Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá etika 7 - pracovný zošit
Hravá etika 7 - pracovný zošit
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá etika 7 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá etika 7 - pracovný zošit

Aké pravidlá dodržiavať v spoločnosti, obzvlášť v školskej triede? Čo sú ľudské práva a prečo je dôležité byť asertívny? Nielen na tieto otázky dáva odpovede Hravá etika 7. Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú tzv. aktivizačné úlohy, pri ktorých žiaci samostatne alebo v skupine pracujú na riešení nejakého problému alebo hľadajú odpovede na danú otázku. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP. 

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


 


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Aké pravidlá dodržiavať v spoločnosti, obzvlášť v školskej triede? Čo sú ľudské práva a prečo je dôležité byť asertívny? Nielen na tieto otázky dáva odpovede Hravá etika 7. Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú tzv. aktivizačné úlohy, pri ktorých žiaci samostatne alebo v skupine pracujú na riešení nejakého problému alebo hľadajú odpovede na danú otázku. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP. 

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 64 strán
Formát: A4


 


Obsah

V úvode Hravej etiky 7 sa žiaci zamerajú na svoje "srdcové záležitosti" - prostredníctvom svojich obľúbených činností, rodinných zvykov či najvzácnejších rodinných historiek charakterizujú vlastnú osobnosť. V kapitole venovanej asertivite ohodnotia svoje asertívne správanie v škole, naučia sa identifikovať manipulátora a oboznámia sa s manipulačnými poverami. Pochopia, že sloboda a zodpovednosť idú ruka v ruke a že za nerešpektovanie slobody – napríklad aj v prípade školskej šikany – je potrebné niesť následky. V ďalších kapitolách sa porozprávajú o citlivých témach, akými sú rozdiely medzi pohlaviami, sexualita a sexistické názory, rodičovstve či o pohlavných chorobách. Objavia rozdiely medzi kamarátstvom, priateľstvom a ľúbostným vzťahom. Naučia sa, aké sú výhody tímovej spolupráce a zamyslia sa nad otázkou, či vedia, čo znamená byť prosociálny. Preložia text do Brailovho písma a jeho preklad predvedú v prstovej abecede. So spolužiakmi si precvičia rolové hry zamerané na rôzne prejavy rešpektu i dešpektu k iným osobám. V téme venovanej svetu práce si vyskúšajú proces prípravy na rozhovor. Prednosťou pracovného zošita sú tzv. aktivizačné úlohy, pri ktorých žiaci samostatne alebo v skupine pracujú na riešení problému alebo hľadajú odpovede na otázky, diskutujú, argumentujú, vyjadrujú svoje názory a postoje. Cvičenia na samohodnotenie motivujú žiaka k zamysleniu sa nad vlastným správaním a zároveň mu ponúkajú priestor na ohodnotenie svojich vlastných kompetencií. Súčasťou zošita sú aj tzv. úlohy na týždeň, ktoré si vyžadujú dlhodobejšiu angažovanosť a prípravu žiakov, čo vedie k lepšiemu osvojeniu si problematiky (zaznamenaj si príklady manipulácie pri sledovaní TV, porovnaj si názory s rodičmi, navrhni projekt, ako by sme mohli pomôcť ľuďom odkázaným na pomoc iných...).


Obsah:

 • Objavovanie vlastnej jedinečnosti a identity
 • Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory
 • Rodina a priateľstvo
 • Láska a sexualita
 • Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
 • Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom

Aktuálne témy, morálne a etické dilemy, zaujímavé skupinové úlohy a rolové hry. O tom všetkom sú naše Hravé etiky 5-9:Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!