Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
  • Úvod
  • Edíciu Úspešná maturita doplnila Občianska náuka!

Edíciu Úspešná maturita doplnila Občianska náuka!

Edíciu Úspešná maturita doplnila Občianska náuka!


Vynikajúca správa pre všetkých študentov, ktorí sa chystajú zmaturovať z NOSky bez náročnej a zdĺhavej prípravy. Vychádza praktická učebnica Úspešná maturita – Občianska náuka, ktorá ponúka prehľadne spracované témy zo šiestich okruhov (Psychológia, Sociológia, Politológia a právo, Ekonómia, Filozofia a Religionistika).

Učebnica uľahčí maturitnú prípravu a zároveň je vhodná aj na prijímacie pohovory na vysoké školy a univerzity so zameraním na spoločenské vedy. 


Na viac ako 300 stranách sú detailne spracované základné okruhy týkajúce sa predmetu občianská náuka:

 - Psychológia sa venuje psychike, osobnosti, emóciám aj psychickému zdraviu. Objasňuje základné modely motivácie a vysvetľuje mechanizmus pamäti a učenia. 

- Sociológia je zameraná na postavenie jednotlivca v spoločnosti a na význam socializácie v živote človeka. Tento okruh zároveň ponúka charakteristiku sociálnej role i statusu a definuje úlohy manželstva a rodiny.

- Politológia a právo priblížuje štát a zložky štátnej moci. Predmetom záujmu je ústava,  právny systém a medzinárodné spolupráce Slovenska, ako aj inštitúcie a orgány Európskej únie.

- Ekonómia objasňuje typy ekonomiky a fungovanie trhového mechanizmu. Pozornosť je venovaná aj vývoju peňazí, bankovému systému a rozvoju národného a svetového hospodárstva. 

- Filozofia opisuje, ako sa filozofické myšlienky a učenie prvých mysliteľov vyvíjali od antiky až po súčasnosť. Textová časť je doplnená galériou vybraných filozofov.

- Religionistika ponúka prehľad svetových náboženstiev a definuje pojem sekta.

Záver každého tematického celku obsahuje otázky na opakovanie nadobudnutých vedomostí.

Benefity: 

  • kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky
  • jednotná štruktúra (jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru tematických celkov) 
  • zaujímavosti a rozširujúce učivo, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice
  • úlohy na preverenie vedomosti na konci každého tematického celku


Úspešná maturita – Občianska náuka je súčasťou obľúbenej edície Úspešných maturít - Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis a Anglický jazyk B1 a B2. TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!