Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá občianska náuka 8
Hravá občianska náuka 8
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá občianska náuka 8

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá občianska náuka 8

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit Hravá občianska náuka 8 prispieva k rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Úlohy sú rozdelené do 2 hlavných tém: Demokracia a Štátna moc a právo v Slovenskej republike. Pri riešení úloh si žiaci zadefinujú pojem demokracia, ľudské práva či diskriminácia. Zoznámia sa aj s Ústavou Slovenskej republiky a osvojujú si informácie o základných ľudských právach a právach dieťaťa, o zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Žiaci spoznajú funkcie štátu a osvoja si pojem právnych noriem, právnej spôsobilosti či protiprávneho konania. Úlohy v zošite podnecujú žiakov k diskusii a nabádajú ich k hlbšiemu uvažovaniu o danej téme (Predstav si štát ako postavu, ktorá ma ruky, nohy, ktorú časť tela by mohla podľa teba predstavovať vláda? Diskutuje... Uveď výhody a nevýhody priamej voľby...). Pracovný zošit obsahuje QR kódy, ktoré žiakov presmerujú na potrebné dokumenty. Nájdete ich aj v sekcii Na stiahnutie. 

Autori: Mgr. Slavomír Lesňák, Mgr. Vladimír Holík
Rozsah: 60 strán
Formát: A4


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 8 rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 8. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit Hravá občianska náuka 8 prispieva k rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Úlohy sú rozdelené do 2 hlavných tém: Demokracia a Štátna moc a právo v Slovenskej republike. Pri riešení úloh si žiaci zadefinujú pojem demokracia, ľudské práva či diskriminácia. Zoznámia sa aj s Ústavou Slovenskej republiky a osvojujú si informácie o základných ľudských právach a právach dieťaťa, o zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Žiaci spoznajú funkcie štátu a osvoja si pojem právnych noriem, právnej spôsobilosti či protiprávneho konania. Úlohy v zošite podnecujú žiakov k diskusii a nabádajú ich k hlbšiemu uvažovaniu o danej téme (Predstav si štát ako postavu, ktorá ma ruky, nohy, ktorú časť tela by mohla podľa teba predstavovať vláda? Diskutuje... Uveď výhody a nevýhody priamej voľby...). Pracovný zošit obsahuje QR kódy, ktoré žiakov presmerujú na potrebné dokumenty. Nájdete ich aj v sekcii Na stiahnutie. 

Autori: Mgr. Slavomír Lesňák, Mgr. Vladimír Holík
Rozsah: 60 strán
Formát: A4


Obsah

V úvode pracovného zošita Hravá občianska náuka 8 sa žiaci budú zaoberať pojmom demokracia. Osvoja si rozličné typy politických režimov a foriem vlády. Podrobne sa budú venovať aj Ústave Slovenskej republiky a to najmä Druhej hlave o ľudských, občianskych a politických právach a slobodách. Zoznámia sa s dokumentmi - Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa.  V rámci týchto tém sa povenujú pojmom ako je predsudok, stereotypy, diskriminácia a pod. Ďalšia časť pracovného zošita je venovaná poznávaniu štátnej moci a práv v Slovenskej republike. Žiaci sa oboznámia s deľbou štátnej moci, zistia ako prebiehajú voľby, osvoja si funkcie štátu, právne normy a pojmy ako právna spôsobilosť a protiprávne konanie. V závere ich čaká netradičné opakovanie formou interaktívnej hry “Človeče, nehnevaj sa”. Pracovný zošit obsahuje aj QR kódy, vďaka ktorým budú mať žiaci pomocou smartfónu automatický prístup k potrebným dokumentom. Všetky tieto dokumenty zároveň nájdete aj v sekcii Na stiahnutie. Vedomosti žiakov v Hravej občianskej náuke 8 dôkladne overia rôznorodé úlohy (pravda-nepravda, slovné prešmyčky, doplňovanie slov v texte, priraďovanie tvrdení k obrázkom, úlohy na nácvik čítania s porozumením a pod.), predovšetkým sa však Hravá občianska náuka 8 zameriava na vytvorenie širokého priestoru na sebavyjadrenie a prezentáciu žiakov. V aktivizačných úlohách pre jednotlivcov a pre kolektív žiaci vyjadrujú svoje názory na prečítaný text, vyberajú najvhodnejší model správania v nastolenej situácii, inscenujú krátke modelové hry, diskutujú alebo formulujú vlastné návrhy na riešenie problematiky (Popíš ako sú porušované práva dieťaťa na obrázkoch... Môžu byť nasledujúce príklady reálne? Zváž, či situácia je alebo nie je v Slovenskej republike reálna...).

Obsah:

 • Demokracia a ľudské práva
 • Štátna moc a právo v Slovenskej republike
 • Opakovanie

     

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!