S TAKTIKom na dovolenku 2024

>> 15% ZĽAVY s kódom LETO15  <<

Vyberte prosím pobočku zásielkovne.

Upozornenie

Upozornenie

Hľadanému výrazu, nezodpovedajú žiadne záznamy.

0.00 €

NavigaceNavigácia Taktik 0
Balík pre druhákov A
Balík pre druhákov A
 • 13.00 € 5 ks a viac
 • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • 13.00 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre druhákov A

Skladom

Balík pre druhákov A

Balík pre druhákov A obsahuje štyri publikácie. Druháci v ňom nájdu sadu Moja matematika pre 2. ročník aj pracovný zošit zo slovenského jazyka

Pracovné zošity pomôžu efektívne precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie aj fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a motivujúce úlohy. 

 • 13.00 € 5 ks a viac
 • 13.70 € menej ako 5 ks

Hradené ministerstvom

 • Cena:
 • 13.70 € menej ako 5 ks
 • 13.00 € 5 ks více

Počet kusov

Balík pre druhákov A obsahuje štyri publikácie. Druháci v ňom nájdu sadu Moja matematika pre 2. ročník aj pracovný zošit zo slovenského jazyka

Pracovné zošity pomôžu efektívne precvičiť a doplniť učivo preberané na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Pestrofarebné publikácie využívajú bohaté ilustrácie aj fotografie a vyučovacie hodiny obohatia o rôzne kreatívne a motivujúce úlohy. 

Obsah

Balíček tvoria štyri samostatné publikácie:

Pracovný zošit Moja matematika 2 - 1. časť

Na prvých stranách si žiaci zopakujú vedomosti z prvého ročníka. Následne sa naučia sčítavať aj odčítavať do 20 s prechodom cez základ 10. Budú riešiť rozmanité úlohy (rozkladanie čísel, porovnávanie čísel, slovné úlohy, matematické tajničky, doplňovačky a i.). Pracovný zošit obsahuje aj náročnejšie úlohy pre zvedavých. Záverečné strany patria písaniu a usporiadaniu čísel do 100. Pracovný zošit Moja matematika 2 - 2. časť 

Na prvých stranách pracovného zošita si žiaci precvičia sčítanie a odčítanie celých desiatok aj sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky. Následne budú riešiť sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu / s prechodom cez základ 10. Pracovný zošit pokračuje kapitolou venovanou sčítaniu a odčítaniu pod seba. Žiaci sa taktiež naučia sčítavať a odčítavať tri a viac prirodzených čísel. Druháci sa budú zamýšľať nad niektorými vlastnosťami sčítania, napríklad že súčet sa nezmení ak zamenia poradie sčítancov alebo že v príkladoch majú výpočty v zátvorkách prednosť. Záverečné strany patria výrokom, postupnosti čísel a obrázkov, usporiadaniu predmetov a znakov, nepriamo sformulovaným úlohám, zberom údajov a ich zaznamenávaniu, hodinám (času), sudoku (magickému štvorcu) aj úlohám na finančnú gramotnosť. 


Pracovný zošit Moja matematika 2 - 3. časť (Geometria)

Na prvých stranách pracovného zošita si spoznajú priame a krivé čiary aj bod ako základný rovinný geometrický útvar. Naučia sa rysovať priamky, polopriamky aj úsečky. Taktiež sa oboznámia s niektorými jednotkami dĺžky. Vyskúšajú si porovnávanie úsečiek odhadom aj meraním. Záverečné strany patria mnohouholníku, štvorcovej sieti a zhodnému zobrazeniu. Pracovný zošit Slovenčina Nezábudka 2

 • dostatok rôznorodých a atraktívnych úloh. Tajničky, doplňovačky, labyrinty, vyfarbovanie, spájanie, zrkadlové písmo, hľadanie synoným či slov začínajúcich na rovnaké písmeno. Množstvo kreatívnych a hravých úloh dokonale precvičí a upevní znalosť daného javu. 
 • kvalitné ilustrácie rozvíjajúce estetické cítenie detí a množstvo fotografií korešpondujúcich s textom, podporujúcich pochopenie učiva. Výhodou a motivujúcim prvkom pracovného zošita je plnofarebné spracovanie s množstvom ilustrácií a fotografií, ktoré umožňujú zaradenie typovo rozmanitých úloh. Napríklad hľadanie správneho pomenovania, ktoré obsahuje požadovaný jav, popis fotografie i tajničky či doplňovačky, ktoré nadväzujú na ilustrácie. 
 • podpora rozvíjania medzipredmetových vzťahov. Použité texty majú náučný charakter a obsahujú napríklad poznatky z prírodovedy či vlastivedy, čím sa rozvíjajú vedomosti žiakov aj z týchto predmetov. 
 • úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Zadania k úlohám sa vzťahujú na jednotlivé texty a sú formulované tak, aby žiaci vyhľadávali určitú informáciu priamo v texte alebo odpovedali na otázky o obsahu textu. Rozvíja sa tak schopnosť čítať s porozumením, s čím majú žiaci vo všeobecnosti problémy. Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balík pre druhákov A na každých 15ks získavate 1ks Balík pre druhákov A
Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 pracovný zošit (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny slovenský jazyk - Nezábudka 2 pracovný zošit (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja matematika 2 1. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 1. časť (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja matematika 2 2. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 2. časť (na 1 rok)
Interaktívny zošit Moja matematika 2 3. časť (na 1 rok) na každých 15ks získavate 1ks Interaktívny zošit Moja matematika 2 3. časť (na 1 rok)
Máte otázku?
Meno a priezvisko: Firma:
Email: Telefón:
Správa:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
IČO: 45258767
Krompašská 510/96
040 11, Košice
Obchodné podmienky

Kontakt
Telefón: 0950 103 205
Mobil: 0903 908 256
Email: taktik@taktik.sk
GDPR


Ak chcete získať aktuálne novinky, zadajte svoj e-mail.

Vložením a odoslaním e-mailovej adresy po kliknutí na tlačidlo "Odoslať" vyjadrujete svoj súhlas na zasielanie našich akciových ponúk a noviniek a zároveň prehlasujete, že ste starší ako 16 rokov!