Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá etika 8 - pracovný zošit
Hravá etika 8 - pracovný zošit
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá etika 8 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá etika 8 - pracovný zošit

Aké je moje svedomie a prečo je dôležité mať pozitívne vzory? Ako súvisí etika s ekologickými problémami? Čo je bioetika? Pracovný zošit Hravá etika 8 rozoberá rôzne aspekty pojmu etika v pravom slova zmysle. Žiaci sa stretnú s pojmom rebríček hodnôt, oboznámia sa s etickými hodnotami v súvislosti s fyzickým a duševným zdravím človeka, zamyslia sa nad etickým prístupom v ekonomike a v oblasti financií a v poslednej kapitole si pripomenú dôležitosť a hodnotu dobrého mena. Súčasťou pracovného zošita sú rozmanité úlohy, v ktorých žiaci riešia etické dilemy, odpovedajú na otázky a vyjadrujú vlastné názory a postoje. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP. 

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Aké je moje svedomie a prečo je dôležité mať pozitívne vzory? Ako súvisí etika s ekologickými problémami? Čo je bioetika? Pracovný zošit Hravá etika 8 rozoberá rôzne aspekty pojmu etika v pravom slova zmysle. Žiaci sa stretnú s pojmom rebríček hodnôt, oboznámia sa s etickými hodnotami v súvislosti s fyzickým a duševným zdravím človeka, zamyslia sa nad etickým prístupom v ekonomike a v oblasti financií a v poslednej kapitole si pripomenú dôležitosť a hodnotu dobrého mena. Súčasťou pracovného zošita sú rozmanité úlohy, v ktorých žiaci riešia etické dilemy, odpovedajú na otázky a vyjadrujú vlastné názory a postoje. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP. 

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 72 strán
Formát: A4


Obsah


V úvode pracovného zošita sa žiaci oboznámia s pojmami etika, rebríček hodnôt či svedomie. Spoznajú aj tzv. zlaté pravidlo, záväzné pre všetky svetové náboženstvá. Dozvedia sa, prečo potrebujeme pozitívne vzory a ich príklady budú hľadať vo svojom okolí, v obľúbených knihách či filmoch. V kapitole venovanej vzťahu etiky a zdravia budú diskutovať o témach ako anorexia, psychohygiena či o vplyve technológií na etiku. So spolužiakmi popremýšľajú o dôvodoch, ktoré vedú ľudí k etickému či neetickému konaniu. Zamyslia sa aj nad bioetickými problémami našej doby a problémami s vlastníctvom (podielové, bezpodielové, štátne, zdieľanie vecí a i.). Zoznámia sa s termínom konzumnej spoločnosti aj právami a povinnosťami spotrebiteľa. Naučia sa, že občas sa každý ocitne v etickej dileme, t. j. životnej situácii, v ktorej nie je ľahké rozhodnúť sa, čo je správne. Zistia, prečo každý chce mať u iných dobré meno a posúdia situácie, v ktorých ide o jeho poškodenie. Prednosťou pracovného zošita sú tzv. aktivizačné úlohy, pri ktorých žiaci samostatne alebo v skupine pracujú na riešení problému alebo hľadajú odpovede na otázky, diskutujú, zdôvodňujú a vyjadrujú vlastné názory (posúdia prípady poškodenia dobrého mena, zahrajú si modelovú scénku s reklamáciou tovaru, s príkladmi neetického konania...). Súčasťou zošita sú aj tzv. úlohy na týždeň, ktoré si vyžadujú dlhodobejšiu angažovanosť a prípravu, čo vedie k lepšiemu osvojeniu si učiva (napr. poradiť sa s rodičmi o budúcnosti povolaní, nájsť príklady webových stránok, ktoré sa venujú ochrane spotrebiteľa, pripraviť propagačný materiál o mýtoch fyzickej krásy a podobne).


Obsah:
 • Zdroje etického poznania
 • Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota
 • Ekonomické hodnoty a etika
 • Dobré meno a pravda ako etické hodnoty


Aktuálne témy, morálne a etické dilemy, zaujímavé skupinové úlohy a rolové hry. O tom všetkom sú naše Hravé etiky 5-9:Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!