Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík Geografia v súvislostiach 6
Balík Geografia v súvislostiach 6
  • 10.30 € 5 ks a viac
  • 13.00 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 13.00 € menej ako 5 ks
  • 10.30 € 5 ks více

Počet kusov

Balík Geografia v súvislostiach 6

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Balík Geografia v súvislostiach 6

N O V Á  EDÍCIA! 

Učebnica a pracovný zošit Geografia v súvislostiach 6 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Učebná sada predstaví žiakom dva svetadiely - Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti.  Žiaci sa tak dozvedia viac o geografickej polohe oboch svetadielov na zemeguli, bližšie spoznajú charakteristické prírodné podmienky (vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo), kultúru a spôsob života obyvateľov, ako aj hospodárstvo. Osobitná pozornosť je venovaná konkrétnym oblastiam (Severná, Stredná a Južná Afrika / Juhozápadná, Južná, Juhovýchodná, Východná, Severná a Stredná Ázia).

  • 10.30 € 5 ks a viac
  • 13.00 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 13.00 € menej ako 5 ks
  • 10.30 € 5 ks více

Počet kusov

N O V Á  EDÍCIA! 

Učebnica a pracovný zošit Geografia v súvislostiach 6 rozvíjajú kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 6. ročník základných škôl. Sú vypracované v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Učebná sada predstaví žiakom dva svetadiely - Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti.  Žiaci sa tak dozvedia viac o geografickej polohe oboch svetadielov na zemeguli, bližšie spoznajú charakteristické prírodné podmienky (vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo), kultúru a spôsob života obyvateľov, ako aj hospodárstvo. Osobitná pozornosť je venovaná konkrétnym oblastiam (Severná, Stredná a Južná Afrika / Juhozápadná, Južná, Juhovýchodná, Východná, Severná a Stredná Ázia).

Obsah

Učebnica Geografia v súvislostiach 6 predstaví šiestakom Afriku aj Áziu v ich bohatej rozmanitosti.  Žiaci sa tak dozvedia viac o geografickej polohe oboch svetadielov na zemeguli, bližšie spoznajú charakteristické prírodné podmienky, kultúru a spôsob života obyvateľov, hospodárstvo, ale aj aktuálne problémy, ktoré Afriku a Áziu trápia. Učebnica sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k nadobúdaniu vedomostí. Šiestakom ponúka priestor aj pre ďalšie širšie objavovanie prostredníctvom geografických čítaniek či krátkych rubrík Vieš že..., ktoré disponujú rôznymi zaujímavosťami, vďaka ktorým si môžu rozšíriť svoje obzory a lepšie sa v téme zorientovať. V učebnici je k dispozícii aj množstvo odkazov na internetové stránky či videá v podobe QR kódov, ktoré si žiaci môžu pohotovo pozrieť a lepšie pochopiť preberané učivo. V závere učebnice na nich čakajú aj úlohy s obrysovými mapami, na ktorých si overia svoje poznatky z geografie, ale aj z histórie oboch svetadielov.
Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 6 žiakom poodhalí informácie o dvoch svetadieloch. Na prvých stranách načrú do histórie objavovania Afriky. Následne spoznajú jej povrch a podnebie. Oboznámia sa s africkými jazerami a riekami, rastlinstvom aj živočíšstvom. Kapitola Ochrana prírody predstaví šiestakom africké národné parky a jedinečné zvieratá žijúce na Madagaskare. Dozvedia sa viac o sídlach aj obyvateľoch tohto úchvatného svetadiela. Posledné kapitoly sú venované hospodárstvu a oblastiam Afriky. 

Áziu začnú šiestaci objavovať vďaka vizitkám cestovateľov. Na ďalších stranách sa dozvedia viac o členitosti pobrežia a povrchu Ázie. Spoznajú ázijské podnebné pásma, rieky a jazerá, rastlinstvo a živočíšstvo, sídla, obyvateľstvo aj hospodárstvo. S pomocou atlasu sa oboznámia s oblasťami Ázie (Juhozápadná, Južná, Juhovýchodná, Východná, Severná a Stredná Ázia).


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!