Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, prihláste sa.


Upozornenie

NELZE_VLOZIT_DO_KOSIKU

Upozornenie

ZBOZI_BYLO_PREPSANO

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0

Úspešná maturita Občianska náuka

Novinka

Skladom - zasielame ihneď!

Úspešná maturita Občianska náuka

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. 

Kvalitne spracovaná a súhrnná publikácia Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky. 

Učebnica má jednotnú štruktúru, jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru jednotlivých tematických celkov. Hlavná časť učiva je doplnená zaujímavosťami i rozširujúcim učivom, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice. Obsah učebnice je koncipovaný do šiestich tematických okruhov: Psychológia, Sociológia, Politológia, Ekonómia, Filozofia, Religionistika.

Rozsah: 338 strán

Formát: A4

Autori: Mgr. Marek Gajdoš, Mgr. Slavomíra Kútna, Mgr. Viktória Dušecinová


  • 12.90 € 15 ks a viac
  • 13.90 € menej ako 15 ks
  • Cena:
  • 13.90 € menej ako 15 ks
  • 12.90 € 15 ks více

Počet kusov

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. 

Kvalitne spracovaná a súhrnná publikácia Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu maturitnej skúšky z občianskej náuky. 

Učebnica má jednotnú štruktúru, jemné odlišnosti vyplývajú z odlišností charakteru jednotlivých tematických celkov. Hlavná časť učiva je doplnená zaujímavosťami i rozširujúcim učivom, ktoré vhodne obohacujú a zatraktívňujú obsah učebnice. Obsah učebnice je koncipovaný do šiestich tematických okruhov: Psychológia, Sociológia, Politológia, Ekonómia, Filozofia, Religionistika.

Rozsah: 338 strán

Formát: A4

Autori: Mgr. Marek Gajdoš, Mgr. Slavomíra Kútna, Mgr. Viktória Dušecinová


Obsah

Obsah učebnice Úspešná maturita – Občianska náuka je koncipovaný do šiestich tematických okruhov:

Tematický celok Psychológia sa venuje ľudskému vnútru, psychike, osobnosti, emóciám a prežívaniu. Objasňuje základné modely motivácie, ktoré vedú k napĺňaniu ľudských potrieb, vysvetľuje a definuje mechanizmus pamäti a učenia. Osobitná pozornosť je venovaná psychickému zdraviu. 

Tematický celok Sociológia je zameraný na postavenie jednotlivca v spoločnosti, význam socializácie v živote človeka, potrebu či nevyhnutnosť zaradenia sa do sociálnej skupiny. Ponúka charakteristiku sociálnej role i statusu, definuje úlohy manželstva a rodiny. 

V tematickom celku Politológia a právo je obsiahnutá definícia štátu, štátnej moci a jej zložiek. Predmetom záujmu je Ústava SR, spolupráca Slovenska s medzinárodnými organizáciami a právny systém Slovenskej republiky s charakteristikou každého odvetvia práva, ako aj inštitúcie a orgány Európskej únie. 

Tematický celok Ekonómia objasňuje, ako vznikali prvé ekonomické otázky, čo definuje ekonomiku a koľko má typov, ako funguje trhový mechanizmus a z neho vyplývajúce podnikanie. Pozornosť je venovaná aj vývoju peňazí, bankového systému a problematike rozvoja národného a svetového hospodárstva. 

Tematický celok Filozofia sa zameriava na filozofické myšlienky a odkaz prvých mysliteľov, ktorí sa často zaujímali o niekoľko vedných odborov súčasne. Opisuje, ako sa ich filozofické myšlienky a učenie vyvíjali v priebehu storočí, od antiky až po súčasnosť. Textová časť je doplnená galériou vybraných filozofov.

Tematický celok Religionistika ponúka prehľad svetových náboženstiev. Definuje pojem sekta, ktorý je zložitejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať a charakterizuje znaky, ktorými sa prejavuje deštruktívny vplyv siekt.

Záver každého tematického celku obsahuje otázky na opakovanie nadobudnutých vedomostí.

Benefity:

  • spracované učivo zo 6 tematických okruhov – psychológia, sociológia, politológia a právo, ekonómia, filozofia, religionistika
  • zaujímavosti v rámci preberaného aj rozširujúceho učiva
  • úlohy k príslušnej kapitole
  • doplňujúce úlohy k rozširujúcemu učivu
  • úlohy na preverenie vedomostí na konci každého tematického celku

Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11, Košice

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!