Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá etika 5 - pracovný zošit
Hravá etika 5 - pracovný zošit
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá etika 5 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá etika 5 - pracovný zošit

Zorientovať sa v medziľudských vzťahoch, otvorene a efektívne komunikovať s okolím, či spoznať seba samého a naučiť sa sebaovládaniu môže byť náročné. Žiakom v týchto úlohách pomôže aj pracovný zošit Hravá etika 5. Prednosťou pracovného zošita sú tzv. aktivizačné úlohy, pri ktorých žiaci samostatne alebo v skupine pracujú na riešení nejakého problému alebo hľadajú odpovede na danú otázku. Rolové hry zase dávajú žiakom priestor na individuálnu prácu, na vlastné formovanie názoru, jeho formuláciu a vyjadrenie ústnou i písomnou formou. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP.
 

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Zorientovať sa v medziľudských vzťahoch, otvorene a efektívne komunikovať s okolím, či spoznať seba samého a naučiť sa sebaovládaniu môže byť náročné. Žiakom v týchto úlohách pomôže aj pracovný zošit Hravá etika 5. Prednosťou pracovného zošita sú tzv. aktivizačné úlohy, pri ktorých žiaci samostatne alebo v skupine pracujú na riešení nejakého problému alebo hľadajú odpovede na danú otázku. Rolové hry zase dávajú žiakom priestor na individuálnu prácu, na vlastné formovanie názoru, jeho formuláciu a vyjadrenie ústnou i písomnou formou. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP.
 

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


Obsah

Etika nie je len teoretická disciplína, ktorá má žiakov naučiť normy a pravidlá o tom, čo je správne a vhodné. Naopak, cieľom jej vyučovania by malo byť, aby ich žiaci dokázali prakticky aplikovať vo svojom živote. Aj preto je pracovný zošit Hravá etika 5 skvelou pomôckou pri výučbe etiky na školách. Obsahuje množstvo atraktívnych, aktivizačných a praktických úloh, v ktorých žiaci riešia problémy, odpovedajú na otázky, diskutujú a vyjadrujú vlastné názory a postoje (sebahodnotenie seba a iných, pochvala, tvorba motivačného diára, zostavenie "lode spolupráce", projekt pomoci včelám, život bez obalov...). Úlohy sú určené nielen pre jednotlivcov, ale aj pre riešenie v skupine, pričom žiaci môžu prakticky aplikovať poznatky z preberaných tém - otvorenú a efektívnu komunikáciu, poznávanie a pozitívne hodnotenie druhých či tvorivosť v medziľudských vzťahoch. Súčasťou zošita sú aj tzv. úlohy na týždeň, ktoré si vyžadujú dlhodobejšiu angažovanosť a prípravu žiakov, čo opäť vedie k lepšiemu osvojeniu si učiva (uplatnenie pravidiel otvorenej komunikácie, aktívne počúvanie, vnímanie neverbálnej komunikácie druhých a podobne).Obsah: 

 • Otvorená komunikácia
 • Poznávanie a pozitívne hodnotenie seba
 • Poznávanie a pozitívne hodnotenie druhých
 • Tvorivosť v medziľudských vzťahoch
 • Etické aspekty ochrany prírody 

Aktuálne témy, morálne a etické dilemy, zaujímavé skupinové úlohy a rolové hry. O tom všetkom sú naše Hravé etiky 5-9:

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!