Nezabudnite na darčeky pre deti k MDD so zľavou!

>>  15% ZĽAVA s kódom MDD15  <<

Posledná šanca výhodného nákupu do polnoci 26.5.

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá občianska náuka 7
Hravá občianska náuka 7
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá občianska náuka 7

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá občianska náuka 7

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit prispieva k rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Pri riešení úloh si žiaci osvojujú informácie o svojich právach a povinnostiach, preberajú zodpovednosť za vlastné názory a dôsledky svojho konania. Uvedomujú si základné princípy demokracie, budujú si tolerantný prístup k iným názorom, hodnotám a kultúram a získavajú základné vedomosti o sociálno-ekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti. Úlohy v zošite podnecujú žiakov k diskusii a nabádajú ich k hlbšiemu uvažovaniu o danej téme (Ktoré faktory nepriaznivo vplývajú na tvoj životný štýl? ... Prečítaj si výroky. S ktorými sa stotožňuješ a s ktorými nie?... Ktoré vlastnosti si ceníš na človeku, ktorému dôveruješ najviac?...).

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 7 rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Pracovný zošit prispieva k rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Pri riešení úloh si žiaci osvojujú informácie o svojich právach a povinnostiach, preberajú zodpovednosť za vlastné názory a dôsledky svojho konania. Uvedomujú si základné princípy demokracie, budujú si tolerantný prístup k iným názorom, hodnotám a kultúram a získavajú základné vedomosti o sociálno-ekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti. Úlohy v zošite podnecujú žiakov k diskusii a nabádajú ich k hlbšiemu uvažovaniu o danej téme (Ktoré faktory nepriaznivo vplývajú na tvoj životný štýl? ... Prečítaj si výroky. S ktorými sa stotožňuješ a s ktorými nie?... Ktoré vlastnosti si ceníš na človeku, ktorému dôveruješ najviac?...).

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


Obsah

V úvode pracovného zošita Hravá občianska náuka 7 sa žiaci budú zaoberať svojou vlastnou osobnosťou a preskúmajú svoj typ temperamentu prostredníctvom testu osobnosti. V ďalších kapitolách sa zamerajú na význam spoločnosti, sociálnych skupín a socializácie. Dozvedia sa, ako sa správne učiť, ako si vybudovať zdravý a aktívny životný štýl či ako spolupracovať v tíme. V ďalšej časti učebnice sa budú venovať sociálnym vzťahom v našej spoločnosti - dotknú sa tém ako šikanovanie, extrémizmus, vandalizmus či nahliadnu do štatistík zaoberajúcich sa vzdelávaním, vekom či náboženstvom obyvateľstva. Vedomosti žiakov v Hravej občianskej náuke 7 dôkladne overia rôznorodé úlohy (pravda-nepravda, slovné prešmyčky, doplňovanie slov v texte, priraďovanie tvrdení k obrázkom, úlohy na nácvik čítania s porozumením a pod.), predovšetkým sa však Hravá občianska náuka 7 zameriava na vytvorenie širokého priestoru na sebavyjadrenie a prezentáciu žiakov. V aktivizačných úlohách pre jednotlivcov a pre kolektív žiaci vyjadrujú svoje názory na prečítaný text, vyberajú najvhodnejší model správania v nastolenej situácii, inscenujú krátke modelové hry, diskutujú alebo formulujú vlastné návrhy na riešenie problematiky (Zahrajte jednotlivé typy temperamentov v rozličných situáciách… Napíš aspoň 5 aktivít, ktoré robíš vo voľnom čase a zdôvodni ich priaznivý vplyv na tvoj životný štýl....). Z Hravej etiky iste poznáte naše Úlohy na doma, ktoré vyžadujú aktívny prínos žiaka a rozvíjajú diskusiu v domácom prostredí (Opýtaj sa starých rodičov, členmi akých sociálnych skupín boli počas života a čo sa od nich očakávalo...).

Obsah:

1. Keď som v spoločnosti

2. Postavenie jednotlivca v spoločnosti

 • Aký/Aká som? Kto som?
 • Charakter človeka
 • Stať sa človekom a členom spoločnosti
 • Sociálne skupiny a ja
 • Ako sa učiť?
 • Životný štýl
 • Spolupráca a súťaž

3. Sociálne vzťahy v našej spoločnosti

 • Čo je šikanovanie?
 • Ako sa vzdelávame?
 • Akí sme a aké máme problémy?
 • Sme veriaci i neveriaci
 • Národnostné a etnické menšiny na Slovensku
 • Konflikty, extrémizmus a vandalizmus
 • Charita a dobrovoľníctvo
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!