Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Geografia v súvislostiach 5 - pracovný zošit
Geografia v súvislostiach 5 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Geografia v súvislostiach 5 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Geografia v súvislostiach 5 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Geografia v súvislostiach 5 žiakom poodhalí informácie o nekonečnom vesmíre a bližšie im predstaví našu planétu Zem. Piataci sa dozvedia viac o jej atmosfére i biosfére, obyvateľstve, sídlach, hospodárstve či ochrane životného prostredia. Pracovný zošit sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 5 nadväzuje na učebnicu Geografia v súvislostiach pre 5. ročník. Môžete si ich zakúpiť v spoločnom balíku za zvýhodnenú cenu.

Autorky: Mgr. Helena Bačová, Mgr. Milota Kamenská, Mgr. Gabriela Tabačková, PaedDr. Eva Virostková

Rozsah: 72 strán

Formát: A4

 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 5 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 5. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Geografia v súvislostiach 5 žiakom poodhalí informácie o nekonečnom vesmíre a bližšie im predstaví našu planétu Zem. Piataci sa dozvedia viac o jej atmosfére i biosfére, obyvateľstve, sídlach, hospodárstve či ochrane životného prostredia. Pracovný zošit sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. 

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 5 nadväzuje na učebnicu Geografia v súvislostiach pre 5. ročník. Môžete si ich zakúpiť v spoločnom balíku za zvýhodnenú cenu.

Autorky: Mgr. Helena Bačová, Mgr. Milota Kamenská, Mgr. Gabriela Tabačková, PaedDr. Eva Virostková

Rozsah: 72 strán

Formát: A4

Obsah

Pracovný zošit ponúka úlohy rôznej obtiažnosti, primerané vekovej kategórii žiakov, pre ktorú je určený.

Obsah pracovného zošita je zameraný na poznávanie Zeme ako súčasti vesmíru v rámci našej slnečnej sústavy s dôrazom na dôsledky tvaru a pohybov Zeme. Súčasťou obsahového štandardu sú aj základy kartografie (glóbus, geografická súradnicová sústava, mapa a jej obsah, plány, GPS), ktoré si žiaci precvičia vo forme zaujímavých úloh. Následne sa môžu venovať objavovaniu Zeme a precvičovaniu fyzicko-geografických poznatkov o nej (pohoria, nížiny sopky, zemetrasenia, doliny, rieky, vodopády, jazerá, podnebné pásma, ovzdušie, oblaky, výšková stupňovitosť, šírková zonálnosť, typy krajín). Pracovný zošit v súlade s učebnicou logicky prepája krajinné sféry a prezentuje súčasné poznatky o vplyve človeka na podobu našej planéty. Záver pracovného zošita obsahuje problematiku ochrany životného prostredia a svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Súčasťou úloh je množstvo kvalitných obrázkov a máp, ktoré zvyšujú atraktivitu pracovného zošita. Na poslednej strane pracovného zošita je umiestnená obrysová mapa sveta, ktorú je možné po skopírovaní opakovane používať na precvičovanie aktuálne preberaného učiva (napr. geografická súradnicová sústava, podnebné pásma, typy krajín a pod.).

Obsah pracovného zošita vytvára priestor pre samostatnú i skupinovú činnosť žiakov, prináša podnety pre projektové vyučovanie, aktivizuje žiakov k vyhľadávaniu poznatkov a získavaniu údajov z printových aj z elektronických zdrojov. Žiaci nebudú mať problém pracovať s týmto PZ aj formou úplne samostatnej práce (napr. pri dištančnej forme vzdelávania). Pracovný zošit má ambíciu výrazne prispieť k zvýšeniu atraktívnosti geografického vzdelávania v súčasnej školskej praxi.

Obsah: 

 • Planéta Zem
 • Zobrazovanie Zeme  
 • Objavujeme Zem
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Geografia v súvislostiach 5 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Geografia v súvislostiach 5 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 5 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 5 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!