Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 9 - pracovný zošit - dopredaj
Hravá matematika 9 - pracovný zošit - dopredaj

Hravá matematika 9 - pracovný zošit - dopredaj

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Hravá matematika 9 - pracovný zošit - dopredaj


Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 9 výhodne v rámci Balíka pre 9. ročník.


Autori: Mgr. Miloš Bélik, Mgr. Martina Compľová, PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Andrea Lakyová, RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc 

Počet strán:132
Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 9 výhodne v rámci Balíka pre 9. ročník.


Autori: Mgr. Miloš Bélik, Mgr. Martina Compľová, PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Andrea Lakyová, RNDr. Marta Megyesiová, PaedDr. Katarína Poláčiková, Mgr. Eduard Skonc 

Počet strán:132Obsah


Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.

Obsah:

  • I. Opakovanie učiva z 8. ročníka
  • II. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel
  • III. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc
  • IV. Pytagorova veta
  • V. Niektoré ďalšie telesá, ich povrch a objem
  • VI. Súmernosť v rovine
  • VII. Grafické znázornenie závislosti
  • VIII. Podobnosť trojuholníkov
  • IX. Štatistika


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá Matematika 9 učiteľský - dopredaj na každých 15ks získavate 1ks Hravá Matematika 9 učiteľský - dopredaj
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!