Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Geografia v súvislostiach 8 - pracovný zošit
Geografia v súvislostiach 8 - pracovný zošit
 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Geografia v súvislostiach 8 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Geografia v súvislostiach 8 - pracovný zošit

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 8. ročník ZŠ a terciu GOŠ. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom vytváral možnosti hľadať, skúmať a objavovať poznatky, ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať. 

Geografia v súvislostiach 8 žiakom bližšie predstaví našu krajinu. Na prvých stranách spoznajú jej polohu, geologickú stavbu, reliéf, podnebie a počasie, vodstvo aj pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo. Oboznámia sa so slovenskými kotlinami, nížinami, riekami či chránenými rastlinnými a živočíšnymi druhmi. Kapitola Z histórie priblíži najvýznamnejšie míľniky v našich dejinách aj historické regióny. Ôsmaci sa dozvedia viac aj o obyvateľoch Slovenska. Nemenej zaujímavé sú kapitoly s úlohami zameranými na hospodárstvo, priemysel, dopravu, služby a cestovný ruch. Pomerne veľký priestor je venovaný jednotlivým krajom Slovenska - Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský. 

Súčasťou pracovného zošita sú opakovacie otázky na preverenie vedomostí. V závere sú pre ôsmakov prichystané slepé mapy.

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 nadväzuje na učebnicu Geografia v súvislostiach pre 8. ročník.

Autorky: Mgr. Helena Bačová, Mgr. Gabriela Tabačková, Mgr. Marianna Tkáčová, PhD.
Rozsah: 84 strán
Formát: A4


 • 4.50 € 15 ks a viac
 • 4.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.90 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia!

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti geografie, určené pre 8. ročník ZŠ a terciu GOŠ. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu tak, aby žiakom vytváral možnosti hľadať, skúmať a objavovať poznatky, ktoré si majú zapamätať a následne zreprodukovať. 

Geografia v súvislostiach 8 žiakom bližšie predstaví našu krajinu. Na prvých stranách spoznajú jej polohu, geologickú stavbu, reliéf, podnebie a počasie, vodstvo aj pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo. Oboznámia sa so slovenskými kotlinami, nížinami, riekami či chránenými rastlinnými a živočíšnymi druhmi. Kapitola Z histórie priblíži najvýznamnejšie míľniky v našich dejinách aj historické regióny. Ôsmaci sa dozvedia viac aj o obyvateľoch Slovenska. Nemenej zaujímavé sú kapitoly s úlohami zameranými na hospodárstvo, priemysel, dopravu, služby a cestovný ruch. Pomerne veľký priestor je venovaný jednotlivým krajom Slovenska - Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský. 

Súčasťou pracovného zošita sú opakovacie otázky na preverenie vedomostí. V závere sú pre ôsmakov prichystané slepé mapy.

Pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 nadväzuje na učebnicu Geografia v súvislostiach pre 8. ročník.

Autorky: Mgr. Helena Bačová, Mgr. Gabriela Tabačková, Mgr. Marianna Tkáčová, PhD.
Rozsah: 84 strán
Formát: A4


Obsah

V ôsmom ročníku pokračujú žiaci regionálnou geografiou a aj vďaka úlohám v pracovnom zošite sa podrobnejšie sa zoznámia so svojou rodnou krajinou – Slovenskom. 

Na úvodných stranách budú riešiť úlohy zamerané na susedné štáty Slovenska a názvy pohorí obklopujúcich naše kotliny či nížiny. Vysvetlia meteorologickú správu aj rozdiel v množstve zrážok medzi záveternou a náveternou stranou pohoria. Pomenujú rieky pretekajúce našim územím a na internete vyhľadajú názvy troch chránených rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku. Budú hádať známe osobnosti, napríklad prvého Habsburgovca korunovaného v Bratislave alebo kňaza, ktorý pôsobil na fare v Hlbokom a podieľal sa na kodifikácií spisovnej slovenčiny. Žiaci vytvoria dvojice turistická atrakcia/charakteristická črta s príslušným historickým regiónom a vytvoria stĺpcový graf zamestnanosti na Slovensku v konkrétnych sektoroch. Doplnia slovenské NAJ aj mapu, na ktorej označia lokality pestovania ľanu či cukrovej repy. Vymyslia podnikateľský plán, s ktorým by sa chceli presadiť na priemyselnom trhu a zistia destinácie, do ktorých lietajú letecké spoločnosti z bratislavského / košického letiska. Vo svojom meste či okrese vyhľadajú pamiatky zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a na základe mapy určia polohu národných parkov. Druhá polovica pracovného zošita Geografia v súvislostiach 8 pokračuje rozmanitými úlohami zameranými na jednotlivé kraje, ich charakteristicky aj zaujímavosti. 

Obsah: 

 • Príroda
 • Z histórie
 • Ľudia a ich sídla
 • Hospodárstvo
 • Životné prostredie
 • Kraje Slovenska
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Geografia v súvislostiach 8 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Geografia v súvislostiach 8 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 8 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Geografia v súvislostiach 8 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!