Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo

Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia 0

Hravá matematika 7 - pracovný zošit

Skladom - zasielame ihneď!

Hravá matematika 7 - pracovný zošit

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. 

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Marianna Kasenčáková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Jan Podpěra, PaedDr. Katarína Poláčiková 

Počet strán: 132

 • 4.50 € viac ako 15 ks
 • 5.00 € menej ako 15 ks
 • Cena:
 • 5.00 € menej ako 15 ks
 • 4.50 € viac ako 15 ks

Počet kusov

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. 

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Marianna Kasenčáková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Jan Podpěra, PaedDr. Katarína Poláčiková 

Počet strán: 132

Obsah


Po zopakovaní učiva zo 6. ročníka si žiaci rozšíria vedomosti v kapitole venovanej zlomkom (zápis, matematické operácie so zlomkami, pravý a nepravý zlomok, zložený zlomok atď.). Následne zistia rozdiely medzi percentom a promile. Naučia sa vyrátať veľkosť zľavy z ceny tovaru v obchode či výšku dane zo zárobku z brigády. Veľmi praktickou témou je takisto výpočet úroku, kapitálu, úrokovej miery i úrokovacieho času. 

To, že kocka je špeciálnym typom kvádra a že pri pohľade na teleso rozlišujeme pôdorys, nárys a bokorys, sa naučia vo 4. kapitole. Okrem obvodu a obsahu už budú vedieť vypočítať aj objem telies. K ďalším praktickým úlohám, ktoré siedmakom osožia v bežnom živote, patria tie, v ktorých sa naučia vyrátať cenu zateplenia bytového domu a vyskúšajú si aj zmeniť peniaze v zmenárni na základe kurzov cudzích mien.

Záver pracovného zošita je venovaný úlohám zameraným na kombinatoriku a metódam jej riešenia – vypisovanie možností, stromový diagram, tabuľky, výpočet. Aj tieto vedomosti si precvičia v zaujímavých úlohách - napríklad na základe jedálneho lístka bez problémov vyrátajú, koľko rôznych obedov vedia kuchári pripraviť v reštaurácii, ak jeden obed bude pozostávať z polievky, hlavného jedla a dezertu. 

Obsah:

 • I. Opakovanie učiva zo 6. ročníka
 • II. Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla
 • III. Percentá, promile
 • IV. Kváder a kocka, ich povrch a objem v desat. číslach, premieňanie jednotiek objemu
 • V. Pomer, priama a nepriama úmernosť
 • VI. Kombinatorika Priama a nepriama úmernosť a slovné úlohy z Hravej matematiky 7 v podaní MaTYkára:
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá Matematika 7 učiteľský na každých 15ks získavate 1ks Hravá Matematika 7 učiteľský
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0911 931 196
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov.