Oslávte deň detí! > 15% ZĽAVA s kódom MDD15

(platí na kategóriu Predškoláci A Rôzne)

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Úspešná maturita Občianska náuka
Úspešná maturita Občianska náuka
 • 12.10 € 15 ks a viac
 • 13.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.90 € menej ako 15 ks
 • 12.10 € 15 ks více

Počet kusov

Úspešná maturita Občianska náuka

Skladom - zasielame ihneď!

Úspešná maturita Občianska náuka

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. 

Kvalitne spracovaná a súhrnná publikácia Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky. Učebnica má jednotnú štruktúru, jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru jednotlivých tematických celkov. Hlavná časť učiva je doplnená zaujímavosťami i rozširujúcim učivom, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice. Obsah učebnice je koncipovaný do šiestich tematických okruhov: Psychológia, Sociológia, Politológia, Ekonómia, Filozofia, Religionistika.

Na tomto odkaze nájdete webinár k učebniciam Úspešná maturita Občianska náuka.

Autori: Mgr. Marek Gajdoš, Mgr. Slavomíra Kútna, Mgr. Viktória Dušecinová
Rozsah: 338 strán
Formát: A4

 • 12.10 € 15 ks a viac
 • 13.90 € menej ako 15 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.90 € menej ako 15 ks
 • 12.10 € 15 ks více

Počet kusov

Možnosť využitia finančného príspevku MŠVVaŠ SR bez časového obmedzenia! 

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. 

Kvalitne spracovaná a súhrnná publikácia Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky. Učebnica má jednotnú štruktúru, jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru jednotlivých tematických celkov. Hlavná časť učiva je doplnená zaujímavosťami i rozširujúcim učivom, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice. Obsah učebnice je koncipovaný do šiestich tematických okruhov: Psychológia, Sociológia, Politológia, Ekonómia, Filozofia, Religionistika.

Na tomto odkaze nájdete webinár k učebniciam Úspešná maturita Občianska náuka.

Autori: Mgr. Marek Gajdoš, Mgr. Slavomíra Kútna, Mgr. Viktória Dušecinová
Rozsah: 338 strán
Formát: A4

Obsah

Obsah učebnice Úspešná maturita – Občianska náuka je koncipovaný do šiestich tematických okruhov:

Tematický celok Psychológia sa venuje ľudskému vnútru, psychike, osobnosti, emóciám a prežívaniu. Objasňuje základné modely motivácie, ktoré vedú k napĺňaniu ľudských potrieb, vysvetľuje a definuje mechanizmus pamäti a učenia. Osobitná pozornosť je venovaná psychickému zdraviu.
Tematický celok Sociológia je zameraný na postavenie jednotlivca v spoločnosti, význam socializácie v živote človeka, potrebu či nevyhnutnosť zaradenia sa do sociálnej skupiny. Ponúka charakteristiku sociálnej role i statusu, definuje úlohy manželstva a rodiny.
V tematickom celku Politológia a právo je obsiahnutá definícia štátu, štátnej moci a jej zložiek. Predmetom záujmu je Ústava SR, spolupráca Slovenska s medzinárodnými organizáciami a právny systém Slovenskej republiky s charakteristikou každého odvetvia práva, ako aj inštitúcie a orgány Európskej únie.
Tematický celok Ekonómia objasňuje, ako vznikali prvé ekonomické otázky, čo definuje ekonomiku a koľko má typov, ako funguje trhový mechanizmus a z neho vyplývajúce podnikanie. Pozornosť je venovaná aj vývoju peňazí, bankového systému a problematike rozvoja národného a svetového hospodárstva.
Tematický celok Filozofia sa zameriava na filozofické myšlienky a odkaz prvých mysliteľov, ktorí sa často zaujímali o niekoľko vedných odborov súčasne. Opisuje, ako sa ich filozofické myšlienky a učenie vyvíjali v priebehu storočí, od antiky až po súčasnosť. Textová časť je doplnená galériou vybraných filozofov.
Tematický celok Religionistika ponúka prehľad svetových náboženstiev. Definuje pojem sekta a charakterizuje znaky, ktorými sa prejavuje deštruktívny vplyv siekt.

Záver každého tematického celku obsahuje otázky na opakovanie nadobudnutých vedomostí.

Benefity:

 • spracované učivo zo 6 tematických okruhov – psychológia, sociológia, politológia a právo, ekonómia, filozofia, religionistika
 • zaujímavosti v rámci preberaného aj rozširujúceho učiva
 • úlohy k príslušnej kapitole
 • doplňujúce úlohy k rozširujúcemu učivu
 • úlohy na preverenie vedomostí na konci každého tematického celku

Prelistujte si spolu s nami komplexnú učebnicu Úspešná maturita - Občianska náuka:


Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!