S TAKTIKom na dovolenku 2024

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Hravá matematika 7 - pracovný zošit
Hravá matematika 7 - pracovný zošit

Hravá matematika 7 - pracovný zošit

MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ


Hravá matematika 7 - pracovný zošit

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. 

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Marianna Kasenčáková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Jan Podpěra, PaedDr. Katarína Poláčiková 

Rozsah: 132 stránPracovný zošit pre 7. ročník ZŠ v súlade s inovovaným ŠVP!

Pri zakúpení viac ako 15-tich kusov získavate  interaktívnu výučbu na celý školský rok ZADARMO!

Pracovný zošit rozvíja kľúčové témy z oblasti matematiky, určené pre 7. ročník základných škôl. Je vypracovaný v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. 

Pracovný zošit je zameraný na budovanie matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácia (používanie vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Pri riešení úloh žiak vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania a skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Praktickým prínosom je prehľadná sumarizácia učiva v rámci každého tematického celku. Objednajte si pracovný zošit Hravá matematika 7 výhodne v rámci Balíka pre 7. ročník.

Autori: PaedDr. Anna Dzurusová, Mgr. Jaroslava Hlásniková, Mgr. Marianna Kasenčáková, Mgr. Vladimír Krajňák, Mgr. Jan Podpěra, PaedDr. Katarína Poláčiková 

Rozsah: 132 stránObsah


Po zopakovaní učiva zo 6. ročníka si žiaci rozšíria vedomosti v kapitole venovanej zlomkom (zápis, matematické operácie so zlomkami, pravý a nepravý zlomok, zložený zlomok atď.). Následne zistia rozdiely medzi percentom a promile. Naučia sa vyrátať veľkosť zľavy z ceny tovaru v obchode či výšku dane zo zárobku z brigády. Veľmi praktickou témou je takisto výpočet úroku, kapitálu, úrokovej miery i úrokovacieho času. 

To, že kocka je špeciálnym typom kvádra a že pri pohľade na teleso rozlišujeme pôdorys, nárys a bokorys, sa naučia vo 4. kapitole. Okrem obvodu a obsahu už budú vedieť vypočítať aj objem telies. K ďalším praktickým úlohám, ktoré siedmakom osožia v bežnom živote, patria tie, v ktorých sa naučia vyrátať cenu zateplenia bytového domu a vyskúšajú si aj zmeniť peniaze v zmenárni na základe kurzov cudzích mien.

Záver pracovného zošita je venovaný úlohám zameraným na kombinatoriku a metódam jej riešenia – vypisovanie možností, stromový diagram, tabuľky, výpočet. Aj tieto vedomosti si precvičia v zaujímavých úlohách - napríklad na základe jedálneho lístka bez problémov vyrátajú, koľko rôznych obedov vedia kuchári pripraviť v reštaurácii, ak jeden obed bude pozostávať z polievky, hlavného jedla a dezertu. 


Obsah:

I. Opakovanie učiva zo 6. ročníka

II. Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla

III. Percentá, promile

IV. Kváder a kocka, ich povrch a objem v desat. číslach, premieňanie jednotiek objemu

V. Pomer, priama a nepriama úmernosť

VI. Kombinatorika 
Priama a nepriama úmernosť a slovné úlohy z Hravej matematiky 7 v podaní MaTYkára:
Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Hravá matematika 7 - pracovný zošit na každých 15ks získavate 1ks Hravá matematika 7 - pracovný zošit
Interaktívny zošit Hravá Matematika 7 (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Hravá Matematika 7 (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:
TVVP a riešenia
Na stiahnutie

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!