Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Geografia v súvislostiach 7 - pracovný zošit
Geografia v súvislostiach 7 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Geografia v súvislostiach 7 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Geografia v súvislostiach 7 - pracovný zošit

N O V Á  EDÍCIA!  

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Geografia v súvislostiach 7 žiakom bližšie predstaví Európu. Na prvých stranách spoznajú jej rozlohu, členitosť pobrežia, povrch a podnebie. Oboznámia sa s európskymi jazerami a riekami, rastlinstvom aj živočíšstvom. Kapitola Európska civilizácia a jej kultúra priblíži historický kontext formovania Európy (vplyv kresťanstva, zámorské objavy, európsky monarchovia...). Siedmaci sa dozvedia viac aj o sídlach a obyvateľoch tohto úchvatného svetadiela. Nemenej zaujímavé sú kapitoly zamerané na hospodárstvo. Pomerne veľký priestor je venovaný konkrétnym oblastiam Európy - Stredná Európa, Západná Európa, Južná Európa, Juhovýchodná Európa, Východná Európa a Severná Európa. Osobitná pozornosť je venovaná Európskej únii - jej vzniku a významu. Súčasťou pracovného zošita sú opakovacie otázky na preverenie vedomostí. V závere sú pre siedmakov prichystané slepé mapy. 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7 nadväzuje na novú učebnicu Geografia v súvislostiach pre 7. ročník. Môžete si ich zakúpiť v spoločnom balíku za zvýhodnenú cenu.

Autorky: Mgr. Helena Bačová, Mgr. Gabriela Tabačková, Mgr. Marianna Tkáčová, PhD., PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 68 strán 
Formát: A4

 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

N O V Á  EDÍCIA!  

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Geografia v súvislostiach 7 žiakom bližšie predstaví Európu. Na prvých stranách spoznajú jej rozlohu, členitosť pobrežia, povrch a podnebie. Oboznámia sa s európskymi jazerami a riekami, rastlinstvom aj živočíšstvom. Kapitola Európska civilizácia a jej kultúra priblíži historický kontext formovania Európy (vplyv kresťanstva, zámorské objavy, európsky monarchovia...). Siedmaci sa dozvedia viac aj o sídlach a obyvateľoch tohto úchvatného svetadiela. Nemenej zaujímavé sú kapitoly zamerané na hospodárstvo. Pomerne veľký priestor je venovaný konkrétnym oblastiam Európy - Stredná Európa, Západná Európa, Južná Európa, Juhovýchodná Európa, Východná Európa a Severná Európa. Osobitná pozornosť je venovaná Európskej únii - jej vzniku a významu. Súčasťou pracovného zošita sú opakovacie otázky na preverenie vedomostí. V závere sú pre siedmakov prichystané slepé mapy. 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 7 nadväzuje na novú učebnicu Geografia v súvislostiach pre 7. ročník. Môžete si ich zakúpiť v spoločnom balíku za zvýhodnenú cenu.

Autorky: Mgr. Helena Bačová, Mgr. Gabriela Tabačková, Mgr. Marianna Tkáčová, PhD., PaedDr. Eva Virostková
Rozsah: 68 strán 
Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka úlohy rôznej obtiažnosti, primerané vekovej kategórii žiakov, pre ktorú je určený. Učitelia aj žiaci zaiste ocenia rozmanitosť úloh (krížovky, osemsmerovky doplňovačky, prešmyčky, práca s mapou a internetom, utváranie dvojíc a i.).

Ktoré ostrovy patria k Európe:? Aké sú najvyššie európske pohoria? Vyznač na obrázku Francúzsku, Čiernomorskú či Kaspickú nížinu. Aj takéto úlohy nájdu siedmaci v pracovnom zošite. Doplnia názvy podnebných pásem v Európe a podľa obrázkov spoznajú známe európske jaskyne. Podľa stromov a ich listov sa naučia identifikovať dreviny a rastlinné pásma, v ktorých rastú. opíšu, ako kresťanstvo ovplyvnilo európsku civilizáciu a vysvetlia pojem demokracia. Rozlúštia názvy národov ukryté v prešmyčkách a podľa typickej architektúry budú priraďovať fotografie miest ku geografickým oblastiam. S pomocou tematickej mapy poľnohospodárstva budú k známym plodinám priraďovať štáty, v ktorých sa pestujú. Na základe obrázkov určia typ elektrární aj druh cestovného ruchu? Zaiste zaujímavá je kapitola o Európskej únii - žiaci vyfarbia mapu s členskými štátmi EU a vysvetlia, čo symbolizuje 12 žltých hviezdičiek. Vďaka pútavým úlohám sa dozvedia viac o konkrétnych oblastiach Európy, t. j. Stredná, Západná, Južná, Juhovýchodná, Východná a Severná Európa. 

Obsah:

 • Poloha, rozloha a členitosť pobrežia
 • Povrch
 • Podnebie
 • Vodstvo
 • Pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody
 • Geoabeceda: Príroda Európy
 • Opakovanie: Príroda Európy
 • Európska civilizácia a jej kultúra
 • Obyvateľstvo a sídla Európy
 • Hospodárstvo
 • Európska únia - jej vznik a význam
 • Problémy Európy
 • Geoabeceda: Ľudia a spoločnosť
 • Oblasti Európy
 • Stredná Európa
 • Geoabeceda: Stredná Európa
 • Opakovanie: Stredná Európa
 • Západná Európa
 • Geoabeceda: Západná Európa
 • Opakovanie: Západná Európa
 • Južná Európa
 • Geoabeceda: Južná Európa
 • Opakovanie: Južná Európa
 • Juhovýchodná Európa
 • Geoabeceda: Juhovýchodná Európa
 • Opakovanie: Juhovýchodná Európa
 • Východná Európa
 • Geoabeceda: Východná Európa
 • Opakovanie: Východná Európa
 • Severná Európa
 • Geoabeceda: Severná Európa
 • Opakovanie: Severná Európa
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Geografia v súvislostiach 7 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Geografia v súvislostiach 7 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 7 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 7 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!