Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá občianska náuka 6
Hravá občianska náuka 6
 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Hravá občianska náuka 6

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá občianska náuka 6

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá občianska náuka 6 je založená na aktívnom formovaní občianskej uvedomelosti a konštruktívneho vzťahu šiestakov k sebe samým, k rodine, k spolužiakom a v neposlednom rade k svojej vlasti. Žiaci sa oboznámia s fungovaním rodiny, triedneho kolektívu, obecnej samosprávy či štátnej správy po právnej stránke. Učivo spestrujú informácie o štátnych symboloch, sviatkoch a pamätných dňoch či o známych rodákoch. Súčasťou zošita sú úlohy na aktívnu prácu s citáciami zákonov, štatistikami, no nechýbajú ani praktické úlohy na aktívne zapojenie žiakov do preberanej problematiky (vytvorte prezentačný materiál k propagácii školy, príhovor k cvičnej obhajobe kandidatúry do triednej rady, odprezentujte svoj región...). Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP. 

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Počet strán: 60
Formát: A4


 • 3.80 € 15 ks a viac
 • 4.60 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 4.60 € menej ako 15 ks
 • 3.80 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Pracovný zošit Hravá občianska náuka 6 rozvíja kľúčové témy z oblasti občianskej náuky, určené pre 6. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Hravá občianska náuka 6 je založená na aktívnom formovaní občianskej uvedomelosti a konštruktívneho vzťahu šiestakov k sebe samým, k rodine, k spolužiakom a v neposlednom rade k svojej vlasti. Žiaci sa oboznámia s fungovaním rodiny, triedneho kolektívu, obecnej samosprávy či štátnej správy po právnej stránke. Učivo spestrujú informácie o štátnych symboloch, sviatkoch a pamätných dňoch či o známych rodákoch. Súčasťou zošita sú úlohy na aktívnu prácu s citáciami zákonov, štatistikami, no nechýbajú ani praktické úlohy na aktívne zapojenie žiakov do preberanej problematiky (vytvorte prezentačný materiál k propagácii školy, príhovor k cvičnej obhajobe kandidatúry do triednej rady, odprezentujte svoj región...). Pracovný zošit je v súlade s inovovaným ŠVP. 

Autor: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Počet strán: 60
Formát: A4


Obsah

V úvode pracovného zošita sa žiaci dozvedia, ako funguje rodina či manželstvo po právnej stránke. Dozvedia sa, aké sú práva a povinnosti detí a rodičov či aké funkcie by rodina mala spĺňať. V nasledujúcej kapitole sa šiestaci bližšie oboznámia so školským poriadkom, navrhnú niekoľko vlastných práv a povinností a zorganizujú triednu radu spoločne s cvičnou obhajobou kandidatúry. V kapitole Moja vlasť sa zahrajú na turistického sprievodcu pre kamaráta z Kene a pripravia mu prezentáciu svojej rodnej obce. Zistia, ako funguje obecná samospráva a to, kto má v nej akú úlohu, si najlepšie overia pri zorganizovaní vlastného mestského zastupiteľstva. Poznatky z verejnej správy spestria informácie o známych rodákoch, slovenských tradíciách či pamiatkach UNESCO. Záver zošita je venovaný Európskej únii a jej špecifikám. Zaujímavosťou na záver je opakovací kvíz vo forme hry "Človeče, nehnevaj sa". Vedomosti žiakov v Hravej občianskej náuke 6 dôkladne overia rôznorodé úlohy (pravda-nepravda, slovné prešmyčky a opravovanie chýb v texte, úlohy na nácvik čítania s porozumením, osemsmerovky či doplňovačky), predovšetkým sa však Hravá občianska náuka 6 zameriava na vytvorenie širokého priestoru na sebavyjadrenie a prezentáciu žiakov. V aktivizačných úlohách pre jednotlivcov a pre kolektív žiaci vyjadrujú svoje názory na prečítaný text, vyberajú najvhodnejší model správania v nastolenej situácii, inscenujú krátke modelové hry, diskutujú alebo formulujú vlastné návrhy na riešenie problematiky (vytvorte prezentačné materiály o vašej škole, navrhnite, čo by ste zmenili na svojej škole, zinscenujte mestské zastupiteľstvo...). Z Hravej etiky iste poznáte naše Úlohy na doma, ktoré vyžadujú aktívny prínos žiaka a rozvíjajú diskusiu v domácom prostredí (opýtaj sa rodičov, ako a prečo hlasovali v obecných voľbách, opýtaj sa starých rodičov na obľúbené tradície...).

Obsah:

 • Moja rodina, príbuzní a susedia
 • Moja trieda a moja škola
 • Moja vlasť
 • Opakovanie

HRAVÁ OBČIANSKA NÁUKA 6 - ako funguje školská rada či obecná samospráva? Ako byť aktívnym občanom?Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!