Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Hravá občianska náuka 7

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá občianska náuka 7

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA! 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 7 prispieva k rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Pri riešení úloh si žiaci osvojujú informácie o svojich právach a povinnostiach, preberajú zodpovednosť za vlastné názory a dôsledky svojho konania. Uvedomujú si základné princípy demokracie, budujú si tolerantný prístup k iným názorom, hodnotám a kultúram a získavajú základné vedomosti o sociálno-ekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti. Úlohy v zošite podnecujú žiakov k diskusii a nabádajú ich k hlbšiemu uvažovaniu o danej téme (Ktoré faktory nepriaznivo vplývajú na tvoj životný štýl? ... Prečítaj si výroky. S ktorými sa stotožňuješ a s ktorými nie?... Ktoré vlastnosti si ceníš na človeku, ktorému dôveruješ najviac?...).

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Formát: A4

Rozsah: 64 strán

  • 3.80 € 15 ks a viac
  • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

  • Cena:
  • 4.60 € menej ako 15 ks
  • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA! 

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu.

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 7 prispieva k rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Pri riešení úloh si žiaci osvojujú informácie o svojich právach a povinnostiach, preberajú zodpovednosť za vlastné názory a dôsledky svojho konania. Uvedomujú si základné princípy demokracie, budujú si tolerantný prístup k iným názorom, hodnotám a kultúram a získavajú základné vedomosti o sociálno-ekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti. Úlohy v zošite podnecujú žiakov k diskusii a nabádajú ich k hlbšiemu uvažovaniu o danej téme (Ktoré faktory nepriaznivo vplývajú na tvoj životný štýl? ... Prečítaj si výroky. S ktorými sa stotožňuješ a s ktorými nie?... Ktoré vlastnosti si ceníš na človeku, ktorému dôveruješ najviac?...).

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Formát: A4

Rozsah: 64 strán

Obsah


V úvode pracovného zošita Hravá občianska náuka 7 sa žiaci budú zaoberať svojou vlastnou osobnosťou a preskúmajú svoj typ temperamentu prostredníctvom testu osobnosti. V ďalších kapitolách sa zamerajú na význam spoločnosti, sociálnych skupín a socializácie. Dozvedia sa, ako sa správne učiť, ako si vybudovať zdravý a aktívny životný štýl či ako spolupracovať v tíme. V ďalšej časti učebnice sa budú venovať sociálnym vzťahom v našej spoločnosti - dotknú sa tém ako šikanovanie, extrémizmus, vandalizmus či nahliadnu do štatistík zaoberajúcich sa vzdelávaním, vekom či náboženstvom obyvateľstva.

Vedomosti žiakov v Hravej občianskej náuke 7 dôkladne overia rôznorodé úlohy (pravda-nepravda, slovné prešmyčky, doplňovanie slov v texte, priraďovanie tvrdení k obrázkom, úlohy na nácvik čítania s porozumením a pod.), predovšetkým sa však Hravá občianska náuka 7 zameriava na vytvorenie širokého priestoru na sebavyjadrenie a prezentáciu žiakov. V aktivizačných úlohách pre jednotlivcov a pre kolektív žiaci vyjadrujú svoje názory na prečítaný text, vyberajú najvhodnejší model správania v nastolenej situácii, inscenujú krátke modelové hry, diskutujú alebo formulujú vlastné návrhy na riešenie problematiky (Zahrajte jednotlivé typy temperamentov v rozličných situáciách… Napíš aspoň 5 aktivít, ktoré robíš vo voľnom čase a zdôvodni ich priaznivý vplyv na tvoj životný štýl....). Z Hravej etiky iste poznáte naše Úlohy na doma, ktoré vyžadujú aktívny prínos žiaka a rozvíjajú diskusiu v domácom prostredí (Opýtaj sa starých rodičov, členmi akých sociálnych skupín boli počas života a čo sa od nich očakávalo...).

Obsah:

1. Keď som v spoločnosti

2. Postavenie jednotlivca v spoločnosti

Aký/Aká som? Kto som?

Charakter človeka

Stať sa človekom a členom spoločnosti

Sociálne skupiny a ja

Ako sa učiť?

Životný štýl

Spolupráca a súťaž

3. Sociálne vzťahy v našej spoločnosti

Čo je šikanovanie?

Ako sa vzdelávame?

Akí sme a aké máme problémy?

Sme veriaci i neveriaci

Národnostné a etnické menšiny na Slovensku

Konflikty, extrémizmus a vandalizmus

Charita a dobrovoľníctvo

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!