zošite Geografia v súvislostiach 6. Vylúštením štvorsmerovky zistia dvojicu druhov vzácneho tropického dreva a podľa obrázkov budú určovať africké národné parky aj názvy afrických miest. Spoznajú vybrané kmene a národnosti žijúce v Afrike (Tuarégovia, Mursi, Masajovia či Pygmejovia) aj plodiny, ktoré sa pestujú na africkom kontinente na export. Vďaka pútavým úlohám sa dozvedia viac o konkrétnych oblastiach Afriky - Severná Afrika, Stredná Afrika, Južná Afrika. 

Ázia - krajina ležiaca na východe je plná tajomstiev a šiestaci časť z nich odhalia práve prostredníctvom pracovného zošita. Na mape vyznačia objaviteľské výpravy známych cestovateľov tohto svetadielu. Spoznajú studenú púšť Gobi a s pomocou atlasu pomenujú podnebné pásma Ázie. Roztriedia rieky podľa toho, do ktorého úmoria patria a na základe indícii určia názvy najznámejších ázijských jazier. Spoznajú národné parky Ázie aj jej najľudnatejšie mestá. Podľa hospodárskej mapy Ázie určia, v ktorých oblastiach sa ťaží ropa, uhlie, zlato či železná ruka a vďaka surfovaniu po internete zistia, ako sa volá najvyššia budova Ázie, v ktorom meste sa nachádza a aké zaujímavosti sa s ňou spájajú. 

Tematické celky končia slepými mapami jednotlivých svetadielov. 

Obsah:

Afrika

 • Z histórie objavovania Afriky
 • Poloha, členitosť pobrežia a povrch
 • Podnebie
 • Vodstvo
 • Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo
 • Ochrana prírody
 • Geoabeceda: Príroda Afriky
 • Opakovanie: Príroda Afriky
 • Sídla
 • Obyvateľstvo
 • Hospodárstvo 
 • Členenie a oblasti Arfiky
 • Severná Afrika
 • Stredná Afrika
 • Južná Afrika
 • Geoabeceda: Oblasti Afriky
 • Opakovanie: Oblasti Afriky

Ázia

 • Z histórie objavovania Ázie
 • Poloha, členitosť pobrežia a povrch
 • Podnebie
 • Vodstvo
 • Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo
 • Ochrana prírody
 • Geoabeceda: Príroda Ázie
 • Opakovanie: Príroda Ázie
 • Sídla
 • Obyvateľstvo
 • Hospodárstvo
 • Členenie a oblasti Ázie 
 • Juhozápadná Ázia
 • Južná Ázia
 • Juhovýchodná Ázia
 • Východná Ázia
 • Severná Ázia
 • Stredná Ázia
 • Geoabeceda: Oblasti Ázie
 • Opakovanie: Oblasti Ázie


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Geografia v súvislostiach 6 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Geografia v súvislostiach 6 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 6 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 6 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!