Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá etika 9 - pracovný zošit
Hravá etika 9 - pracovný zošit
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá etika 9 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá etika 9 - pracovný zošit

Vieš, ako efektívne komunikovať? Poznáš spôsob, ako udržať v živote rovnováhu medzi prácou a zábavou? Hravá Etika 9 pomôže žiakom nadobudnúť základné vedomosti a formovať ich postoje v oblasti medziľudských vzťahov. Naučí ich, ako asertívne a efektívne komunikovať, pomôže im zorientovať sa v problematike zdravého životného štýlu, ale i v oblasti masmédií, mediálneho obsahu a jeho vplyvu na ľudí. Pracovný zošit množstvom rozmanitých praktických úloh i modelových situácií zatraktívni vyučovanie a podnieti žiakov v uvažovaní nad danou témou. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP.

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 76 strán
Formát: A4 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Vieš, ako efektívne komunikovať? Poznáš spôsob, ako udržať v živote rovnováhu medzi prácou a zábavou? Hravá Etika 9 pomôže žiakom nadobudnúť základné vedomosti a formovať ich postoje v oblasti medziľudských vzťahov. Naučí ich, ako asertívne a efektívne komunikovať, pomôže im zorientovať sa v problematike zdravého životného štýlu, ale i v oblasti masmédií, mediálneho obsahu a jeho vplyvu na ľudí. Pracovný zošit množstvom rozmanitých praktických úloh i modelových situácií zatraktívni vyučovanie a podnieti žiakov v uvažovaní nad danou témou. Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP.

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Rozsah: 76 strán
Formát: A4Obsah

Konvenčné správanie, asertívne správanie, prosociálnosť, konzumná spoločnosť, droga, sekta, kult. So všetkými týmito pojmami a ich definíciami sa žiaci zoznámia v Hravej etike 9. Pracovný zošit zdokonalí žiakov v efektívnej komunikácii a predstaví rozdiely medzi konvenčným a nekonvenčným správaním. Pripomenie im, čo je asertívne správanie, a že je dôležité zdravé vyvažovanie práce a zábavy. Naučí ich, ako prijímať a dávať komplimenty aj ako riešiť konflikty. Utvrdí ich v dôležitosti priateľstva a otvorenosti v partnerských vzťahoch. Deviataci si zopakujú, aký je prosociálny človek a ako prosociálnosť vplýva na životné prostredie. Spoznajú niekoľko typov závislostí a ich prejavy či vplyvy na vzťahy. Keďže masmédiá majú v súčasnosti výrazný vplyv na spoločnosť a obzvlášť na mladých ľudí, Hravá etika 9 predstaví fungovanie komerčných i verejnoprospešných médií. Žiaci sa naučia rozlišovať medzi správou a komentárom a vytvoria si vlastné Triedne televízne noviny. Porozprávajú sa aj o nebezpečenstvách a prínosoch internetu i sociálnych sietí. Pracovný zošit definíciami obohatí vyučovanie predmetu zrozumiteľnými definíciami a zaujímavými aktuálnymi témami a privedie žiakov k tomu, aby nad problematikou uvažovali, vyjadrili vlastný názor a postoj. K všetkým témam sú vypracované praktické úlohy, v ktorých žiaci vytvárajú rôzne modelové situácie, čím môžu získať ešte lepší pohľad a danú problematiku. Súčasťou zošita sú aj tzv. úlohy na týždeň, ktoré si vyžadujú dlhodobejšiu prípravu žiakov, čo vedie k lepšiemu osvojeniu si učiva (nájdi príklady konvenčného a nekonvenčného správania v TV programoch, analyzuj, ako tvoje okolie prijíma komplimenty, navrhni aspoň 2 činnosti, ktorými podporíš existujúce priateľstvo...).


Obsah:
 • Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí
 • Zdravý životný štýl
 • Nezdravý životný štýl a závislosti
 • Masmediálne vplyvyAktuálne témy, morálne a etické dilemy, zaujímavé skupinové úlohy a rolové hry. O tom všetkom sú naše Hravé etiky 5-9:

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!