Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
  • Úvod
  • Vyhodnotenie súťaže Hľadá sa slovenský Komenský

Vyhodnotenie súťaže Hľadá sa slovenský Komenský

Vyhodnotenie súťaže Hľadá sa slovenský Komenský

Niekoľko desiatok rukopisov aj autorov, hodiny čítania a odborného posudzovania, jedna víťazka a (zatiaľ) štyri autorské zmluvy – takto by sme mohli zhodnotiť uplynulý ročník súťaže Hľadá sa slovenský Komenský. Víťazkou sa stala autorka učebnice fyziky pre 6. ročník, Mgr. Soňa Pavlíková, ktorá okrem zmluvy na vydanie publikácie získala aj finančnú odmenu 1 500 eur.

Po dôkladnom posúdení súťažných prác najvyššie hodnotenie získal rukopis učebnice fyziky pre 6. ročník ZŠ od autorky Mgr. Sone Pavlíkovej. „Chcela som, aby mali žiaci k dispozícii prehľadne spracované učivo fyziky a aby mohli samostatne pracovať s textom, rozvíjať čítanie s porozumením a precvičovali si pochopené na rôznych cvičeniach a úlohách. V pedagogickej praxi sa mi veľmi osvedčili didaktické hry vo vyučovacom procese, ktoré som zakomponovala do súťažného rukopisu, aby som ich sprostredkovala ďalším žiakom aj učiteľom.“


Náročné rozhodovanie o víťazovi

Víťazný rukopis je momentálne v prvej fáze redakčného spracovania. Skvelou správou je, že v spolupráci s autorkou je naplánovaná príprava učebníc fyziky nielen pre 6. ročník, ale pre celý 2. stupeň ZŠ. K učebniciam zároveň budú vytvorené aj pracovné zošity. Vydavateľstvo TAKTIK tak školám postupne ponúkne kompletné nové učebné sady z fyziky. Vydavateľstvo sa rozhodlo spolupracovať aj s ďalšími autormi, ktorých súťažné práce zaujali. „Spoluprácu sme už nadviazali s autormi slohovej prípravy pre 1. stupeň ZŠ, čítania s porozumením pre 2. stupeň ZŠ a prípravy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. S ďalšími autormi o spolupráci aktívne komunikujeme,“ prezrádza Ing. Alena Fusková, predsedníčka odbornej poroty.


Aké bolo hľadanie nového Komenského?

V súťaži prevažovali rukopisy venované jazykovému vzdelávaniu, najmä slovenskému jazyku. Viacero rukopisov autori zamerali aj na osvojovanie si anglického, nemeckého, ruského a maďarského jazyka na rôznej komunikačnej úrovni. Z ďalších vyučovacích predmetov našli v súťaži zastúpenie matematika, fyzika, chémia, programovanie, technika, biológia, dejepis, hudobná výchova i výtvarná výchova. „Osobitne by som rada spomenula a ocenila súťažný rukopis učebnej pomôcky z dejepisu, ktorej dal autor jedinečnú a originálnu formu – spracoval ju vo veršoch. Tematický záber súťažných prác obohatil aj autorský rukopis pre deti so sluchovým postihnutím zameraný na osvojovanie si posunkového jazyka, ako aj tvorivo spracované rukopisy s tematikou emócií, inklúzie, finančnej gramotnosti, medzizmyslového učenia či požiarnej bezpečnosti,“ približuje Ing. Alena Fusková a vyjadruje vďaku za všetky zaslané práce.

Víťazke ešte raz blahoželáme a všetkým autorom ďakujeme za účasť v súťaži a prajeme im veľa tvorivých nápadov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Ilustračné foto: freepik.com

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!