Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Balík 9. ročník

Skladom - zasielame ihneď!

Balík 9. ročník

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 9. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 9. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 9, Hravá slovenčina 9, Hravá literatúra 9, Hravá geografia 9, Hravá biológia 9, Hravá fyzika 9, Hravá chémia 9, Hravý dejepis 9, Hravá technika 9 - NOVINKA, Príprava na Testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra, Príprava na Testovanie 9 - Matematika. Zakúpte si výhodný Balík pre 9. ročník a ušetríte až 5,00 €! oproti nákupu samostatných titulov (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene). • 29.20 € 5 ks a viac
 • 34.30 € menej ako 5 ks
 • Cena:
 • 34.30 € menej ako 5 ks
 • 29.20 € 5 ks více

Počet kusov

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Balík pre 9. ročník ZŠ predstavuje sadu pracovných zošitov pre 9. ročník ZŠ. 

Balík pozostáva z pracovných zošitov - Hravá matematika 9, Hravá slovenčina 9, Hravá literatúra 9, Hravá geografia 9, Hravá biológia 9, Hravá fyzika 9, Hravá chémia 9, Hravý dejepis 9, Hravá technika 9 - NOVINKA, Príprava na Testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra, Príprava na Testovanie 9 - Matematika. Zakúpte si výhodný Balík pre 9. ročník a ušetríte až 5,00 €! oproti nákupu samostatných titulov (platí pri kúpe balíka v zľavnenej cene).Obsah


Balík pre 9. ročník ZŠ obsahuje tituly:

 • Hravá matematika 9
 • Hravá slovenčina 9
 • Hravá literatúra 9
 • Hravá geografia 9
 • Hravá biológia 9
 • Hravá fyzika 9
 • Hravá chémia 9
 • Hravý dejepis 9
 • Hravá technika 9
 • Príprava na Testovanie 9 - matematika
 • Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra


Pracovný zošit Hravá matematika 9 je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku.


Pracovný zošit Hravá slovenčina 9 ponúka zaujímavé a originálne úlohy, ktoré nadväzujú na preberané učivo platnej učebnice zo slovenského jazyka. Žiaci si osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Objednajte si pracovný zošit Hravá slovenčina 9 výhodne v Balíku Hravá slovenčina 9 a Hravá literatúra 9!Pracovný zošit Hravá literatúra 9 korešponduje s požiadavkami ŠVP pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Úlohy sa zameriavajú na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností. Cieľom úloh v pracovnom zošite je preveriť kvalitu osvojenia poznatku, jeho porozumenia, podporujú rozvoj intrapersonálnych kompetencií. Objednajte si pracovný zošit Hravá literatúra 9 výhodne v Balíčku Hravá slovenčina 9 a Hravá literatúra 9!


Pracovný zošit Hravá geografia 9 je vytvorený moderným a inovatívnym prístupom, ktorý cielene a efektívne využíva hravé prvky. Vyznačuje sa tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivuje žiakov k práci. Umožňuje správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú, a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Prostredníctvom úloh žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Pracovný zošit podporuje porozumenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a pochopenie ich vzájomnej previazanosti. Pracovný zošit Hravá biológia 9 rozvíja kľúčové témy z oblasti biológie, určené pre 9. ročník základných škôl.  V pracovnom zošite nájdeme pútavé doplňovačky, krúžkovačky, dopisovačky, hádanky a iné netradičné úlohy. Sú doplnené mnohými pestrofarebnými fotografiami a ilustráciami, a preto zaujmú snáď všetkých deviatakov. Vďaka pracovnému zošitu preskúmajú sopky, dozvedia sa pozoruhodné fakty o zemetrasení a vyskúšajú si úlohu turistického sprievodu naprieč slovenskými jaskyňami. Taktiež sa vydajú na cestu dejinami od prahôr až do štvrtohôr a zoznámia sa s národnými parkmi a chránenými krajinnými oblasťami. Dokonca ich budú schopní identifikovať len podľa ich loga. 

Pracovný zošit  Hravá fyzika 9 prostredníctvom plnofarebného moderného dizajnu podporuje záujem žiakov a preberané učivo. Úlohy podporujú osvojenie a upevňovanie základných postupov pri riešení fyzikálnych úloh: meranie hodnôt fyzikálnych veličín, premenu jednotiek, čítanie z grafu a správne používanie vzorcov. Žiaci sa v Hravej fyzike 9 oboznámia s vlastnosťami magnetov, elektrickými obvodmi a prúdom či s vlastnosťami elektrickej energie a jej využitím.Viete, čo obsahuje kozmetika, ktorú každodenne používate? Ktoré potraviny obsahujú najviac bielkovín, čo sú organické látky a kde v bežnom živote sa s nimi stretnete? Pracovný zošit Hravá chémia 9 je pripravený v súlade s iŠVP a žiakom dá odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok z chémie. Úlohy ich oboznámia so situáciami, javmi a dejmi, ktoré majú chemickú podstatu, ale pritom sú im známe z bežného života. Takáto atraktívna a blízka forma im pomôže jednoduchšie si osvojiť preberané učivo. Užitočnou pomôckou je zaručene aj Periodická sústava chemických prvkov, ktorú nájdete na konci pracovného zošita.


V pracovnom zošite Hravý dejepis 9 sa žiaci oboznámia s najnovšími svetovými a národnými dejinami – stanú sa účastníkmi prvej a druhej svetovej vojny, spoznajú novovzniknutú Československú republiku aj život v Slovenskom štáte, zažijú obdobie rozkvetu i úpadku Československa pod nadvládou Sovietskeho zväzu a novembrovou revolúciou sa „preštrngajú“ až k vytvoreniu samostatnej Slovenskej republiky, moderného stredoeurópskeho štátu. Nosným pilierom pracovného zošita je práca s historickými textami a mapami, ktorá podporuje nácvik čítania s porozumením, pomáha dotvárať celkový obraz daného historického obdobia a vedie žiakov ku kritickému mysleniu ako dôležitému aspektu hodnotenia historických udalostí, a to nestranne, s cieľom vytvoriť si vlastný názor.


Viete, aké rôzne inštalácie nájdete vo svojej domácnosti či aké zdroje energie môžete využiť na jej vykúrenie? Aké sú druhy strojového spracovania rôznych materiálov a aké formy podnikania existujú na Slovensku?  Všetky tieto témy a množstvo praktických úloh nájdete v pracovnom zošite Hravá technika 9.  Veľkou výhodou pracovného zošita Hravá technika 9 je množstvo praktických úloh, projektov a návodov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, vďaka ktorým žiaci rozvinú svoje pracovné zručnosti, kreativitu a technické zručnosti.Pracovný zošit Príprava na testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na záverečné testovanie zo slovenského jazyka a literatúry. Spracovanie a typ úloh sú rovnaké, s akými sa žiaci stretnú na reálnom Testovaní 9.  Úlohy sú zamerané na jazykovú, slohovú a literárnu zložku, množstvo z nich kladie dôraz na prácu s textami, čím si žiaci precvičia čítanie s porozumením. Pracovný zošit si môžete kúpiť vo výhodnom balíčku spolu s Prípravou na testovanie 9 - Matematika.


Pracovný zošit Príprava na testovanie 9 - Matematika pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na Testovanie 9 z matematiky. Zošit obsahuje množstvo úloh, ktoré sú prehľadne zoradené do jednotlivých tematických kapitol. Postupne si tak precvičia všetky matematické javy od jednoduchých operácií prirodzených čísel, cez zlomky, percentá, mocniny a odmocniny, Pytagorovu vetu, geometriu, ale aj kombinatoriku či pravdepodobnosť a štatistiku.  Pracovný zošit si môžete kúpiť vo výhodnom balíčku spolu s Prípravou na testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra.Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!